Les 1: Opbouw cursus, introductie groepsdynamica/systeemgericht werken

Groepsdynamica
1 / 13
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Groepsdynamica

Slide 1 - Slide

Lesprogramma
- Opbouw cursus
- Wat is groepsdynamica, link systeemgericht werken
- Opdracht

          

Slide 2 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

- kan ik benoemen wat de leerdoelen van de cursus zijn, hoe de opbouw van de cursus is en hoe de toetsing is.

- kan ik de drie elementen van groepsdynamica benoemen .
- kan ik op hoofdpunten benoemen wat ik als begeleider kan doen om deze elementen te beïnvloeden. 

Slide 3 - Slide

Doel en inhoud VGT
Kinderen en volwassenen kunnen zich in een groep optimaal ontwikkelen, als die groep aan bepaalde voorwaarden voldoet. Er moet sprake zijn van een goede groepscohesie en groepsstructuur en het groepsproces moet goed verlopen. Professionals begeleiden en sturen dit.

> Theorie en praktijkoefeningen
> School en BPV

Slide 4 - Slide

Doel en inhoud VGT
Aan het einde van deze VGT:

1. heeft de student kennis van groepsprocessen binnen de groepsdynamica
2. schrijft de student een plan van aanpak voor groepsdoel wat betrekking heeft op de groepsdynamica

Dat betekent dat de volgende onderdelen aan bod komen:
> Benoemen wat voor soorten groepen er zijn.
> Interne functie van groepen herkennen en benoemen van de klassengroep en de bpv groep
> Interne groepsprocessen herkennen en benoemen van de klassengroep en de bpv groep
> Het ontstaan van sociale structuren toelichten
> Uitleggen welke veranderingen er in de groep kunnen plaats vinden
> Benoemen welke methoden er zijn om de groep te beïnvloeden
> Bpv en klassegroep analyseren en een sociogram maken
> Groepsdynamische processen in de praktijk herkennen
> Na de groepsanalyse een bijpassende begeleidingsstijl benoemen en toepassen
 


Aan het einde van deze VGT:

1. Heeft de student kennis van groepsprocessen binnen de groepsdynamica
2. Schrijft de student een plan van aanpak voor een groepsdoel wat betrekking heeft op de groepsdynamica
 
Dat betekent dat de volgende onderdelen aan bod komen:

> Benoemen wat voor soorten groepen er zijn.
> Interne functie van groepen herkennen en benoemen van de klassengroep en de bpv groep. 
> Interne groepsprocessen herkennen en benoemen van de klassengroep en de bpv groep. 
> Het ontstaan van sociale structuren toelichten. 
> Uitleggen welke veranderingen er in de groep kunnen plaatsvinden. 
> Benoemen welke methoden er zijn om de groep te beïnvloeden. 
> Bpv en klassegroep analyseren en een sociogram maken. 
> Na de groepsanalyse een bijpassende begeleidingsstijl benoemen en toepassen.

Slide 5 - Slide

Groepscohesie
Groepsleden vormen met elkaar één geheel: zijn graag bij elkaar, zijn trouw aan elkaar, zorgzaam en vertrouwelijk.

Hoe kun je dit als begeleider beïnvloeden?

Slide 6 - Slide

Je kunt de groepscohesie versterken door: 

> Individuen de mogelijkheid te geven om in groepsverband met ideeën te komen of hun verhalen kwijt te kunnen;
> Groepsactiviteiten aan te bieden;
> Groepsleden eigen verantwoordelijkheden en taken te geven die ze met elkaar uitvoeren;
> Positieve acties van groepsleden te belonen en te stimuleren;
> Zo min mogelijk aandacht te besteden aan negatief gedrag; • samen gezellige activiteiten te organiseren;
> Sociaal gedrag te stimuleren. Slide 7 - Slide

Groepsstructuur
De posities, de relaties en de rollen van de groepsleden zijn duidelijk en goed op elkaar afgestemd. Een goede structuur geeft elk groepslid de veiligheid en de bescherming die hij nodig heeft om zich vrij te ontwikkelen.

In elke groep kun je drie rollen onderscheiden:


- actievelingen met veel ideeën en initiatief
- socialen, gericht op onderling contact
- neutralen

Andere rollen: leider, volger, zondebok, clown.

Wat kun je als PB'er doen wanneer er veel 'neutralen' in een groep zitten?


Slide 8 - Slide

Groepsproces
Het groepsproces is de ontwikkelingsgang van de groep. Daarbij zijn de ontwikkeling van de onderlinge relaties, de samenwerking, het ontstaan van subgroepen (kleine groepjes in de groep), rituelen en regels belangrijk.  5 Fasen van Tuckman

Slide 9 - Slide

 
Bruce Tuckman : 5 fasen van groepsontwikkeling

1. Vormfase: Elkaar leren kennen, afwachtende houding.

2. Stormfase: Conflict fase, verhoudingen vormen zich, contacten,
 wie leidt/wie volgt?

3. Normfase:  Groepsnormen worden duidelijk, eigen identiteit.

4. Prestatiefase:  Richten op het groepsdoel. Verwachtingen zijn helder.

5. Afscheidsfase:  Afronding. De groep gaat uit elkaar.

Wat doe je als PB'er in fase 2?

Slide 10 - Slide

Opdracht A
> Bedenk een groepsdoel om te zorgen dat jullie klas een groep is/wordt, waar mensen zich optimaal kunnen ontwikkelen. 
> Kijk naar de drie elementen groepscohesie, groepsstructuur en groepsproces.
> Het hoe/wat/waar bespreken we later.
> Volgende week kiezen we een gezamenlijk groepsdoel


timer
10:00

Slide 11 - Slide

Lesdoelen
Aan het einde van de les:

- kan ik benoemen wat de leerdoelen van de cursus zijn, hoe de opbouw van de cursus is en hoe de toetsing is.

- kan ik de drie elementen van groepsdynamica benoemen .
- kan ik op hoofdpunten benoemen wat ik als begeleider kan doen om deze elementen te beïnvloeden. 

Slide 12 - Slide

Vooruitblik
Huiswerk
Lees: 

> Boek Communicatie, Thema 8 Groepsprocessen (herhaling)
Hoofdstuk 17 Groepen en groepskenmerken (herhaling)
> Boek Kwaliteit en deskundigheid, Thema 1 Beroepskracht MZ
Hoofdstuk 2.4 Modellen en rollen (herhaling)

Maak:
Opdracht A af.

Volgende week
Groepsrollen en sociogram

Slide 13 - Slide