Unit review

1 / 19
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolmavoLeerjaar 1

This lesson contains 19 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

ordinals

Slide 2 - Slide

ordinals
rangtelwoorden

 • om volgorde aan te geven
 • om aan te geven op welke plaats iemand of iets staat

 • meestal getal+th
 • zevende = seventh (7th)
 • tiende = tenth (10th)
 • vierentwintigste = twenty-fourth (24th)

 • vijfde = fifth (5th)
 • achtste = eighth (8th)
 • negende = ninth (9th)
 • twaalfde = twelfth (12th)

 • eerste = first (1st)
 • tweede = second (2nd)
 • derde = third (3rd)

 • bij tientallen vanaf 20 > -y = -ieth
 • twintigste = twentieth (20th)
 • zestigste = sixtieth (60th)
 • etc.

Slide 3 - Slide

dates

Slide 4 - Slide

dates
data
                                          
 • om te weten wanneer iets is
 • om een datum aan te geven
                  
 • Monday
 • Tuesday
 • Wednesday
 • Thursday

 • Friday
 • Saturday
 • Sunday
                           
 • January
 • February
 • March
 • April
 • May
 • June
 • Juli
 • August
 • September
 • October
 • November
 • December • ALTIJD HOOFDLETTERS
                             
 • dag + nummer (rangtelwoord) + maand
 • Monday the twenty-first of March
                       
 • dag + maand + nummer (rangtelwoord) 
 • Monday March the twenty-first

Slide 5 - Slide

telling the time

Slide 6 - Slide

telling the time
klokkijken

 • om aan te geven hoe laat het is

 • Het Engelse kloktijden hebben twee vormen:
 • past (over)
 • to (voor)
 •                        past:
 • van 1 minuut over het uur
 • tot 1 minuut voor het halfuur
 •                         to:
 • van 1 minuut over het halfuur
 • tot 1 minuut voor het uur
                           

 • Hele uren  = ... o'clock
 • 3 uur (15:00) = Three o'clock
 • Halve uren = half past  ...
 • Half 2 (01:30) = Half past one
 • kwart ... = quarter ...
 • kwart voor 3 (14:45) = quarter to three
 • om = at 
 • Om 5 over 8 (08:05) = At five past eight

Slide 7 - Slide

can <> can't

Slide 8 - Slide

can <> can't
(niet) kunnen

 • om aan te geven dat je iets kan
 • om aan te geven dat je iets niet kunt

 • can
 • can't

 • wel kunnen
 • I can speak five languages.
 • They can sing beautifully.

 • niet kunnen
 • She can't swim.
 • We can't come to your party.

 • can en can't worden altijd gevolgd door het hele werkwoord
 • can't voluit geschreven = cannot

Slide 9 - Slide

much <> many

Slide 10 - Slide

much and many
veel
 
 • Als je veel van iets hebt, maar ...
 • ... je kunt het niet (precies) tellen
 • ... je kunt er geen getal voor zetten
 • ... je kunt er geen meervoud van maken

 • Denk hierbij aan:
 • - vloeistoffen
 • - gassen
 • - poedertjes
 • - begrippen
 • much money
 • much time
 • much homework
 • much milk
 • much sugar
 • much air
 
 • Als je veel van iets hebt en ...
 • ... je kunt het wel (precies) tellen
 • ... je kunt er wel een getal voor zetten
 • ... je kunt er wel meervoud van maken
 • many students
 • many lessons
 • many people
 • many fish
 • many teachers
 • many iPads

Slide 11 - Slide

have got

Slide 12 - Slide

le
have got
hebben
 • hebben
 •   niet hebben
 • ... have got ... .
 • ... has got ... .
 • Have ... got ... ?
 • Has ... got ... ?
 • ... haven't got ... .
 • ... hasn't got ... .
 •   have got
 •         I
 •       you
 •        we
 •       you
 •      they
 •    has got
 •        he
 •       she
 •         it

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide