Theme 14 - 3HV - Articles and Reflexive and reciprocal pronouns

3HV - Articles & Reflexive and Reciprocal Pronouns
1 / 30
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare school

This lesson contains 30 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

3HV - Articles & Reflexive and Reciprocal Pronouns

Slide 1 - Slide

Welk van de onderstaande woorden zijn 'articles'?
A
de, het, een
B
at, to
C
the, a
D
at, the, as

Slide 2 - Quiz

Slide 3 - Slide

The wordt niet gebruikt bij:
 • Jaargetijden
 • Maaltijden
 • Leden van een groep
 • Achter: Both, All en Most
 • Voor: titels
 • Aardrijkskundige plekken
 • Vaste uitdrukkingen 
The wordt wel gebruikt bij: 
 • Als het gaat over iets specifieks of bijzonders!
 • Als het gaat over een hele groep.
 • Als een naam zelf een lidwoord bevat.
 • In sommige vast uitdrukkingen (Let op: betekenis kan veranderen)

Slide 4 - Slide

His flight is due to arrive at.....Heathrow Airport.
A
x
B
the

Slide 5 - Quiz

I liked ........ restaurant we went to last week.
A
x
B
the

Slide 6 - Quiz

My favourite holiday was my trip to _____ New Zealand.
A
x
B
the

Slide 7 - Quiz

.........cube houses in Rotterdam are visited regularly by tourists.
A
x
B
the

Slide 8 - Quiz

It's hot so I'm going to .......Scheveningen.
A
x
B
the

Slide 9 - Quiz

They went to Wales by.........bus.
A
x
B
the

Slide 10 - Quiz

My best friend comes from .......Netherlands
A
x
B
the

Slide 11 - Quiz

I like........food in general.
A
x
B
the

Slide 12 - Quiz

Slide 13 - Slide

Reflexive and reciprocal pronouns

Wederkerende en wederkerige voornaamwoorden

Slide 14 - Slide

Welk van de onderstaande woorden zijn 'reflexive pronouns'?
A
myself, herself, themselves
B
my, her, their
C
each other, one another
D
myself, their, each other

Slide 15 - Quiz

Welk van de onderstaande woorden zijn 'reciprocal pronouns'?
A
like, as
B
my, her, their
C
each other, one another
D
myself, their, each other

Slide 16 - Quiz

Reflexive pronouns
myself
yourself
himself
herself
itself
ourselves
yourselves
themselves
Reciprocal pronouns
each other
one another

Slide 17 - Slide

Reflexive pronouns
Reflexive pronouns worden gebruikt om te zeggen dat de persoon die de actie uitvoert, deze ook ondergaat.

Het onderwerp en het lijdend voorwerp zijn dezelfde persoon.
She made herself dinner.
I poured myself a drink.
We drove ourselves home.Slide 18 - Slide

Reciprocal pronouns
Reciprocal pronouns worden gebruikt om een wederzijdse relatie uit te drukken. 

Het wederkerig vnw verwijst naar het onderwerp van de zin.
They are talking to each other.
We will always love one another.
Sarah and Marvin always help each other.

Slide 19 - Slide

Uitzonderingen
Reflexive pronouns gebruik je niet na werkwoorden als wash, dress en shave, tenzij je nadruk wilt leggen op wie het doet. 
(Deze werkwoorden gaan over acties die mensen meestal voor zichzelf doen)

Reciprocal pronouns gebruik je niet na werkwoorden als hug, marry en kiss.
(Deze werkwoorden geven al aan dat de handeling van beide kanten komt)

Slide 20 - Slide

Examples
Reflexive pronouns:
Jack decided to reward himself.
I pour a cup of tea for myself every morning.

Reciprocal pronouns:
They talk to one another.
We didn't look at each other.

Slide 21 - Slide


My dog hurt ______.
A
myself
B
itself
C
eachother
D
...

Slide 22 - Quiz


I always shave ______ on monday.
A
myself
B
himself
C
...
D
each other

Slide 23 - Quiz


We blame ______ for failing the test.

A
ourselves
B
myself
C
himself
D
each other

Slide 24 - Quiz


My baby boy cannot look after ______ .
A
himself
B
each other
C
one another
D
herself

Slide 25 - Quiz


Michelle saw ______ in the mirror.
A
eachother
B
...
C
myself
D
herself

Slide 26 - Quiz

Maria and Sam gave ______ gold rings on their wedding.
A
one another
B
ourselves
C
themselves
D
each other

Slide 27 - Quiz


They give ______ gifts during the holidays.
A
ourselves
B
one another
C
themselves
D
myselves

Slide 28 - Quiz

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video