2.1: Economische verschillen tussen Mexico en de VS

2.1: Economische verschillen VS - Mexico
1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 4

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

2.1: Economische verschillen VS - Mexico

Slide 1 - Slide

Met welke indicator meet je het best economische verschillen tussen gebieden?

Slide 2 - Mind map

Economische verschillen meten
Economische verschillen meten:

Alle inkomens optellen
Delen door het aantal inwoners

= BNP per hoofd of BBP per hoofd

Let op: Verschil met BBP!

Engels: GDP per capita

Slide 3 - Slide

Geef een reden waarom het BNP per hoofd niet geschikt is om economische verschillen tussen landen aan te tonen.

Slide 4 - Mind map

Nadelen BNP/hoofd
Nadelen van het meten van welvaart door middel van het BNP per hoofd:

- Het is een gemiddelde; er kan een kleine, zeer rijke groep zijn
- Het kan regionaal verdeeld zijn
- Het meet geen koopkracht 
- De informele sector wordt niet meegenomen


Slide 5 - Slide

Met welke indicator meet je nog meer economische verschillen tussen gebieden?

Slide 6 - Mind map

Overige indicatoren
- HDI: Human development index (analfabetisme, levensverwachting)

Overig
- Verdeling beroepsbevolking (primaire, secundaire & tertiaire sector)
- Toegang tot drinkwater, gezondheidszorg, internetaansluitingen, voedselsituatie 

Slide 7 - Slide

Verbind de juiste afbeeldingen/landen met Centrum, Semi-Periferie en Periferie
Centrum
Semi-Periferie
Periferie
Nederland
Mexico
VS
Brazilië
Nicaragua
Niger
Primaire sector
Secundaire sector
Tertiaire sector

Slide 8 - Drag question

Landen indelen op basis van welvaart:
Centrum: Rijke landen, veel mensen werken in tertiaire sector

Semi-Periferie: 

Periferie: Arm, afhankelijk van andere landen, veel mensen werken in de primaire sector

Slide 9 - Slide

Geef voorbeelden van landen in de periferie

Slide 10 - Mind map

Geef voorbeelden van landen in de semi-periferie

Slide 11 - Mind map

Geef voorbeelden van landen in het centrum

Slide 12 - Mind map

Geef een reden hoe een land van de periferie naar de semi-perifie kan ontwikkelen

Slide 13 - Mind map

Huiswerk:
Zie magister

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Link