much of many?

1 / 15
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 2,3

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Doel van de les
Aan het einde van de les weet je wat much/many/a lot of betekent en kan je dit gebruiken.

Slide 2 - Slide

Much / Many / A lot of
Deze woorden betekenen allemaal 'veel' in het Engels.
Welke moet je op welk moment gebruiken? Dat ga je nu leren

Slide 3 - Slide

Telbare woorden
 • woorden die je kan tellen
 • 1 mens, 2 mensen
 • 1 man, 2 men
 • 1 car, 2 cars
Ontelbare woorden
 • woorden die je niet kan tellen
 • water
 • people
 • sugar

Slide 4 - Slide

Much 
Je gebruikt much bij niet telbare woorden
 • Do you listen much music?
 • How much sugar do we have left?

Slide 5 - Slide

Many
Je gebruikt many bij telbare worden
 • We have many friends.
 • Many cars use the highway.
 • How many tables are in the classroom?

Slide 6 - Slide

A lot of
Je gebruikt a lot of bij bevestigende zinnen
 • We have a lot of friends.
 • a lot of cars cars use the highway.
 • a lot of people are inside the building.

Slide 7 - Slide

Ezelsbruggetje!
 • Bij woorden die in het meervoud staan moet je altijd many gebruiken!!
 • How many friends do you have?
 • There are many tall buildings in this city.

Slide 8 - Slide

How .... water do we have left?
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 9 - Quiz

We have .... money.
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 10 - Quiz

do you have ..... friends
A
much
B
many
C
a lot of

Slide 11 - Quiz

boys
A
much
B
many

Slide 12 - Quiz

postcards
A
much
B
many

Slide 13 - Quiz

food
A
much
B
many

Slide 14 - Quiz

for now:
30 t/m 32

Slide 15 - Slide