B1-K1-W1 Lesweek 4

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S20B
Docent: M. van de Meulenhof 
Les 4
1 / 19
next
Slide 1: Slide
ANT2+MBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S20B
Docent: M. van de Meulenhof 
Les 4

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

W1- Programma deel 2  
 •  Welkom, awr 

 • Terugblik vorige les
 • Lesdoelen vandaag: 
 • Theorie
 • Opdracht
 • Zelfstandig werken


 • Afsluiting 

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen vandaag
- Je kunt de verschillende observatiemethoden en uitleggen 
- Je kunt de verschillende observatietechnieken uitleggen 
- Je kunt uitleggen welke stappen er in een observatieplan staan 
- Je kunt de theorie die je vandaag over observeren hebt geleerd toepassen (huiswerkopdracht) 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Terugblik 

Beantwoord de volgende vragen voor jezelf in stilte: 
 • Wat is een expliciete hulpvraag? geef een voorbeeld.  
 • Wat is een impliciete hulpvraag? geef een voorbeeld.
 • Met welk woord begin je nooit bij het formuleren van een ondersteunings/hulpvraag?
  - Nabespreken -


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de 3 fases van methodisch werken?
Fase 1: 
Fase 2: 
Fase 3:
Voorbereidingsfase
Uitvoeringsfase
Afrondingsfase

Slide 5 - Drag question

This item has no instructions

Wat voor een waarneming is het?
Bertha houdt haar telefoon vast.
De klas is erg rumoerig.
Bertus heeft een mooi t-shirt aan.
Objectief
Subjectief
Subjectief
Objectief

Slide 6 - Drag question

This item has no instructions

Wat doe je in de 1e fase van methodisch werken?

Stap 1:
Stap 2:
Stap 3:
Beginsituatie beschrijven
Plan maken
Doelen formuleren

Slide 7 - Drag question

This item has no instructions

Om tot een goede beginsituatie te komen...

- Dossier van cliënt doorlezen- wat is er al bekend over hem/haar?
- Uitgebreide intake
- Gesprek sociale netwerk client 
- Gericht observeren

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Video

Laat het filmpje zien en vraag de studenten wat de koppeling is met de theorie de ze zojuist hebben gehad. Wat wil dit filmpje duidelijk maken? 

Observatieplan- inhoud:
 1. Wie? 
 2. Situatie/ context? 
 3. Wanneer? 
 4. Doel? 
 5. Observatievragen? (waar wil je antwoord op door de observatie) 
 6. Observatiemethoden 
 7. Observatietechniek
 8. Hulpmiddelen
 9. Terugkoppelen 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Observatiemethoden 
Participerende methode  
Niet- participerende methode
Gestructureerde methode
Ongestructureerde methode

Welke positie neem je in.
Doe je mee? Participerend
Doe je niet mee?-> Niet participerend

Heb je een doel voor ogen of niet? Gestructureerd of ongestructureerd

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Observatietechnieken
Continue observatie – iemand constant observeren


Event sampling- als je wilt weten of gedrag voorkomt en hoe vaak in bepaalde situaties


Time-sampling- als je wilt weten hoe lang gedrag voorkomt.
Op bepaalde tijdstippen. 

Je kunt ook bepaalde technieken combineren .

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Turfen (event-sampling)

Slide 13 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Time-sampling
Tijdsduur van gedrag
Bovenaan: belangrijkste gegevens
Links in de kolom: Tijden
Rechts in de kolom: Gedrag

Slide 14 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Narative recording (continue observatie)
Voor een totaalbeeld van de cliënt
Zo objectief mogelijk
Achteraf categoriseren

Slide 15 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Opdracht observeren
Zoek een plekje op waar je rustig kan observeren 10 tot 15 minuten
Kies zelf: participerend of niet participerend, gestructureerd of niet gestructureerd
Beschrijf: 
Wie?
Situatie/ context?
Wanneer? 
Kies zelf: Continue observatie, event sampling of time-sampling
Na 30 minuten nabespreken

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Welke hulpmiddelen gebruik je bij het observeren?
 • Zintuigen
 • Computer
 • Scorelijsten/puntenschaal
 • Testen
 • Turfsysteem
 • Spelmaterialen
 • Audio & video
 • Speciaal ingerichte ruimte

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Observatieverslag 

 1. Duidelijk- overzichtelijk en leesbaar
 2. Objectief- alleen waarneembare gedragingen/feiten
 3.  Nauwkeurig en volledig
 4. Bondig - je beperkt je tot hoofdzaken/relevante informatie 

Voorbeeld van een observatieverslag:

Op dinsdag 30 september heb ik een participerende gestructureerde observatie uitgevoerd bij de AH in Rotterdam Noord.  
Ik heb in totaal 30 minuten geobserveerd. 
Vooraf aan de observatie had  ik kijkdoelen opgesteld nl: 
- Hoeveel mensen pakken er een winkelkarretje? - Hoe vaak zie ik mensen elkaar gedag zeggen? 

Conclusie: Ik heb totaal 20 mensen een karretje zien pakken in 30 minuten tijd. In deze tijd hebben ook 5 mensen elkaar mondeling begroet. 

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting
Lesdoelen check 
- Je kunt de verschillende observatiemethoden en uitleggen 
- Je kunt de verschillende observatietechnieken uitleggen 
- Je kunt uitleggen welke stappen er in een observatieplan staan 
- Je kunt de theorie die je vandaag over observeren hebt geleerd toepassen (huiswerkopdracht) 

Slide 19 - Slide

Verzin hier een eigen werkvorm voor hoe je de lesdoelen checkt.