B1-K1-W1- Lesweek 5- S21A

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S21A
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 5
1 / 23
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 1

This lesson contains 23 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Inventariseert ondersteuningsvragen van de cliënt 

                      

B1-K1-W1

Klas: S21A
Docent: M. Eshuis 
Lesweek 5

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Programma - methodiek -  vak 
 • Welkom, AWR, mededelingen 
 • Terugblik vorige les + welke bonusopdracht ga je maken? 
 • Lesdoelen vandaag 

 • Huiswerkopdracht bespreken 
 • Korte theorie observeren - observatieplan 
 • Zelfstandig werken /huiswerk


 • Afsluiting 
Theorie: 
 Methodiek  

Thema 3.9, 3.10 en 3.11  

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen vandaag
- Je kunt de verschillende observatiemethoden en uitleggen 
- Je kunt de verschillende observatietechnieken uitleggen 
- Je kunt uitleggen welke stappen er in een observatieplan staan 
- Je kunt de theorie die je vandaag over observeren hebt geleerd toepassen(huiswerkopdracht) 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

De cliënt kan zijn eigen ondersteuningsvraag niet goed vertellen maar door middel van observatie kun je de ondersteuningsvraag maken.
Dit noemen we :
A
Een impliciete ondersteuningsvraag
B
Een expliciete ondersteuningsvraag

Slide 4 - Quiz

This item has no instructions

Doris komt naar je toe en vraagt of jij hem kan helpen met zijn administratie te ordenen. Hij heeft geen overzicht meer en hij vindt dit lastig.
Dit kan een voorbeeld zijn van :
A
Een expliciete ondersteuningsvraag
B
Een impliciete ondersteuningsvraag

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Waarmee mag je nooit een ondersteuningsvraag beginnen als je deze opschrijft bij een beginsituatie?
A
Stimuleer mij
B
Ondersteun mij
C
Begeleid mij
D
Help mij

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Zelfstandig werken/huiswerk terugblik 

-Beginsituatie verder afmaken- Kies een persoon uit en werk de beginsituatie uit aan de hand van het filmpje 'je zal het maar hebben'. 

- Lees boek methodiek - Thema 2.3 - ''Ontwikkelingsaspecten'' ter voorbereiding op volgende week.

-Maak een keus welke bonusopdracht je gaat maken en geef dit de volgende les  door aan je docent. Maak je beginsituatie verder af. Kijk de aflevering nogmaals thuis. 


Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Mededelingen-Bonusopdrachten -check teams +les 3
Let op! 
De bonusopdrachten staan ook in les 3 nog vermeld op de dia's. 
Verder kun je ook in je mapje van B1-K1-W1- mapje bonusopdrachten deze terugvinden. 

Naast dat het je extra 0,5 of 1,0 punt kan opleveren - is het maken van een beginsituatie en de vlog ook meteen een goede oefening voor je theorietoets en stage-opdracht/examen. 

Welke keuze maken je qua bonusopdracht. Geef dit door aan je docent. 

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Huiswerkopdracht bespreken 

Stap 1: Pak je beginsituatie erbij die je hebt afgemaakt aan de hand van de documentaire 

Stap 2:
Je krijgt 10 min. de tijd om even samen met je buurman/buurvrouw dit door te nemen en eventueel aan te vullen 

Stap 3: 
Daarna bespreken we het klassikaal! 


Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Theoriegedeelte- Observeren 
Pak je aantekeningenschrift/ laptop erbij! 
Theorie observeren (onderdeel van de beginsituatie) ! 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Om tot een goede beginsituatie te komen...

- Dossier van cliënt doorlezen- wat is er al bekend over hem/haar?
- Uitgebreide intake
- Gesprek sociale netwerk client 
- Gericht observeren

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Observatieplan- inhoud:
 1. Wie? 
 2. Situatie/ context? 
 3. Wanneer? 
 4. Doel? 
 5. Observatievragen? (waar wil je antwoord op door de observatie) 
 6. Observatiemethoden 
 7. Observatietechniek
 8. Hulpmiddelen
 9. Terugkoppelen 

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Observatieverslag 

 1. Duidelijk- overzichtelijk en leesbaar
 2. Objectief- alleen waarneembare gedragingen/feiten
 3.  Nauwkeurig en volledig
 4. Bondig - je beperkt je tot hoofdzaken/relevante informatie 

Voorbeeld van een observatieverslag:

Op dinsdag 30 september heb ik een participerende gestructureerde observatie uitgevoerd bij de AH in Rotterdam Noord.  
Ik heb in totaal 30 minuten geobserveerd. 
Vooraf aan de observatie had  ik kijkdoelen opgesteld nl: 
- Hoeveel mensen pakken er een winkelkarretje? - Hoe vaak zie ik mensen elkaar gedag zeggen? 

Conclusie: Ik heb totaal 20 mensen een karretje zien pakken in 30 minuten tijd. In deze tijd hebben ook 5 mensen elkaar mondeling begroet. 

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Observatiemethoden 
Participerende methode  
Niet- participerende methode
Gestructureerde methode
Ongestructureerde methode

Welke positie neem je in.
Doe je mee aan de te observeren situatie? Participerend
Doe je niet actief mee aan de te observeren situatie?-> Niet participerend

Heb je een gerichte vraag waar je antwoord op wil of wil je in het algemeen iets meer te weten komen over de cliënt?  Gestructureerd of ongestructureerd

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Observatietechnieken
Continue observatie – iemand constant observeren


Event sampling- als je wilt weten of gedrag voorkomt en hoe vaak in bepaalde situaties


Time-sampling- als je wilt weten hoe lang gedrag voorkomt.
Op bepaalde tijdstippen. 

Je kunt ook bepaalde technieken combineren .

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Narative recording (continue observatie)
Voor een totaalbeeld van de cliënt
Zo objectief mogelijk
Achteraf categoriseren

Slide 17 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Time-sampling
Tijdsduur van gedrag
Bovenaan: belangrijkste gegevens
Links in de kolom: Tijden
Rechts in de kolom: Gedrag

Slide 18 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Turfen (event-sampling)

Slide 19 - Slide

Heb je deze opdracht de vorige les niet kunnen doen... dan kun je gewoon even stilt staan bij de vraag wat het verschil is. 
Laat ze voorbeelden geven. 
Welke hulpmiddelen gebruik je bij het observeren?
 • Zintuigen
 • Computer
 • Scorelijsten/puntenschaal
 • Testen
 • Turfsysteem
 • Spelmaterialen
 • Audio & video
 • Speciaal ingerichte ruimte

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Zelfstandig werken/huiswerk 
Volgende week 06 oktober heb je af digitaal:
 
Methodiek 
Thema 3.11 Observeren

Alle opdrachten (dus ook niveau 3-4) Let op de verwerkingsopdracht gaan we bespreken! Zorg dus dat je in de groep zit en het hebt gemaakt! 

Niet af? kun je niet deelnemen aan de nabespreking en sta je dat deel van de les afwezig. 
De volgende studenten staan in de lesgroep van thieme meulenhoff.: 
 • Diyana Andemaryam
 • Romana Ansems
 • Britt Assenberg
 • Iris Broek
 • Tim Dubois
 • Yassin Elghouch
 • Luca Haan
 • Nina Scheenloop
 • Chiara Sof
 • Maudiënne Thomas
 • Thais Tromp
Ik mis er dus nog veel! Groepscode: JJUQ62AA


Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Afsluiting
•Je kunt een beginsituatie maken aan de hand van een casus
•Je kunt benoemen waarom het maken van een beginsituatie belangrijk is
•Je kunt uitleggen wat een ondersteuningsvraag is en een voorbeeld hiervan geven
•Je kunt benoemen welke soorten ondersteuningsvragen er zijn
•Je kunt de ondersteuningsvragen op de juiste manier formuleren 

Slide 23 - Slide

This item has no instructions