Marketing LJ 1 P3-wk7

Marktonderzoek
Staat niet in je boeken!!! Alleen aantekeningen leren.

1 / 26
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Marktonderzoek
Staat niet in je boeken!!! Alleen aantekeningen leren.

Slide 1 - Slide

Wat is het verschil tussen het marketingplanningsproces en marktonderzoek?

Slide 2 - Slide

Marktonderzoeksproces

Slide 3 - Slide

Rapporteren en presenteren
Informatie analyseren
Gegevens verwerken
Fieldresearch
Deskresearch
Informatiebehoefte
Probleemstelling
1
2
3
4
5
6
7

Slide 4 - Drag question

Welke gegevens onderzoek je tijdens deskresearch?

Slide 5 - Mind map

Welke gegevens onderzoek je tijdens Fieldresearch?

Slide 6 - Mind map

Vormen van onderzoek


 BUREAU ONDERZOEK/DESKRESEARCH = Secundair onderzoek

 Bij secundair onderzoek, gebruik je secundaire gegevens, ofwel je maakt gebruik van gegevens die een ander al heeft verzameld. Je analyseert bestaande gegevens uit een onderzoeksrapport of een database (je eigen klantenbestand bv). 

Slide 7 - Slide

Vormen van onderzoek


VELDONDERZOEK/FIELD RESEARCH = 
Primair onderzoek

Bij primair onderzoek verzamel je zelf de gegevens, door middel van het ondervragen van klanten. Je zet zelf een onderzoek op naar nieuwe informatie die niet eerder is verzameld

Slide 8 - Slide

Onderscheid primair en secundair onderzoek

Als je besluit om onderzoek te gaan doen, start je secundaire gegevens te onderzoeken! Als je nog niet voldoende gegevens hebt, dan ga je pas primair onderzoek doen…..


Slide 9 - Slide

Aard van gegevens 

Slide 10 - Slide

Kwalitatief marketonderzoek
  • Interview
- Diepte
- Gestructureerd
- Open
- Half open
  • Groepsdiscussie
  • Observatie

Slide 11 - Slide

Kwantitatief marktonderzoek
  • Registratie
  • Panelonderzoek
  • Respondentenpanel
  • Klantevredenheidsonderzoek
  • Ad hoc en Continu onderzoek
  • Experiment ( Eventueel ook kwalitatief)
  • Observatie


Slide 12 - Slide

Primair onderzoek
Secundair onderzoek
Kwantitatief onderzoek
kwalitatief onderzoek
Fieldresearch
Deskresearch
marktonderzoek
Hoeveelheid
diepgang

Slide 13 - Drag question

Marktonderzoek deskresearch / fieldresearch

Slide 14 - Slide

5. Gegevens verwerken
- Betrouwbaarheid van de bronnen checken, bv jaartal, afzender. Kloppen de gegevens met datgene wat je wilt meten?
Gegevens verwerken in rapportages
- Cijfermatige gegevens verwerken in tabellen, grafieken, diagrammen
- Kwalitatieve gegevens in opsommingen, onderbrengen in rubrieken of thema’s.


Slide 15 - Slide

6. Informatie analyseren
Welke conclusies kun je uit de gegevens halen?
  
Met behulp van absolute aantallen en kengetallen:
Percentages om verhoudingen weer te geven

Indexcijfers = verhoudingscijfer, waarmee je groei of daling ten opzichte van een basisperiode kunt weergeven.

Slide 16 - Slide

7. Rapporteren en presenteren
Maak je rapport visueel met bijvoorbeeld een
“Infographic”

Slide 17 - Slide

Evaluatie
Implementatie
Strategie bepalen
SWOT-analyse
Interne en externe analyse
Doelstelling beschrijven
Missie en Visie
1
2
3
4
5
6
7

Slide 18 - Drag question

Wat is de missie?
A
waar je voor gaat?
B
waar je voor staat?
C
Heden
D
toekomst

Slide 19 - Quiz

Wat is de Visie?
A
Waar je voor staat
B
Waar je voor gaat.
C
Toekomst
D
Heden

Slide 20 - Quiz

Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
 - lange termijn (5 jaar en langer) 
- Op directieniveau
- middellange termijn (1 tot 5 jaar)
- Op middenkaderniveau
- Korter dan een jaar

- Op personeelsniveau

Slide 21 - Drag question

Smart doelstelling

Slide 22 - Slide

Externe omgeving
Onbeheersbaar
Het land
Externe omgeving 
Onbeheersbaar
De branche
Interne omgeving
beheersbaar
Jouw bedrijf

Micro omgeving
Meso omgeving
Macro omgeving

Slide 23 - Drag question

Wat onderzoek je in de micro omgeving?

Slide 24 - Mind map

Wat onderzoek je in de Meso omgeving?

Slide 25 - Mind map

Waar staan de letters DESTEP voor in de Macro omgeving?

Slide 26 - Open question