Les 1 Wet IKK

Wet: IKK staat voor...

A
Internationaal kwalitatief kinderopvang
B
Interactief kwaliteit kinderopvang
C
Innovatie Kwalitatief kinderopvang
D
Innovatie kwaliteit kinderopvang
1 / 11
next
Slide 1: Quiz
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 2

This lesson contains 11 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

Wet: IKK staat voor...

A
Internationaal kwalitatief kinderopvang
B
Interactief kwaliteit kinderopvang
C
Innovatie Kwalitatief kinderopvang
D
Innovatie kwaliteit kinderopvang

Slide 1 - Quiz

Wet IKK
wat weten jullie al?

Slide 2 - Mind map

Welke maatregelen zijn ingevoerd bij de wet IKK
A
Pedagogisch coach
B
Deels 3F-taalniveau voor alle pedagogisch medewerkers
C
Strengere BKR
D
Baby-opleiding voor alle PM'ers die met baby's werken

Slide 3 - Quiz


Wat is kwaliteit in de kinderopvang?
A
plannen van activiteiten
B
acties gericht op borging van kwaliteit
C
spontaan iets doen
D
een kind bewust begeleiden

Slide 4 - Quiz

Kwaliteitszorg is een continue proces. Het gaat dus altijd door.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Link

Wat vinden jullie hiervan?
- Welke verbetering zou hier nodig zijn?
- Hoe staat dit in verbinding met het verbeteren van kwaliteit in de kinderopvang? 
"Kwaliteit kinderopvang slecht, verbetering beloofd"

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

De wet IKK
- De Wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang. Ingegaan per januari 2018.


- De nieuwe kwaliteitseisen zijn opgedeeld in vier pijlers --> 

Slide 9 - Slide

Welke instantie voert controle
uit in de kinderopvang?
timer
2:00

Slide 10 - Open question

Vul in.

Een van de manieren om ervoor te zorgen dat
iedereen in de organisatie de kwaliteit levert
die nodig is, is het werken volgens ...............
timer
2:00
A
een beleidsplan
B
de Wet IKK
C
een protocol
D
kwaliteitszorg

Slide 11 - Quiz