Hoofdstuk 1. Een eeuw van vernederingen

De geschiedenis van China
rijk van het midden
1 / 37
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 4

This lesson contains 37 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

De geschiedenis van China
rijk van het midden

Slide 1 - Slide

De geschiedenis van China

Slide 2 - Mind map

Keizertijd
China = Rijk van het midden. 中国
Tribuutverplichting
Belangrijke ambtenaren: Mandarijnen
Isolationisme
Keizers regeerden 
volgens het 
Hemels Mandaat 
Tianzi: Zoon des Hemels


Slide 3 - Slide

Confucius 551-479 v. Chr


 • Filosoof                  
 • Analecten             
 • Rituelen zijn belangrijk. Bijvoorbeeld voorouderverering
 • Confucius pleitte voor een krachtige centraal bestuurde staat
 • Hiërarchie speelt binnen het Confucianisme een grote rol

Slide 4 - Slide

Standbeeld van Confucius 

Slide 5 - Slide

Qin Dynastie 
De kortste dynastie, maar tegelijk ook de invloedrijkste.
Onder de Qin:
 • Sterke eenheid van het rijk
 • Er worden goede wegen aangelegd
 • Eenheid van maten en munten wordt ingevoerd

Slide 6 - Slide

Qin Shi Huangdi

Slide 7 - Slide

Qin Shi Huangdi, wreed heerser
 • Hield de bevolking onder de duim
 • Totalitaire vorst
 • Liet veel boeken verbranden
 • Wie niet meewerkte kreeg zware straffen

Slide 8 - Slide

Qin Dynastie ook bekend van :

Slide 9 - Slide

Het terracotta leger

Slide 10 - Slide

De Chinese muur

Slide 11 - Slide

De Ming dynastie 1368-1644
 • Regeren vanuit de Verboden Stad
 • In 1406 werd begonnen met de bouw
 • In totaal 768 gebouwen

Slide 12 - Slide

Alleen toegankelijk voor de Keizer en zijn familie en voor zijn medewerkers

Slide 13 - Slide

Voorouderverering, gehoorzaamheid ouders, hiërarchie, orde, deugd, hard werken, Yin Yang, beheersing van het lichaam

Slide 14 - Slide

In 1644 komen de Mantsjoes aan de macht!
 • Komen uit Mantsjoerije
 • Qing dynastie
 • Werden door de Chinezen gezien als buitenlanders

Slide 15 - Slide

Het rode gedeelte is Mantsjoerije. Thuisbasis van de Qing-dynastie

Slide 16 - Slide

Mannen droegen hun haar in een staart.

Slide 17 - Slide

Wat betekent het Moderne Imperialisme?

Slide 18 - Open question

Modern Imperialisme in China
Modern Imperialisme in China


Europa was op zoek naar grondstoffen
Alleen handel met Canton.
China heeft weinig interesse in westerse producten. Rol Sinocentrisme!

Slide 19 - Slide

Opiumhandel

Slide 20 - Slide

Opium werd gebruikt als medicijn
 • Opium is een drug, die zeer verslavend is.
 • Britse invoer vooral na 1800
 • Invoer neemt sterk toe
 • 200 kisten voor 1800
 • 1837: 20.000 kisten!

Slide 21 - Slide

Gevolg: De Opiumoorlogen!

Slide 22 - Slide

1e opiumoorlog 1839-1842
 • Gevolg: Nederlaag China
 • De vrede van Nanking
 • Hong Kong wordt Brits
 • Instelling van verdragshavens! (zijn Brits)

Slide 23 - Slide

2e Opiumoorlog 1858-1860
 • Wederom verlies voor China
 • Het zomerpaleis van de keizer wordt voor straf verwoest
 • Dit voormalige paleis ligt er nog steeds verwoest bij

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Het zomerpaleis na de Tweede Opiumoorlog

Slide 26 - Slide

Beweging voor Zelfversterking
 • Overnemen Westerse techniek
 • Leren van buitenlandse talen (vertaalscholen)
 • Modernisering van het leger
 • Keizerin Cixi moet niet veel van deze moderniseringen hebbenSlide 27 - Slide

Keizerin Cixi: sterk anti-westers

Slide 28 - Slide

Japans-Chinese oorlog 1894

Slide 29 - Slide

Vernedering voor China
 • Gevolgen:
 • China moest gebieden afstaan aan Japan (o.a. Taiwan)
 • Veel geld betalen

Slide 30 - Slide

Eind 19 eeuw verdeling van China

Slide 31 - Slide

Veel gebieden in handen van Westerse landen.

Slide 32 - Slide

1899 Bokser Opstand. Veel doden onder westerlingen. O.a. bisschop Ferdinand Hamer uit Nijmegen.

Slide 33 - Slide

Oorzaken van de Boxer opstand
 •  Anti-westerse gevoelens
 • Wantrouwen richting zendelingen
 • Boosheid en frustratie hoe het westen met China omgingSlide 34 - Slide

Gevolgen Boxeropstand
 • De Boxers belegeren 55 dagen de ambassadewijk in Beijing.
 • Er komt een internationale troepenmacht om de Boxers te bestrijden.
 • Uiteindelijk worden de Boxers door het Westen verslagen.

Slide 35 - Slide

De Boxers worden verslagen

Slide 36 - Slide

In 1963 verscheen deze film. Hij gaat over de 55 dagen dat Beijing werd belegerd door de Boxers.

Slide 37 - Slide