Een grondhouding als leerkracht

Grondhoudingen van de leerkracht en grenzen stellen

Olivier Van Roy
11 oktober 2019
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Thema 1Hoger onderwijs

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 7 videos.

Items in this lesson

Grondhoudingen van de leerkracht en grenzen stellen

Olivier Van Roy
11 oktober 2019

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Een grondhouding als student?

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Opstellen van klascode
 • Startpunt van samen les volgen, leren, werken, leven, ...
 • Houvast voor iedere student in dezelfde klas
 • Leidraad bij het samenwerken tijdens opdrachten
 • Door de student opgesteld, door de student gedragen
 • Moet ten allen tijde gerespecteerd worden
 • Positief gericht ipv negatief gericht
 • Niet kinderachtig, wel gericht op preventie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

KLASCODE

Slide 4 - Mind map

Opdracht:
Maak '10 principes' waar jullie als student op kunnen terugvallen. Formuleer ze op een positieve wijze.
Een grondhouding als leerkracht

Slide 5 - Slide

This item has no instructions

Terug in de tijd:
Denk terug aan een leerkracht uit je eigen (lagere) schooltijd. Wat weet je nog van hem of haar?

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Carl Rogers (1902 - 1987)
'De vreemde paradox is dat als ik mijzelf 
accepteer zoals ik ben, ik veranderen kan.'
(Rogers, On Becoming a Person)

Lees het artikel met achtergrond-
informatie over Carl Rogers (zie Canvas).

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Echte communicatie
Attitudes liggen aan de basis voor echte communicatie!
Communicatie vraagt:
 • acceptatie (aanvaarding, respect)
 • echtheid (authenticiteit)
 • empathie (inlevingsvermogen tonen)

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Acceptatie (aanvaarding, respect)
De leerkracht:
 • behandelt ieder kind gelijkwaardig;
 • geeft aandacht aan elk kind;
 • geeft ruimte;
 • geeft positieve bevestiging;
 • accepteert gedachten, gevoelens en belevingen van het kind,
  zodat het kind leert dat hij deze zelf ook mag accepteren;
 • aanvaardt de persoon maar niet altijd zijn gedrag.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Pol de muis is bang en dat is heel gewoon
Pol de muis is bang, voor alles en iedereen. Dat vertelt hij aan zijn vriendje, een mensen-kind. Dat mensen-kind probeert Pol aan zijn verstand te brengen dat bang zijn heel gewoon is. In het begin gaat dat de verkeerde kant uit. Pol krijgt de indruk dat hem niet toegestaan wordt bang te 'durven' zijn. En dat is pas erg. Dan ben je dubbel-dubbel bang. Want niemand mag dat dus weten. Je bent dan alleen met je angst. Dat is niet erg, dat is dubbel-dubbel erg. Hoewel het thema al vele malen eerder in kinderliteratuur is aangedragen, is de wijze waarop het in dit boekje gebeurt heel verfrissend. Tekst, lay-out en de zeer vele zwart-wit illustraties werken ondersteunend t.o.v. elkaar. Het verhaal is in dialoogvorm geschreven: het mensen-kind 'spreekt' met schrijfletters, Pol doet dat in normale drukleters. Soms wordt dat doorbroken wanneer - kennelijk - volwassenen aan het woord zijn.

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Echtheid (authenticiteit)
De leerkracht:
 • laat zich kennen, is oprecht;
 • is eerlijk;
 • heeft overtuigingskracht;
 • staat niet boven, maar tussen de kinderen.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Empathie (inlevingsvermogen tonen)
De leerkracht:
 • heeft de wil om te begrijpen;
 • voelt mee, heeft geduld;
 • verplaatst zich in de situatie van het kind én toont dit ook;
 • is een goede observator;
 • kan open luisteren;
 • richt zich vooral op de emotionele ervaring en beleving.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Video

This item has no instructions

Wat is een goede leraar?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Slide 17 - Video

This item has no instructions

Grenzen stellen

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Grenzen stellen
 • Grenzen zijn nodig.
 • Opvoeding is liefdevol leiding geven.
 • Welke grenzen?
  > Afhankelijk van: leeftijd, persoonlijke kenmerken, ...

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Slide 20 - Video

This item has no instructions

Slide 21 - Video

This item has no instructions

Leiding nemen en grenzen stellen...
 • is een attitude, een houding om overwicht en overzicht op de klas te houden;
 • is gezag, in de zin van iets te zeggen hebben (niet macht);
 • krijg je van de groep, de groep moet je leiderschap aanvaarden;
 • toont dat je het waard bent: als leider optreden en dat in de ogen van de groep ‘goed’ doen;
 • zorgt voor een sfeer van bezieling, uitstraling, persoonlijkheid en respect;
 • is goed contact (belang lichaamstaal, oogcontact, overzicht houden).

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Slide 23 - Video

This item has no instructions

Slide 24 - Video

This item has no instructions

Grenzen stellen
 • regels regelen het sociale verkeer;
 • rustige kordate stijl, overwicht hebben en bij het punt blijven (niet vanuit hoge emoties, machtsgevoelens of impulsiviteit)
 • voldoende en duidelijke regels nodig:
  - grondige reden (orde, veiligheid, respect) voor het opstellen van de regel
  - welk gedrag er gevraagd wordt en in welke situatie
  - betrekking op observeerbaar gedrag
  - geformuleerd in positieve bewoordingen
  - gevolgen bij het niet naleven van de regel zijn uitvoerbaar 

Slide 25 - Slide

This item has no instructions