Les 5: Promotie

1 / 34
next
Slide 1: Slide
MarketingTertiary Education

This lesson contains 34 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

LessonUp
 1. Download en open de app 

 2. Registreer jezelf
 3. log in
 4. voer de klassencode
 5. Maak aantekeningen voor quiz

Slide 2 - Slide

Marketing Les 5: Promotie

Slide 3 - Slide

Na deze les
...... weet je wat is promotie
...... weet je de onderdelen van promotie
....... wat is reclame en de soorten reclame die er zijn
......weet je wat is public relations
......weet je de offline promotie instrumenten die er zijn
......weet je de online promotie instrumenten die er zijn

Slide 4 - Slide

Even terugblikken naar les 4

Slide 5 - Slide

60+ betalen minder voor een buskaart.
A
Prijsstrategie
B
Prijstactiek

Slide 6 - Quiz

Als je een combo upsized bij Wendy's krijg je een gratis handsanitizer.
A
Prijsstrategie
B
Prijstactiek

Slide 7 - Quiz

Kinderen twaalf jaar of jonger betalen halve prijs.
Dit is een vorm van?
A
Psychologische prijs
B
Prijsdiscriminatie
C
Yield Management

Slide 8 - Quiz

Kijk naar de afbeelding. Waarmee hebben we hier te maken?
A
Psychologische prijs
B
Prijsdiscriminatie
C
Yield Management

Slide 9 - Quiz

Bij huur van een hotelkamer voor 4 dagen, 1 dag gratis. Over welke soort korting gaat het hier?
A
Kwantumkorting
B
Actiekorting
C
Korting door non-service

Slide 10 - Quiz

Promotie
Het verstekken van boodschappen met het doel het gedrag van de (voor de organisatie) belangrijke personen te beïnvloeden.

Slide 11 - Slide

Promotie
 • Doelgroep en promotiemiddel
 • Kenmerken Promotie: een boodschap verstrekken, netwerk, mensen beïnvloeden 
 • Commerciele doel

Slide 12 - Slide

Promotiemix

Slide 13 - Slide

Reclame
Reclame

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Reclame
1. Het onpersoonlijke
2. Het massamedium
3. De betaling
4. Ondertekend

Slide 16 - Slide

Twee belangrijkste vormen van reclame:

- Themareclame
- Actiereclame

Slide 17 - Slide

Soorten reclame
 1. Fabrieksreclame
 2. Detaillistenreclame
 3. Collectieve reclame
 4. Combinatiereclame
 5. Complimentaire reclame
Slide 18 - Slide

... is een vorm van niet-persoonlijke communicatie die gericht is op grote
groepen afnemers
A
Public Relations
B
Instore marketing
C
Sales promotion
D
Reclame

Slide 19 - Quiz

De reclameboodschap

USP

Een unique selling proposition (Uniek verkoopargument), ook wel unique selling point (USP) genoemd, is een eigenschap van een product die het onderscheidt van vergelijkbare producten.


Slogan

Slide 20 - Slide

Promotie: AIDA model 

Slide 21 - Slide

AIDA-model bestaat uit de volgende stappen
A
Attention- Inspiration - Design - Action
B
Attention - Interest - Design - Action
C
Attention - Interest - Desire - Action
D
Attention - Inspiration - Design - Action

Slide 22 - Quiz

De mediakeuze
 1. Digitale media
 2. Persmedia of Printmedia
 3. Ethermedia
 4. Drukwerk
 5. Direct Mail
 6. Overige (Billboards , reclame in de lucht, op treinen en auto's, bioscopen)
 7. Mix

Slide 23 - Slide

Public relations (PR)
 • Goede verstandhouding met de publieksgroepen
 • Bevorderen van naamsbekendheid
 • Onderhouden of scheppen van een goed imago

Slide 24 - Slide

Sponsoring
 1. Sportsponsoring
 2. Kunstsponsoring
 3. Sociale sponsoring
 4. TV sponsoring


Slide 25 - Slide

Sponsoring is een vorm van
A
Productbeleid
B
Promotiebeleid
C
Plaatsbeleid
D
Prijsbeleid

Slide 26 - Quiz

Drie kernpunten van PR
1.  Het gebeurt stelselmatig
2. Wederzijdbegrip
3. Netwerkgroepen
 • Marktgroepen
 • Publiekgroepen
 • Omgevingsfactoren

Slide 27 - Slide

PR Intern en Extern
Externe PR activiteiten

Slide 28 - Slide

Persoonlijke verkoop
 • Persoonlijk direct contact met de client
 • Sprake van tweerichtingsverkeer
 • Verkoper is flexibel in formuleren van de boodschap
 • Relatie opbouwen met de klant


Slide 29 - Slide

Verkoop door een verkoopgesprek met een medewerker, noem je:
A
Persoonlijke verkoop
B
Sales promotion
C
Instore marketing
D
Public Relations

Slide 30 - Quiz

* je deelt premiums uit aan klanten
* je bent een klant aan het helpen
* Je zet een advertentie in de krant
* je hebt een aanbieding '3 halen, 2 betalen'
Reclame
Persoonlijke verkoop
Sales promotion
Public relations (Pr)

Slide 31 - Drag question

Offline promotie- instrumenten 
 Online promotie-instrumenten 

Slide 32 - Slide

Geen Opdracht voor les 5

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide