Groepsdynamica

Groepsdynamica
1 / 16
next
Slide 1: Slide
MentorlesMBOStudiejaar 4

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Groepsdynamica

Slide 1 - Slide

Behoeften binnen een groep:
- Veiligheid
- Invloed
- Persoonlijk contact 

Slide 2 - Slide

Wat zijn jou ervaringen met complexe groepen?

Slide 3 - Mind map

Kenmerken positieve groep
(Donker-van der Meer & Tempert, 2013) (Van Engelen, 2007)
studenten zijn- meestal- eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te behalen


studenten voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep

studenten tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid

studenten zijn bereid tot samenwerking
De leden zijn eensgezind en gemotiveerd om groepsdoelen te behalen
  
Groepsleden voelen zich medeverantwoordelijk voor de groep

De leden tonen respect voor de mening en het karakter van een ander groepslid

Groepsleden zijn bereid tot samenwerking


Slide 4 - Slide

Welk kenmerk van een
positieve groep herken je in jouw groep en
hoe is dit tot stand gekomen?

Slide 5 - Mind map

Gevolgen van een positieve groep
Hoog leerrendement
Leerlingen komen met plezier naar school
Conflicten worden opgelost en hebben geen blijvend effect
Geen pestgedrag
Ontwikkeling van positieve zelfbeelden
Allerlei activerende werkvormen zijn in te zetten

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Sleep onderstaande begrippen...
...naar de bijbehorende uitleg
Normen en waarden, gewenst gedrag
Proces van in de groep raken
Positieve en negatieve invloeden
Verbinding, trouw, elkaar stimuleren
Groepscultuur
Groepscohesie
Groepsdruk
Groepssocialisatie

Slide 8 - Drag question

Inclusie: Wat doe ik om inclusie te versterken
Controle: wat doe ik om macht en invloed in balans te houden
Affectie: wat doe ik om groepsleden te verbinden

Slide 9 - Slide

Positieve groepsnormen- en waarden
1. Iedereen voelt zich veilig in de groep
2. We respecteren elkaar
3. We communiceren positief met elkaar
4. We werken samen en helpen elkaar
5. Japanse levensles; we zijn medeverantwoordelijk voor elkaars geluksgevoel

Slide 10 - Slide

Beinvloeden van groepsnormen in de eerste 6 weken
Docent toont zich democratisch
 Je bent onderdeel van de groep en je neemt vanuit die rol  een leiderspositie in 
Open praten over gewenst gedrag en de normen en waarden van de school
Stel de juiste vragen aan positieve leiders
Zeg geen wij maar jullie, laat studenten hun eigen positieve waarden noemen en opschrijven en refereer hier aan
Inzetten van coöperatieve werkvormen

Slide 11 - Slide

Tips:
  • het doel van de werkvorm aan laten sluiten bij het actuele lesthema 
  • studenten in verschillende samenstellingen met elkaar laten samenwerken

Slide 12 - Slide

Deel je aanpak en coöperatieve werkvormen
die jij inzet tijdens de eerste
6 weken van het nieuwe schooljaar
bij het vormen van een positieve
samenwerkende
groep

Slide 13 - Mind map

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

'Als één kind niet gelukkig is, is niemand gelukkig' 

mr. Toshiro Kanamori

Slide 16 - Slide