Woordenschat h3 beeldspraak vergelijk, metafoor en metoniem

Vergelijking, metafoor en metonymie
1 / 41
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 2,3

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

Vergelijking, metafoor en metonymie

Slide 1 - Slide

Vergelijking
In een vergelijking zet je twee dingen naast elkaar die op elkaar lijken: het object (o) en het beeld (b). Een paar voorbeelden:
– De winnaar van de talentenjacht (o) was zo trots als een pauw (b).
– Wat een boom (b) van een kerel (o)! 


Om object en beeld met elkaar te verbinden, gebruik je: 
als (een) …, lijkt wel (een) …, zo … als (een) ..., een … van (een) …, … is net ….

Slide 2 - Slide

Vergelijking: zo ..... 

Vergelijking: zo ..... 

Slide 3 - Slide

Wat is het object in de volgende vergelijking?

 

Koen is zo sterk als een os. 

Slide 4 - Slide

Wat is het beeld in de volgende vergelijking?

 

Jouw nichtje is zo knap als een barbiepop.

Slide 5 - Slide

Metafoor
Metafoor: het object wordt vervangen door het beeld.

Bijvoorbeeld: Niemand wil vrienden zijn met zo'n heks. Slide 6 - Slide

Slide 7 - Video

Wat is metonymie?
Metonymie is een stijlfiguur waarbij de naam van het ene object of concept wordt vervangen door de naam van een ander object of concept dat daaraan verwant is of er deel van uitmaakt.

Dat klinkt ingewikkeld, maar dat is het niet. Het komt erop neer dat je een bepaald idee aanduidt via iets anders wat ermee te maken heeft (of er een onderdeel van is).

Slide 8 - Slide

Je noemt een deel, maar bedoelt het geheel.
Ik ga even de neuzen tellen.

Je wilt het aantal personen tellen, maar je noemt alleen hun neus.

Slide 9 - Slide

Je noemt het geheel, maar je bedoelt een deel:

Nederland won met 6-3 van Duitsland.
Je bedoelt het Nederlandse elftal en het Duitse elftal, maar je noemt het hele land.

Slide 10 - Slide

Je noemt de producent, maar je bedoelt het product.

Er hangt bij ons een Van Gogh aan de muur. 

Je noemt de maker (Van Gogh) i.p.v. het gemaakte (het schilderij).

Slide 11 - Slide

Je noemt de eigenschap, maar je bedoelt de persoon.Je moet bij die lachebek zijn.

Je noemt niet de persoon, maar een eigenschap van de persoon (veel lachen).

Slide 12 - Slide

Je noemt het materiaal, maar je bedoelt het voorwerp.

De atleet ging voor goud!

Je bedoelt de gouden medaille.

Slide 13 - Slide

Je noemt het voorwerp, maar je bedoelt de inhoud.

Doe mij nog maar een bakkie.

Je bedoelt een kopje koffie.

Slide 14 - Slide

Je noemt een aardrijkskundige naam, maar je bedoelt het product dat daarmee verbonden is.
Ik rook graag een dikke Havana.

Je bedoelt een sigaar uit Havana.

Slide 15 - Slide

Personificatie

Met een personificatie geef je een menselijke eigenschap aan iets wat geen mens is.


Slide 16 - Slide

Personificatie

Slide 17 - Slide

Personificatie

Slide 18 - Slide

Personificatie

Slide 19 - Slide

Nu jij! Beantwoord de volgende vragen.

Slide 20 - Slide

Is er sprake van een metafoor, metonymie of een vergelijking?

Hij leeft als een god in Frankrijk.

Slide 21 - Open question

Is er sprake van een metafoor, metonymie of vergelijking?

Die engel heeft mij zo goed geholpen!

Slide 22 - Open question

Een stijlfiguur waarbij in plaats van het bedoelde iets anders genoemd wordt, op grond van een bepaalde betrekking die tussen beide bestaat.
Een stijlfiguur waarbij een begrip vervangen wordt door een beeld
Metafoor
Metonymie

Slide 23 - Drag question

Is er sprake van een metafoor, vergelijking of personificatie?

Ze werd zo rood als een tomaat toen ze hoorde dat ze de opdracht met Lars moest doen.

Slide 24 - Open question

Noteer welke woorden er als metonymia gebruikt worden:
Het hele stadion zong mee.

Slide 25 - Open question

Wat bedoelt de schrijver met het metoniem?
Het hele stadion zong mee.

Slide 26 - Open question

Is het een metafoor of een metonymie?
En weer pakte Irene Wüst goud.

A
metafoor
B
metonymie

Slide 27 - Quiz

Is het een metafoor of een metonymie?
Het leven is een weg met kuilen en hobbels.

A
metafoor
B
metonymie

Slide 28 - Quiz

Is er sprake van een metafoor, vergelijking of personificatie?

De nieuwe apps gaan als warme broodjes over de toonbank.

Slide 29 - Open question

Wat is de metonymie in de volgende zin: 'Even de koppen tellen', zei de docent
A
Even
B
de koppen
C
tellen
D
de docent

Slide 30 - Quiz

Geef van onderstaande zin aan of er sprake is van een vergelijking, een metafoor, een personificatie of een metonymie.

Ik lust nog wel een kopje.
A
vergelijking
B
metafoor
C
personificatie
D
metoniem

Slide 31 - Quiz

Die vent is net een beest.
A
vergelijking
B
metafoor
C
metonymie

Slide 32 - Quiz

Ik ben dol op Mozart.
A
Metafoor
B
Metonymie

Slide 33 - Quiz

Wat is een metafoor?
A
Mijn grootvader rookte als een schoorsteen.
B
Het schip kwam aan.
C
Niemand wil bevriend zijn met zo'n heks.
D
Die hele dure jurk van die prinses leek net een aardappelzak.

Slide 34 - Quiz

Bij de lunch bestelden ze drie spa.
A
metafoor
B
metonymie

Slide 35 - Quiz

Welk antwoord is de metafoor?
A
Hij is zo dom als een ezel.
B
Die domme ezel weet niets!

Slide 36 - Quiz

Welke van de volgende beeldspraken is een metafoor?
A
Hij woonde in een huis zo groot als een kasteel
B
Hij woonde in een kast van een huis
C
Hij woonde in een huis zo smerig als een zwijnenstal
D
Hij woonde in een zwijnenstal

Slide 37 - Quiz

Na afloop van de voorstelling klapte de zaal.
A
metafoor
B
metonymie

Slide 38 - Quiz

Dat viswijf staat de hele dag te schreeuwen.
A
metafoor
B
metonymie

Slide 39 - Quiz

Moskou reageert fel op de kritieken.


A
metafoor
B
metonymie

Slide 40 - Quiz

Aan het werk!
Afmaken fouten proefwerk
Maak oefening 2,3, 4  en 5 vanaf blz. 89.

Slide 41 - Slide