01 Genre

Wat weet je nog over lyriek?
timer
1:00
1 / 26
next
Slide 1: Slide
LatijnSecundair onderwijs

This lesson contains 26 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

Items in this lesson

Wat weet je nog over lyriek?
timer
1:00

Slide 1 - Slide

Even opfrissen...
Vul de bookwidget over lyriek in.

Formuleer een omschrijving voor het genre lyriek.

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Link

Lyriek
In strikte zin
2 kenmerken:
1) Metrum
2) Koorlyriek vs. monodische lyriek

Slide 4 - Slide

Lyriek
In brede zin
- Epigram
= puntdicht (bookwidget)
- Elegie
= liefdeselegieën
- Satire
= grappig met boodschap

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Link

Lyriek
Bredere zin:
Epigram
-  Bondig
- Lagere ranking, want: taal is colloquiaal & alledaags
- Echte leven: privé & publiek, vb.: WC, schoonheid, bordeel
- Spot & zelfspot: fulmen in clausula

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Wat gebeurde er met Egidius?

Slide 9 - Open question

Lyriek
Bredere zin:
Elegie
Moderne bet.: mijmeren over droevige gebeurtenis
Vb.: Egidiuslied

Slide 10 - Slide

Lyriek
Bredere zin:
Elegie
Oudheid: liefdeselegie
- Elegisch distichon
- 20-100 verzen
- 1ste persoon, monoloog
- Geliefde: pseudoniem
- Inhoud: romantische confrontatie

Slide 11 - Slide

De Romeinse liefdeselegie

Aestus erat, mediamque dies exegerat horam;

adposui medio membra levanda toro.

pars adaperta fuit, pars altera clausa fenestrae;

Slide 12 - Slide

Ovidius beschrijft in de eerste drie regels een idyllisch tafereel. Teken dit in paint en upload het hier.

Slide 13 - Open question

De Romeinse liefdeselegie
    quale fere silvae lumen habere solent,
qualia sublucent fugiente crepuscula Phoebo,
    aut ubi nox abiit, nec tamen orta dies.
illa verecundis lux est praebenda puellis,
    qua timidus latebras speret habere pudor.
ecce, Corinna venit, tunica velata recincta,
    candida dividua colla tegente coma—

Slide 14 - Slide

Hoe heet Ovidius zijn geliefde?

Slide 15 - Open question

Maak een tekening van Corinna in paint en upload deze hier.

Slide 16 - Open question

De Romeinse liefdeselegie
qualiter in thalamos famosa Semiramis isse
    dicitur, et multis Lais amata viris.
Deripui tunicam—nec multum rara nocebat;
    pugnabat tunica sed tamen illa tegi.
quae cum ita pugnaret, tamquam quae vincere nollet,
    victa est non aegre proditione sua.

Slide 17 - Slide

Wat doet Corinna?
A
Ze kleedt zich spontaan uit voor Ovidius.
B
Ze loopt van Ovidius weg.
C
Ze doet alsof ze geen seks wil met Ovidius.
D
Ze negeert Ovidius en breekt zijn hard.

Slide 18 - Quiz

De Romeinse liefdeselegie
ut stetit ante oculos posito velamine nostros,
    in toto nusquam corpore menda fuit.
quos umeros, quales vidi tetigique lacertos!
    forma papillarum quam fuit apta premi!
quam castigato planus sub pectore venter!
    quantum et quale latus! quam iuvenale femur!

Slide 19 - Slide

De Romeinse liefdeselegie
Singula quid referam? nil non laudabile vidi

    et nudam pressi corpus ad usque meum.

Cetera quis nescit? lassi requievimus ambo.

    proveniant medii sic mihi saepe dies!

Slide 20 - Slide

Wat is Ovidius zijn wens op het eind van deze elegie?
A
Dat hij Corinna nooit meer ziet.
B
Dat het vaker middag is.
C
Dat Corinna meer langskomt.
D
Dat hij met Corinna kan trouwen.

Slide 21 - Quiz

Slide 22 - Video

Formuleer op basis van het filmpje dat je zojuist zag, een definitie van satire.

Slide 23 - Open question

Lyriek
Bredere zin:
Satire
Vandale: hekelende voorstelling, of spottend geschrift
Kenmerken:
- Humor
- Kritiek op maatschappij
Auteur: Juvenalis

Slide 24 - Slide

Slide 25 - Video

Opdracht
Maak in groep een kahoot-quiz over een van volgende genres:
- lyriek in strikte zin
- epigrammen
- elegie
- satire

Slide 26 - Slide