Les 0

中文课
1 / 31
next
Slide 1: Slide
ChineesMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 31 slides, with interactive quizzes, text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 90 min

Items in this lesson

中文课

Slide 1 - Slide

我介绍一下自己
 • 你好! Nǐ hǎo! 
 • 我叫… Wǒ jiào… 
 • 我住在… Wǒ zhù zài… 

Slide 2 - Slide

课程内容

 • Introductie
 • Chinese tonen
 • Getallen schrijven

Slide 3 - Slide

China

Slide 4 - Mind map

Wat gaan we doen?
 • Chinese taal: schrijven (karakters / typen), lezen, spreken, luisteren
 • Chinese cultuur: Chinees nieuwjaar, familie, eten
 • Je krijgt cijfers voor: 
 1. Schriftelijke toetsen (SO): grammatica, lezen, schrijven
 2. Mondelinge toetsen (MO): uitspraak, monoloog, gesprekjes, voorlezen
 3. Werkboek
 • Classroomcode: unmewnf

Slide 5 - Slide

Werkboek
 • Opbouw boek: elke hoofdstuk bevat een woordenlijst, grammatica, opdrachten, karakters schrijven. 
 • Woordenlijst + verrijking achterin
 • Periodiek les: half jaar Chinees
 • Je levert je werkboek in voor een cijfer (2x)
 • Dus werkboek netjes houden en met potlood schrijven 
 • Elke les mee: MacBook, je boek, potlood en gum 

Slide 6 - Slide

De Chinese tonen
 • 5 tonen 'ma'

Slide 7 - Slide

Luisteropdrachten blz. 8
Luisteroefening 1:
 • Omcirkel de toon die je hoort: kies uit de 1e of de 2e toon

Luisteroefening 2: 
 • Omcirkel de toon die je hoort: kies uit de 2e of de 3e toon

Slide 8 - Slide

写字
 • Getallen 1 tm 10
 • Blz. 10

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

作业
Donderdag 27 januari
 • Blz. 10: alle hokjes volgeschreven (pinyin+karakters)
 • Oefen de karakters + uitspraak van de getallen 1 t/m 10

Slide 11 - Slide

中文课

Slide 12 - Slide

课程内容

 • Getallen: uitspraak + 11 t/m 99
 • Tonen herhalen
 • Les 1: nieuwe woorden

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Video

èr
sān
liù
jiǔ
shí

Slide 15 - Drag question

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Slide 16 - Drag question

写字
 • Getallen 11 t/m 99
 • Blz. 十一

 • Schrijven t/m 五十 (50): karakters + pinyin 
 • 时间:十五分钟 

timer
10:00

Slide 17 - Slide

99
43
30
14
84
65
73
27
68
21
九十九
十四
三十
四十三

八十四
六十五
七十三
二十七
六十八
二十一

Slide 18 - Drag question

Luisteropdrachten blz. 九
Luisteroefening 3:
 • Omcirkel de toon die je hoort: kies uit de 3e of de 4e toon

Luisteroefening 4: 
 • Omcirkel de toon die je hoort: 1e, 2e, 3e of 4e toon

Slide 19 - Slide

Toontekens
Waar zet je de toontekens neer? 

Lettergreep met 1 klinker
 • Toon staat op deze ene klinker 
 • Bijvoorbeeld: yī, èr 

Slide 20 - Slide

Toontekens
Lettergreep met 3 klinkers:
 • Toon op middelste klinker
 • Bijvoorbeeld: jiào, xiǎo

Slide 21 - Slide

Toontekens
Lettergreep met 2 klinkers
 • Toon op de 1e klinker 
 • Bijvoorbeeld: fēi, lǎo 
 • Uitzondering: 1e klinker i of u, dan toon op 2e klinker 
 • Bijvoorbeeld: liù, xué 

Slide 22 - Slide

Opdracht 2 (blz. 八)
 • Schrijf op de juiste klinker de 3e toon1 klinker:    op deze ene klinker
2 klinkers: op de eerste klinker, behalve als dat een i of u is.
3 klinkers: op de middelste klinker
timer
5:00

Slide 23 - Slide

Les 1: Hoe gaat het?
第一课:你好吗?

Slide 24 - Slide

生词   Nieuwe woorden
 • Blz. 十三
 • Les 1 

Slide 25 - Slide

写字   Karakters schrijven
 • 1 karakter per hokje
 • Gebruik het hele hokje
 • Van boven naar beneden / van links naar rechts
 • Eerst horizontaal, dan verticaal
 • Vaste streepjesvolgorde
 • GEEN MASSAPRODUCTIE

Slide 26 - Slide

GEEN MASSAPRODUCTIE!!!!

Slide 27 - Slide

写字    Karakters schrijven 
 • Blz. 二十 & 二十一
 • Al eerder klaar? Oefen dan op Quizlet 
de lijst 'les 1 Chinees-Nederlands'
timer
10:00

Slide 28 - Slide

作业
Maandag 31 januari
 • Blz. 十一: alle hokjes volgeschreven (pinyin+karakters)
 • Quizlet: lijst 'Getallen 1-50' oefenen
 • Blz. 二十: karakters 我 en 你 schrijven

Slide 29 - Slide

Slide 30 - Video

对话    Dialogen
 • Blz. 十四

 • Nazeggen
 • In tweetallen oefenen

Slide 31 - Slide