Paragraaf 2.5 Gesloopt gesteente

Paragraaf 2.5

Gesloopt gesteente

1 / 47
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 47 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Paragraaf 2.5

Gesloopt gesteente

Slide 1 - Slide

Verwering

Slide 2 - Slide

Leerdoelen
Je weet welke typen verwering er zijn en welke processen verantwoordelijk zijn voor verwering.
Je begrijpt dat in de aride zone vooral mechanische verwering plaatsvindt.
Je kunt met behulp van het klimaat in een gebied bepalen welke verweringprocessen plaatsvinden.

Slide 3 - Slide

Gebergten veranderen
Een gebergte brokkelt langzaam af. Verwering is hier de oorzaak van.
Def.: Het afbrokkelen van gesteente onder invloed van het weer of planten en dieren

Twee soorten verwering:
 • Mechanische verwering
 • Chemische verwering

Slide 4 - Slide

Wat is de meest logische volgorde van de processen transport (1), erosie (2), verwering (3) en sedimentatie (4)?
A
1,2,3,4
B
2,4,1,3
C
3,1,2,4
D
4,2,1,3

Slide 5 - Quiz

Slide 6 - Slide

Verwering
 • Verwering is het uiteenvallen van een gesteente in kleinere delen
 • Het is de eerste stap bij de afbraak van een gebergte
 • Oorzaak vooral:   invloed van het weer

Slide 7 - Slide

Voorbeeld verweerde steen

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Slide

Temperatuurverschillen
Warm > steen zet uit
Koud> steen krimpt
Als dit heel vaak gebeurt barst de steen

Slide 13 - Slide

Afwisseling vorst - dooi
 • In spleetjes komt water dat uitzet als het bevriest, de steen wordt "open" geduwd
 • Als het dooit wordt de spleet weer kleiner
 • Als dit vaak gebeurt barst de steen

Slide 14 - Slide

Duwkrachten
 • Bijv. boomwortels die groeien duwen steen kapot
 • Dit is fysisch, maar ook biologisch

Slide 15 - Slide

Wanneer gaat fysische verwering snel?
 1. Sterke temperatuurwisselingen per dag
 2. Veel afwisseling vorst-dooi
 3. Het gesteente ligt aan de oppervlakte

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Wanneer gaat chemische verwering snel?
 1. Hoge temperaturen
 2. Hoge vochtigheid
 3. Het gesteente ligt ondergronds

Slide 18 - Slide

Karstverschijnselen 
 • Er valt neerslag. 

 • Neerslag wordt zuur door
  de plantenwortels. 

 • Neerslag sijpelt door het gesteente naar beneden. 

 • Kalksteen lost op. 

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Welke vorm van chemische verwering is ook biologisch?
A
oplossen in water
B
reageren met zuurstof
C
oplossen in zuur van wortels
D
kapotduwen door boomwortels

Slide 24 - Quiz

Veel chemische verwering
Veel fysische verwering
Hoge temperatuur
Afwisseling vorst-dooi
Veel neerslag
Gesteente aan de oppervlakte

Slide 25 - Drag question

Hoeveelheid chemische en fysische verwering hangt dus samen met het klimaat!

Slide 26 - Slide

Kenmerken klimaten haal je uit een grafiek

Slide 27 - Slide

Waar is de meeste chemische verwering?

Slide 28 - Slide

Waar is de meeste chemische verwering?
Grafiek D > want hoge temperatuur en veel neerslag

Slide 29 - Slide

Waar is de meeste fysische verwering?

Slide 30 - Slide

Waar is de meeste fysische verwering?
Grafiek C   > want groot temperatuurverschil en weinig neerslag

Slide 31 - Slide

En de andere twee grafieken 
(A en B) ?

Slide 32 - Slide

Bij de andere
twee grafieken
A
is er geen verwering
B
is er ongeveer evenveel van beide soorten

Slide 33 - Quiz

En waar op aarde is er dan veel verwering?

Slide 34 - Slide

evenaar, tropisch
warm en nat, dus veel chemische verwering
20 graden NB, woestijn
droog, dus vooral fysisch
50 graden NB, gematigde breedte
zowel fysisch als chemisch
75 graden NB, toendra
wisseling vorst-dooi, vooral fysisch

Slide 35 - Slide

In Nederland is er dus ...
A
mix chemisch en fysisch
B
geen verwering
C
vooral chemisch
D
vooral fysisch

Slide 36 - Quiz

Leerdoelen
Je weet welke typen verwering er zijn en welke processen verantwoordelijk zijn voor verwering.
Je begrijpt dat in de aride zone vooral mechanische verwering plaatsvindt.
Je kunt met behulp van het klimaat in een gebied bepalen welke verweringprocessen plaatsvinden.

Slide 37 - Slide

Noem 3 punten die je deze les hebt geleerd

Slide 38 - Open question

Noem 1 onderdeel die je nog moeilijk vindt van paragraaf 2.3

Slide 39 - Open question

Aan de slag

Slide 40 - Slide

Paragraaf 2.5

Gesloopt gesteente
Deel 2

Slide 41 - Slide

Wat gaan we doen vandaag?
- Terugblik vorige les
- Bespreken hoofdvraag 2.5
- Theorie paragraaf 2.6

Slide 42 - Slide

Noem drie onderwerpen die we vorige les besproken hebben

Slide 43 - Mind map

De gevolgen van mechanische verwering voor het gesteente zijn anders dan de gevolgen van chemische verwering. Wat is het verschil?


Bij mechanische verwering valt het gesteente uiteen in kleiner stukjes. Bij chemische verwering lost het gesteente op of verandert de samenstelling van het gesteente

Slide 44 - Slide

Hoewel mechanische en chemische verwering twee aparte processen zijn, beïnvloeden ze elkaar wel. Let uit hoe mechanische verwering kan leiden tot snellere chemische verweringDoor mechanische verwering worden de spleten in een gesteente steeds wijder. Hierdoor is het oppervlak waarop chemische verwering kan plaatsvinden, groter geworden

Slide 45 - Slide

Plantenwortels spelen een rol bij zowel chemische als mechanische verwering. Op welke manier spelen plantenwortels een rol bij chemische verwering?


Bij het verteren van dode plantenwortels komt CO2 vrij waardoor water zuur wordt.

Slide 46 - Slide

Bekijk de verweringslaag in figuur 16 WB. Beredeneer in welk gebied deze foto is genomen
Tropisch regenwoud. Hier kunnen voldoende chemische processen plaatsvinden die voor een dikke verweringslaag kunnen zorgen. 
In de toendra is het te koud en in de steppe te droog

Slide 47 - Slide