Verschil tussen een delier, depressie en dementie

Depressie, Dementie en Delier
1 / 45
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 45 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Depressie, Dementie en Delier

Slide 1 - Slide

Doel van de les:
Het verschil ontdekken tussen:
1. Dementie
2. Depressie
3. Delier 

Slide 2 - Slide

Wat komt bij je op
bij het woord
dementie?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Link

Soorten Dementie
De bekendste zijn:
De ziekte van Alzheimer
Vasculaire dementie
Lewybody dementie

Slide 5 - Slide

Ziekte van Alzheimer
De eerste verschijnselen van dementie verschillen per persoon en per ziekte. Het valt op dat iemand terugkerende geheugenklachten, gedragsproblemen en veranderingen in karakter heeft. Iemand heeft bijvoorbeeld moeite om te onthouden welke dag het is, of wordt sneller boos.

Slide 6 - Slide

Ziekte van Alzheimer
 • Vergeetachtigheid
 • Problemen met dagelijkse handelingen
 • Vergissingen met tijd en plaats
 • Taalproblemen
 • Kwijtraken van spullen

Slide 7 - Slide

Ziekte van Alzheimer
 • Slecht beoordelingsvermogen
 • Terugtrekken uit sociale activiteiten
 • Veranderingen in gedrag en karakter
 • Onrust
 • Problemen met het zien

Slide 8 - Slide

Ziekte van Alzheimer
Verloop:
Klachten nemen in ernst toe
Mensen krijgen geleidelijk nieuwe verschijnselen

Slide 9 - Slide

Vasculaire dementie
Het wordt veroorzaakt door problemen met de doorbloeding in de hersenen. Waardoor er vaatschade ontstaat en daardoor hersenschade 

Slide 10 - Slide

Vasculaire dementie Symptomen
 • Trager denken, praten
 • Concentratieproblemen
 • Moeite met multi-tasken
 • Onbalans
 • Minder energie

Slide 11 - Slide

Vasculaire dementie
Verloop:
Begint vaak plotseling 
Verloopt stapsgewijs
Kent betere periodes


Slide 12 - Slide

Lewy Body Dementie
Wordt veroorzaakt door ophoping van eiwitten in de hersenen, waardoor hersencellen beschadigd worden

Slide 13 - Slide

Lewy Body Dementie
Eerst concentratie problemen, 
dan geheugen problemen, 
vervolgens problemen met bewegen (lijkt op de ziekte van Parkinson)

Slide 14 - Slide

Lewy Body Dementie
Klachten wisselen van  dag tot dag en van uur tot uur
Neemt in ernst toe in de loop van de jaren
Mensen kunnen vaak wanen hebben

Slide 15 - Slide

Vasculaire dementie heeft een geleidelijk beloop
A
Waar
B
Niet waar

Slide 16 - Quiz

Wat is de meest voorkomende vorm van dementie
A
Lewybody dementie
B
de ziekte van Alzheimer
C
Vasculaire dentie

Slide 17 - Quiz

Dementie is te genezen
A
Waar
B
niet waar

Slide 18 - Quiz

Vasculaire dementie kan ontstaan na een aandoening van de vaten in de hersenen zoals een tia
A
waar
B
niet waar

Slide 19 - Quiz

Slide 20 - Slide

Waar denk je aan
bij het woord depressie

Slide 21 - Mind map

Depressie
Depressie valt volgens de indeling in de DSM-5 onder stemmingsstoornissen. Een stemmingsstoornis is een psychische stoornis waarbij grote veranderingen in de stemming, in de emoties voorkomen

Slide 22 - Slide

Depressie
 • depressieve stemming bijna de hele dag, bijna elke dag
 • veel minder interesse voor of plezier in alle – of bijna alle – activiteiten, bijna de hele dag, bijna elke dag
 • onopzettelijk gewichtsverlies of gewichtstoename, of een afname of toename van de eetlust
 • slaapklachten: niet (voldoende) kunnen slapen of te veel moeten slapen, bijna elke dag
 • psychomotorische agitatie (gejaagdheid) of geremdheid, bijna elke dag

Slide 23 - Slide

Depressie
 • vermoeidheid of verlies van energie, bijna elke dag
 • gevoelens van waardeloosheid of buitensporige schuldgevoelens
 • vermindering van het vermogen om te denken en zich te concentreren of besluiteloosheid
 • gevoelens van wanhoop, terugkerende gedachten aan suïcide (zelfdoding), fantasieën over suïcide zonder specifieke plannen, een suïcidepoging of een specifiek plan om suïcide te plegen, angst voor de dood

Slide 24 - Slide

Depressie
Er moeten minstens vijf symptomen tegelijk aanwezig zijn, bijna elke dag gedurende ten minste twee weken. De symptomen ontstaan meestal in de loop van dagen of weken.

Slide 25 - Slide

Depressie, 4 stoornissen
1. Stoornis in het gevoelsleven
De gestoorde stemming is het kernsymptoom van een depressie. Overheersend zijn gevoelens van zwaarmoedigheid, onmacht, nutteloosheid en onwaardigheid.

Slide 26 - Slide

Depressie, 4 stoornissen
2. Stoornissen in het gedrag
 De depressieve zorgvrager is qua lichamelijke activiteit ‘niet vooruit te branden’.
initiatiefverlies is ook een belangrijke stoornis in het gedrag

Slide 27 - Slide

Depressie, 4 stoornissen
3. Stoornissen in het denken
Ook het denken is bij de depressieve zorgvrager geremd. Dat uit zich in twijfelachtigheid. De zorgvrager kan moeilijk beslissingen nemen

Slide 28 - Slide

Depressie, 4 stoornissen
4. Stoornissen op lichamelijk gebied
Er is sprake van een sterk gestoorde eetlust, sterk verminderd libido (seksuele aandrift) en slaapstoornissen.

Slide 29 - Slide

Depressie
Risicofactoren
De belangrijkste risicofactoren voor het ontstaan van een depressie op latere leeftijd zijn:
 • lichamelijke ziekten
 • functionele beperkingen
 • cognitieve stoornissen
 • gebrek aan of verlies van sociale contacten
 • een eerdere depressie

Slide 30 - Slide

Waaraan denk je
bij een delier?

Slide 31 - Mind map

Slide 32 - Link

Delier
Delier
Een delier is verwardheid die binnen enkele uren tot dagen ontstaat. Iemand met een delier kan opgewonden en onrustig zijn of juist stil en teruggetrokken. Een delier kan ontstaan door een ziekte, een operatie, een ongeval of medicijnen.

Slide 33 - Slide

Delier
Lichamelijke aandoeningen, zoals koorts, uitdroging, visus- en gehoorstoornissen, heupfractuur, hoofdletsel, overdosering van medicatie en onttrekking van medicatie of alcohol, zijn de ‘triggers’. 

Vooral ouderen boven de 65 jaar zijn gevoelig voor een delier.

Slide 34 - Slide

Delier
Aandachts- en oriëntatieproblemen in korte tijd (uren tot dagen) ontstaan en fluctuerend verandering in het  wisselend bewustzijn en een gestoorde aandacht,  die niet door iets anders verklaard kan worden de stoornis.
Daarnaast ontstaat een verandering in cognitieve functies, in het bijzonder in het geheugen en het denken, soms gecombineerd met waarnemingsstoornissen zoals hallucinaties en wanen.

Het delier is een stoornis die komt en weer verdwijnt
Slide 35 - Slide

Delier, Risico`s

 • 65 jaar of ouder
 • cognitieve stoornissen
 • visus- en gehoorstoornissen
 • stoornissen in de algemene dagelijkse levensverrichtingen (ADL)
gebruik van alcohol en opiatenSlide 36 - Slide

Delier
Kenmerken die tijdelijk zijn en het delier uitlokken: 

 • infectie
 • koorts
 • dehydratie
 • electrolytstoornissen
 • polyfarmacie
psychofarmacieSlide 37 - Slide

Slide 38 - Link

Een Delier is:
A
een bewustzijnstoornis
B
een geheugenstoornis
C
Somberheid of interesseverlies

Slide 39 - Quiz

Hoelang duurt een delier
A
Jaren
B
weken, maanden
C
een paar dagen tot een paar weken

Slide 40 - Quiz

Het verloop van een dementie:
A
Varieert, vaker in de ochtend dan in de avond
B
Fluctueert, vaker in de avond, dan in de ochtend
C
Langdurig en verergert gedurende de jaren

Slide 41 - Quiz

een depressie begint meestal:
A
Geleidelijk, na enkele weken. Na een ingrijpende gebeurtenis
B
Acuut
C
sluipend, maanden tot jaren

Slide 42 - Quiz

Slide 43 - Slide

Zijn de doelen behaald?
Weten jullie het verschil tussen een depressie, dementie en een delier?

Slide 44 - Slide

Zijn er nog vragen?

Slide 45 - Slide