Les 3_Joey

Sportleider als Begeleider
Periode 2
Hoofdstukken
03 Doelgroepen
05 Het basisschool kind
06 Puberteit & adolescentie1 / 16
next
Slide 1: Slide
WelzijnMBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with interactive quiz and text slides.

Items in this lesson

Sportleider als Begeleider
Periode 2
Hoofdstukken
03 Doelgroepen
05 Het basisschool kind
06 Puberteit & adolescentieSlide 1 - Slide

This item has no instructions

Wisbordjes Quiz 
Wat is een doelgroep?

Slide 2 - Slide

- Een groep mensen waarop een sportleider zijn acties richt.
- Een verzameling van mensen met gemeenschappelijke kenmerken, zoals:
leeftijd
financiële situatie
wensen, interesses en behoeften
motieven
mogelijkheden en talent
hulpvragen, ondersteuningsvragen.
Wisbordjes Quiz 
Op basis waarvan kun je doelgroepen indelen volgens het boek?

Slide 3 - Slide

1. Ontwikkelingsfase

2. Welzijnsbedreiging
hulpvragen, ondersteuningsvragen.
Wisbordjes Quiz 
Benoem zoveel mogelijk ontwikkelingsfases zoals beschreven staan

Slide 4 - Slide

de baby (0-1,5 jaar)
de peuter (1,5-4 jaar)
het basisschoolkind:
de kleuter (4-6 jaar)
het jonge schoolkind (6-9 jaar)
het oudere schoolkind (9 -12 jaar).
de puber (12-16 jaar)
de adolescent (16-21 jaar)
de volwassene:
de jonge volwassenheid (21-40 jaar)
de middelbare leeftijd (40-55 jaar)
de vroege ouderdom (55-65 jaar).
de ouderdom (65 jaar en ouder).
Wisbordjes Quiz 
Jullie zijn ook een doelgroep; noem twee kenmerken

Slide 5 - Slide

lichamelijk welzijngeestelijk welzijnmaterieel welzijnsociaal welzijncultureel welzijn.
Het basisschoolkind
De kleuter

kind van 4 tot 6 jaar

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ontwikkeling
Lichamelijke ontwikkeling
Cognitieve ontwikkeling
Taalontwikkeling
Sociaal-affectieve ontwikkeling

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Lichamelijke ontwikkeling

Voornamelijk lengte en spier groep
LET OP: Steeds meer

Motorisch

Ontwikkeling van grove naar fijne motoriek

Ontstaan van handvoorkeur

Kleuters zijn snel moe en weinig kracht

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Hoeveel wegen de hersenen

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Cognitieve ontwikkeling

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

1. Concreet denken


2. Fantasie
(jokken)

3. Schoolrijpheid
 Het denken wordt nog steeds beheerst door wat het kind waarneemt

Om zichzelf gerust te stellen of om een oplossing te vinden voor een vraag

Vanaf 4 jaar
Zindelijk zijn, samenwerken met andere, zonder ouder zijn, concentreren , taal

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Taalontwikkeling

voortalige fase: 0-1 jaar
vroeg-talige fase: 1-2 jaar

differentiatiefase: 2-5 jaar

fase van voltooiing: vanaf 5 jaar.

Kenmerken

Een kleuter kent de basisregels van taal, maar heeft nog oefening nodig in de praktijk

Begin 1500 woorden
Einde 2500 woorden

Rond 5 jaar hele zinnen van meer dan zes woorden.

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Sociaal-affectieve ontwikkeling
Hoofdpunten:
1: samen spelen en samen delen
2:verwerking angst en emoties in fantasiespel
3: begin van intern geweten
4: ontwikkeling eigen identiteit
5: ontwikkeling seksualiteit.
Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Verwerkingsopdrachten
Boek 2
Hoofdstuk 5: Het basisschoolkind
Opdracht 2 t/m 8

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 
Zoek een filmpje op youtube waar je de ontwikkelingsfase laat zien van een kleuter
Motorisch
Cognitief
Sociaal affectie 
Leg uit aan de hand van de punten van het boek waar om je dit filmpje gekozen hebt

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Hoe heb je de les ervaren?
😒🙁😐🙂😃

Slide 16 - Poll

This item has no instructions