Wet en regelgeving in de kinderopvang

Wet en regelgeving in de kinderopvang
1 / 20
next
Slide 1: Slide
Pedagogisch werkMBOStudiejaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

Wet en regelgeving in de kinderopvang

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Leerdoel
Aan het einde van de les kun je uitleggen wat de wet IKK inhoudt en ben je bekend met de veranderingen en regels in de kinderopvang.

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Wat weet je al over de wet en regelgeving in de kinderopvang?

Slide 3 - Mind map

This item has no instructions

Wet IKK
De wet IKK (Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang) is in 2018 ingevoerd en heeft als doel de kwaliteit van de kinderopvang te verbeteren.

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

De wet IKK heeft geleid tot verschillende veranderingen in de kinderopvang.
Zoek 2 veranderingen op die in de Wet IKK staan

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

GGD
De GGD (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) is verantwoordelijk voor het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Ze voeren inspecties uit en geven advies.

De rapporten staan op de website van de GGD en de kinderopvangorganisaties zijn verplicht om deze te publiceren op hun website
Opdracht: 
Werk je in de kinderopvang: ga opzoek naar het inspectierapport van het kinderdagverblijf
Werk je in het onderwijs: ga opzoek naar een willekeurig inspectierapport

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Certificering:
Kinderopvangorganisaties moeten gecertificeerd zijn om te voldoen aan de wettelijke eisen. Dit certificaat toont aan dat de kinderopvang aan de juiste kwaliteitseisen voldoet.

Zoek op wat HKZ en ISO 9001 betekend

Slide 7 - Open question

This item has no instructions

Kwaliteitszorg
Kwaliteitszorg is het proces van het waarborgen en verbeteren van de kwaliteit in de kinderopvang. Hierbij worden onder andere risico-inventarisaties en evaluaties uitgevoerd.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Risico-inventarisatie
Een risico-inventarisatie is een analyse van mogelijke risico's in de kinderopvang. Hiermee kunnen maatregelen genomen worden om de veiligheid te waarborgen.

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Slide 10 - Link

This item has no instructions

Welke risico's heb je op stage?

Slide 11 - Mind map

This item has no instructions

Slide 12 - Link

This item has no instructions

Klachtenregeling
Elke kinderopvangorganisatie moet een klachtenregeling hebben. Ouders en medewerkers kunnen hier terecht als ze een klacht hebben over de kinderopvang.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Slide 14 - Link

This item has no instructions

Waar zou jij op stage een klacht over indienen?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Oudercommissie:
Waar hebben zij inspraak in?

Slide 16 - Mind map

This item has no instructions

Oudercommissie
de wijze van uitvoering van de kinderopvang. Hierbij spelen onder meer thema’s als verantwoordelijkheidstoedeling, het aantal beroepskrachten in relatie tot het aantal kinderen per leeftijdscategorie en in het bijzonder het pedagogisch beleid dat wordt gevoerd een rol.
  • voeding, opvoeding, veiligheid en gezondheid
  • openingstijden
  • het aanbieden van voor- en vroegschoolse educatie
  • de vaststelling/wijziging van de klachtbehandeling en het aanwijzen van personen die belast worden met de klachtbehandeling
  • prijswijziging van kinderopvang.

https://www.klachtenloket-kinderopvang.nl/ouders/oudercommissies/ 

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Wat heb je geleerd over de wet en regelgeving in de kinderopvang? Wat vond je interessant of verrassend?

Slide 18 - Open question

This item has no instructions

Schrijf 2 dingen op die je deze les hebt geleerd.

Slide 19 - Open question

De leerlingen voeren hier drie dingen in die ze in deze les hebben geleerd. Hiermee geven ze aan wat hun eigen leerrendement van deze les is.
Schrijf 1 ding op waarover je meer wilt weten.

Slide 20 - Open question

De leerlingen voeren hier twee dingen in waarover ze meer zouden willen weten. Hiermee vergroot je niet alleen betrokkenheid, maar geef je hen ook meer eigenaarschap.