Les 5 theorie Kwaliteitszorg, beleid en kwaliteitszorgsystemen

1 / 22
next
Slide 1: Slide
Kwaliteit, beleid en kwaliteitszorgMBOStudiejaar 3

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Datum
Onderwerp
4 maart
11 maart
Introductie Kwaliteitszorg, beleid en kwaliteitszorgsystemen 
18 maart
Beleid en kwaliteit
25 maart
Kwaliteitszorgsystemen
1 april
Kwaliteitskenmerken/Voorbereiden toets 
8 april
Toets

Slide 3 - Slide

Wat is kwaliteit?
timer
2:00

Slide 4 - Open question

Slide 5 - Slide

Wat is kwaliteitszorg?
timer
2:00

Slide 6 - Open question

Slide 7 - Slide

Welke wetten en regels
ken je met betrekking
tot de kinderopvang?
timer
2:00

Slide 8 - Open question

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Wat betekent IKK van de wet IKK?
A
Innovatie Kwaliteit Kinderopvang
B
Innovatie Kinderen Kwaliteit
C
Introductie Kwaliteit Kinderopvang
D
Introductie Kinderen Kwaliteit

Slide 12 - Quiz

Wat weet je al van de wet IKK?
timer
2:00

Slide 13 - Open question

Slide 14 - Video

Slide 15 - Link

Welke instantie voert controle
uit in de kinderopvang?
timer
2:00

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Link

Welke 4 pijlers vallen onder
de wet IKK?
timer
2:00

Slide 18 - Open question

De beroepscode geldt voor alle organisaties die onder de
Wet IKK vallen.
timer
2:00
A
Waar
B
Niet waar

Slide 19 - Quiz

Vul in.

Een van de manieren om ervoor te zorgen dat
iedereen in de organisatie de kwaliteit levert
die nodig is, is het werken volgens ...............
timer
2:00
A
een beleidsplan
B
de Wet IKK
C
een protocol
D
kwaliteitszorg

Slide 20 - Quiz

Slide 21 - Slide

Huiswerk
Maak opdracht 12 Je eigen handelen, blz 14

Slide 22 - Slide