H3.1 Macro- en microniveau_Diffusieproef

H3.1 Macro- en microniveau
1 / 16
next
Slide 1: Slide
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 16 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

H3.1 Macro- en microniveau

Slide 1 - Slide

Slide 2 - Slide

Na deze paragraaf kun je....
 • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
 • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
 • Uitleggen hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 3 - Slide

Instructie
Wat gaan we vandaag doen?:
 • Voorspellen wat er gaat gebeuren bij demoproef.
 • Demoproef Diffusie - kijken wat er gebeurd op macroniveau.
 • Verklaren wat er gebeurd op microniveau.

Slide 4 - Slide

Diffusieproef
Voorspel wat er zal gebeuren.

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Werken:
Maken: 
Maken HAVO: 2 + 3 of 4(M) + 6 + 8 + 9 of 10(N)
Maken VWO:   2 + 4 + 5 + 6 + 7(M) 

Leren:
 • Vetgedrukte woorden
 • Deeltjesmodel
 • Micro- macroniveau

Slide 7 - Slide

Nu kun je....
 • Uitleggen wat wordt verstaan onder microniveau en macroniveau bij scheikunde.
 • Uitleggen wat het deeltjesmodel is.
 • Uitleggen  hoe fase-overgangen te verklaren zijn met het deeltjesmodel. 

Slide 8 - Slide

Het deeltjesmodel: Als de temperatuur stijgt, gaan de moleculen elkaar sterker aantrekken
A
Waar
B
Onwaar
C
dit kun je niet weten

Slide 9 - Quiz

Welke regel van het deeltjesmodel geldt NIET voor een gas?
A
Elke stof bestaat uit moleculen
B
Elke stof heeft zijn eigen soort moleculen
C
Moleculen bewegen altijd
D
Moleculen trekken elkaar aan

Slide 10 - Quiz

Wat staat er niet in het deeltjesmodel?
A
Moleculen bewegen
B
Moleculen trekken elkaar aan
C
Moleculen veranderen niet
D
Moleculen zijn opgebouwd uit stoffen

Slide 11 - Quiz

Wat gebeurt er volgens het deeltjesmodel met de moleculen tijdens smelten?
A
ze gaan sneller bewegen
B
ze laten elkaar los
C
ze worden groter
D
ze gaan op hun plaats trillen

Slide 12 - Quiz

Wat gebeurt er volgens het deeltjesmodel met de moleculen tijdens verdampen?
A
ze gaan langzamer bewegen
B
ze laten elkaar los
C
ze worden groter
D
ze gaan op hun plaats trillen

Slide 13 - Quiz

Met het deeltjesmodel kun je de faseovergangen verklaren.

Wat is het belangrijkste verschil tussen de moleculen in een vloeistof en in een gas?

A
In een vloeistof hebben de moleculen een vaste plaats.
B
In een vloeistof zitten de moleculen dichter op elkaar
C
In een vloeistof zijn de moleculen groter.
D
In een vloeistof zijn de moleculen kleiner.

Slide 14 - Quiz

Verklaar het verschil tussen warm en koud water met het deeltjesmodel
A
Moleculen bewegen sneller in koud water
B
Moleculen bewegen sneller in warm water

Slide 15 - Quiz

Welke stelling over het deeltjesmodel is onjuist, niet waar?
A
Elke stof is opgebouwd heel kleine deeltjes.
B
Elke stof heeft zijn eigen soort deeltjes.
C
In een vaste stof bewegen de deeltjes niet, deze staan stil.
D
De aantrekkende kracht tussen moleculen heet vanderwaalskracht

Slide 16 - Quiz