Ontledingsreacties

Wat is een mengsel?
1 / 17
next
Slide 1: Open question
ScheikundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 3

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Wat is een mengsel?

Slide 1 - Open question

Wat is een zuivere stof?

Slide 2 - Open question

Mengsels kun je scheiden
A
Juist
B
Onjuist

Slide 3 - Quiz

Een mengsel kun je scheiden in zuivere stoffen.
A
Juist
B
Onjuist

Slide 4 - Quiz

Bij een scheidingsmethode heb je meerdere beginstoffen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 5 - Quiz

Een zuivere stof kun je scheiden met een scheidingsmethode
A
.Juist
B
Onjuist

Slide 6 - Quiz

Wat is een chemische reactie?

Slide 7 - Open question

Doelen:
Aan het einde van deze les kun je:
* Het verschil tussen ontledingsreacties en scheiden uitleggen.
* Reactieschema's maken als start voor een reactievergelijking
* Verschillende soorten ontledingsreacties benoemen en uitleggen. 

Slide 8 - Slide

Reactieschema
Chemische reacties geven we weer in een reactieschema. 
Je begint met de beginstof(fen). 
Daarna komt een pijl, met deze pijl geef je aan dat er een reactie optreedt.
Achter de pijl zet je de reactieproducten. 
Achter de stoffen zet je de faseaanduiding: (s,l,g) ; is een stof opgelost gebruik je: (aq) 

Slide 9 - Slide

Moleculen & deeltjes
Een molecuul is het kleinste deeltje van een stof. Dat allerkleinste deeltje bepaalt de eigenschappen van de stof. 
Hier een voorbeeld van een watermolecuul. 

Slide 10 - Slide

Watermolecuul.
Het watermolecuul betaat uit twee soorten atomen. 
(waterstof & zuurstof).
Dat zie je aan de witte (waterstof) en de rode (zuurstof) bolletjes. 

Slide 11 - Slide

Ontleding
start: 1 beginstof ! (zuivere stof!!)
eind: 2 of meer reactieproducten. 

Bijvoorbeeld: Ontleding van water 
Water (l) -> waterstof (g) + 
                                                     zuurstof (g) 
Dit gebeurt door middel van elektriciteit: elektrolyse 
-lyse: ontleding 

Slide 12 - Slide

Ontleedbare en niet ontleedbare stoffen
Alle zuivere stoffen die je kunt ontleden zijn ontleedbare stoffen.
Er bestaan ook zuivere stoffen die je niet kunt ontleden, bijvoorbeeld:
  • Alle metalen: bijv. Koper Cu (s), Magnesium Mg (s) 
  • niet-metalen: edelgassen bijv. Helium He (g), Argon Ag (g)
  • niet-metalen: zwavel                     en fosfor
  • niet-metalen: de zeven tweeatomige elementen:  
      waterstof, zuurstof, stikstof, fluor, broom, jood en chloor. 

O2
H2
N2
F2
Br2
I2
Cl2
S8
P4

Slide 13 - Slide

Samengevat

Slide 14 - Slide

Soorten ontledingsreacties:
Elektrolyse: ontleding door middel van elektrische stroom.
Thermolyse: ontleding door middel van warmte.
Fotolyse: ontleding door middel van licht. 

Slide 15 - Slide

Wat is kenmerkend voor een ontledingsreactie?

Slide 16 - Open question

Slide 17 - Video