B&L Leereenheid 7

Didactische werkvormen
1 / 15
next
Slide 1: Slide
B&LMBOStudiejaar 2

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 15 min

Items in this lesson

Didactische werkvormen

Slide 1 - Slide

Wat is de juiste beschrijving van het begrip: didactische werkvorm?
A
Een effectieve weg die de lesgever en de deelnemers samen bewandelen om het doel te bereiken
B
Manieren om leren in de zaal/zwembad/veld zo te organiseren dat deelnemers zo veel mogelijk leren
C
Gedragswijzen van de lesgever gericht op het tot stand brengen van de leerervaringen met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen bij de deelnemers
D
Het geheel van didactische handelingen die in de groep door de lesgever worden aangewend met het oog op het bereiken van vooraf bepaalde doelstellingen

Slide 2 - Quiz

Didactische werkvormen
 • Een effectieve weg die de lesgever en de deelnemers samen bewandelen om het doel te bereiken
 • Manieren om leren in de zaal/zwembad/veld zo te organiseren dat deelnemers zo veel mogelijk leren
 • Gedragswijzen van de lesgever gericht op het tot stand brengen van de leerervaringen met het oog op het realiseren van bepaalde doelstellingen bij de deelnemers
 • Het geheel van didactische handelingen die in de groep door de lesgever worden aangewend met het oog op het bereiken van vooraf bepaalde doelstellingen

Komen tot een indeling van deze werkvorm: organisatorisch, wijze van aanbieden en ruimte die lesgever biedt.

Slide 3 - Slide

Organisatorisch
 • Vrij werken
 • Werken in groepen
 • Werken in vaste volgorde (banen, stroomvorm)
 • Klassikaal werken

Slide 4 - Slide

Wijze van aanbieden &
Ruimte die lesgever biedt

 • Stellen van vragen
 • Geven van opdrachten
 • Geven van instructie

 • Open
 • Gesloten

Slide 5 - Slide

Didactische werkvorm bepalen
Beginsituatie
 • Randvoorwaarden
 • Deelnemers:
  - leeftijd
  - zelfstandigheid
  - aantal
Doelstelling
 • Motorisch
 • Cognitief
 • Sociaal-affectief
Bewegingsvormen
 • Risico, gevaar
 • Concentratie

Slide 6 - Slide

Voorbeelden van did. werkvormen
Organisatorisch
Wijze van aanbieden
Ruimte die lesgever biedt
Vrij werken
Opdrachtvorm
Open did. werkvorm
Werken in groepen
Instructievorm
Gesloten did. werkvorm
Werken in vaste volgorde
Vraagvorm, gesprekvorm
Klassikaal werken
Vorm van zelfontdekking
Coachvorm
Spelvorm

Slide 7 - Slide

Vrij werken
 • Deelnemers kunnen op eigen niveau en naar eigen interesse trainen/oefenen
 • Deelnemers leren bewegingssituatie zelf op gang te houden
 • Het bevordert zelfstandigheid
 • Het bevordert de samenwerking en het rekening houden met elkaar
 • Het bevordert de creativiteit

Slide 8 - Slide

Instructievormen
 • Auditieve instructie (praatje)
 • Visuele instructie (plaatje/video)
 • Tactiele / manuele instructie (beweging laten voelen)

Slide 9 - Slide

Begeleiden van een spel3 taken
 • Spelleider / scheidsrechter
 • Coach 
 • Begeleider

Slide 10 - Slide

Open / gesloten did. werkvorm bepalen
 1. Materiaal
 2. Ruimte en plaats
 3. Technische uitvoering
 4. Groeperingsvorm
 5. Werktijd

Slide 11 - Slide

Funfact: Hoe leren mensen het beste?
Mensen onthouden:
 • 10% van wat ze lezen
 • 20% van wat ze horen
 • 30% van wat ze zien
 • 50% van wat ze horen en zien
 • 70% van wat ze met anderen bespreken
 • 80% van wat ze evalueren en nabespreken
 • 90% van wat ze uitleggen aan anderen

Slide 12 - Slide

Hoe bepaal je de didactische werkvorm?

Slide 13 - Open question

1

Slide 14 - Video

02:00
Welke instructievorm had hier WEL geholpen?
A
Auditieve instructie
B
Tactiele instructie
C
Psychische instructie
D
Visuele instructie

Slide 15 - Quiz