Lessenserie schrijven met samenhang les 1

Welkom
Schrijven met samenhang
1 / 22
next
Slide 1: Slide
NederlandsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1,2

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Welkom
Schrijven met samenhang

Slide 1 - Slide

Lessenserie planning
- Zes lessen
- Nieuwsartikel lezen en analyseren
- Theorie
- Schrijven van een nieuwsbericht
-Reflecteren en reviseren
Doel: Aan het einde van deze lessenserie kan je een nieuwsbericht schrijven, waarin samenhang zit

Slide 2 - Slide

Planning deze les
 • activeren kennis
 • theorie
 • nieuwsbericht gezamenlijk lezen
 • theorie
 • werken uit het leerlingenboekje
Doel: kenmerken en opbouw van een nieuwsbericht (her)kennen, weten wat een nieuwsbericht is.

Slide 3 - Slide

Wat weet je van een nieuwsbericht? Denk aan opbouw, tekstsoort, tekstdoel.

Slide 4 - Mind map

Wat is een nieuwsbericht
Geschreven stuk, waarin je feiten weergeeft, om mensen te informeren.  Vaak is er een aanleiding om een nieuwsbericht te schrijven. Er is dan iets gebeurd, waarvan je jouw publiek op de hoogte wil stellen.

Slide 5 - Slide

Invloed van nieuws
De invloed van een nieuwsbericht kan groot zijn. Door de manier waarop nieuws gebracht wordt, kan er invloed uitgeoefend worden.

Slide 6 - Slide

Lezen
 • We gaan een nieuwsbericht lezen.
 • Het doel is om te zien hoe een nieuwsbericht is opgebouwd en hoe er samenhang in de tekst wordt aangebracht. 
 • Hierna ga je vragen over dit nieuwsbericht beantwoorden.

Slide 7 - Slide

Aan de slag
1. Wat is het onderwerp van de tekst?
2. Wat is de hoofdgedachte?
3. Welke deelonderwerpen las je?
4. Waarom is het prettig dat de titel de hoofdgedachte weergeeft?
5. Wat kan je zeggen over de indeling van de tekst? (Is het overzichtelijk, waarom?)
timer
14:00

Slide 8 - Slide

Bespreken opdrachten

Slide 9 - Slide

Voordat je gaat schrijven
Nieuwsberichten zijn korte feitelijke artikelen, waarin een nieuwsgebeurtenis wordt beschreven. Bijvoorbeeld een ongeluk, een aanslag of de vorming van een nieuw kabinet. 
5w's en 1 h
De volgorde van 5w’s en de h is erg belangrijk. Door de vragen één voor één te beantwoorden kun je eenvoudig de opbouw en de structuur van een nieuwsbericht of persbericht bepalen. Je begint altijd met de belangrijkste informatie.

Slide 10 - Slide

De 5w's en 1h-vragen
In de inleiding (lead) vermeld je in elk geval de antwoorden op Wie? Wat? Waar en wanneer?
In de volgende alinea's werk je het hoe en waarom uit.

Slide 11 - Slide(Hochstenbach, Oneworld.nl, 31-08-2021)
 • Antwoorden op de 5W1H-vragen?

Slide 12 - Slide

Kenmerken nieuwsbericht

 • bron: krant, website van een krant of een nieuwssite.
 • onderwerp: een actuele gebeurtenis.
 • Tekstsoort: informatieve tekst.
 • Neutrale formulering. Geen plaats v.d. mening v.d. schrijver.
 • Vaak een plaatsnaam aan het begin.
 • Onder de kop de naam van de schrijver of ‘Van de redactie’

Slide 13 - Slide

Opbouw nieuwsbericht
 1. de inleiding (of lead), waarin de belangrijkste informatie wordt samengevat; hier krijg je meestal antwoord op de 5W1H-vragen die beginnen met wie, wat, waar en wanneer;
 2. de kern, met nadere bijzonderheden; vooral antwoord op de 5W1H-vragen die beginnen met waarom en hoe.
 3. (slot ontbreekt dus bij nieuwsberichten.)

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

analyseer
Bekijk het gelezen nieuwsbericht en haal daar de 5w's en 1h uit.
Over 5 minuten bespreken we de uitkomst.
timer
5:00

Slide 16 - Slide

Uitdaging
Het vinden van een onderwerp is niet moeilijk, maar het ordenen van de gevonden informatie dat is de uitdaging. 
Samenhang:
w-+h-vragen
Alinea's (zorg dat alinea's op elkaar aansluiten)
Tekstverbanden m.b.v. signaalwoorden
Rode draad
Inleiding, middenstuk en slot.

Slide 17 - Slide

opbouw nieuwsbericht 
 1. Titel
 2. Inleiding of Lead (korte samenvatting (wie, wat, wanneer en waar))
 3. Middenstuk (waarom en hoe)
 4. Slot (eventueel wat achtergrondinformatie)
Uitleg

Slide 18 - Slide

Wat heb je vandaag geleerd?

Slide 19 - Open question

Wat vind je nog lastig?

Slide 20 - Open question

Volgende les
Journaal bekijken
Onderwerp kiezen en informatie zoeken voor je nieuwsbericht.
NEEM JE WERKBOEKJE WEER MEE!

Slide 21 - Slide

Fijne dag!

Slide 22 - Slide