Les 1 Algemene bouwkunde periode 1 introductie en woordenlijst

Introductie Algemene Bouwkunde leerjaar 2 les 1
1 / 29
next
Slide 1: Slide
Algemene bouwkundeMBOStudiejaar 2

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Introductie Algemene Bouwkunde leerjaar 2 les 1

Slide 1 - Slide

Lesdoel

Na deze les weet je:
  • Kun je enkele woorden die veel gebruikt worden in het bouwbesluit uitleggen.
  • Wat bouwtechnische eisen zijn en hoe je deze in je ontwerp gebruikt.
  • Wat Casco betekend
  • wat nutsvoorzieningen zijn
  • Wat duurzaam bouwen is

Slide 2 - Slide

Leg uit wat volgens jou een brandcompartiment is

Slide 3 - Open question

Heb je in een grondgebonden tussenwoning een vluchtroute nodig?

Slide 4 - Open question

leg uit wat betekend
energieneutraal?

Slide 5 - Open question

Bouwtechnische eisen?

Slide 6 - Mind map

Bouwtechnische eisen
Bouwtechnische eisen zijn te vinden in het Bouwbesluit en worden onderverdeeld in de volgende hoofdstukken:
- Veiligheid
- Gezondheid
- Bruikbaarheid
- Energiezuinigheid en milieu
https://www.bouwbesluitonline.nl/docs/wet/bb2012

Slide 7 - Slide

Voorbeelden van eisen uit het oogpunt van veiligheid
- constructieve veiligheid
- brandveiligheid
- trappen/hellingbanen 

Slide 8 - Slide

Instorten parkeergarage Eindhoven Airport 18 oktober 2018

Slide 9 - Slide

Bij brandveiligheid zijn zelfstandige woonruimten aparte brandcompartimenten
Een brandcompartiment is een deel van een gebouw dat bij brand als zelfstandige eenheid beschouwd kan worden. De brandcompartimenten moeten ervoor zorgen dat gedurende een bepaalde tijd van bijv minimaal 20 minuten het vuur en de rook tegengehouden kunnen worden, zodat er een veilige vrije vluchtroute gecreëerd kan worden.

Slide 10 - Slide

De eisen van een vloerafscheiding staan beschreven in het hoofdstuk
A
veiligheid
B
bruikbaarheid
C
gezondheid
D
energiezuinigheid

Slide 11 - Quiz

Voorbeelden van eisen uit het oogpunt van gezondheid
- bescherming tegen geluid
- wering van vocht
- luchtverversing
- daglicht

Slide 12 - Slide

De minimale ventilatiecapaciteit van een ruimte staat beschreven in hoofdstuk
A
veiligheid
B
bruikbaarheid
C
gezondheid
D
energiezuinigheid

Slide 13 - Quiz

Voorbeelden van eisen uit het oogpunt van bruikbaarheid
- minimale afmetingen van ruimtes (lxbxh + m2)
- minimale doorgang/deurbreedte
 - buitenruimte
- afmetingen/aanwezigheid lift

Slide 14 - Slide

De minimale oppervlakte van een toilet staat beschreven in hoofdstuk
A
veiligheid
B
bruikbaarheid
C
gezondheid
D
energiezuinigheid

Slide 15 - Quiz

Voorbeelden van eisen uit het oogpunt van energiezuinigheid
- energieprestatiecoëfficiënt
- thermische isolatie 
- duurzaam bouwen

Slide 16 - Slide

De minimale warmteweerstand van beganegrondvloer, gevel en dak staat beschreven in hoofdstuk
A
veiligheid
B
bruikbaarheid
C
bruikbaarheid
D
energiezuinigheid

Slide 17 - Quiz

Gelden de eisen uit het Bouwbesluit ook voor een waterwoning?

Slide 18 - Open question

Wat verstaan we onder het casco van een woning?
A
alleen de buitengevels
B
het dragende gedeelte + buitengevels en dak
C
de gebruikte materialen
D
alleen de fundering

Slide 19 - Quiz

Casco
Er zijn verschillende bouwmethoden mogelijk om het dragende skelet te realiseren, namelijk:
- stapelbouw
- gietbouw
- montage (prefab)bouw

 

Slide 20 - Slide

Nutsvoorzieningen?

Slide 21 - Mind map

Als een woning casco wordt opgeleverd betekent dit het volgende
A
alleen het dragende skelet wordt gebouwd
B
de woning is gereed voor bewoning
C
de woning moet nog worden ingedeeld en afgewerkt
D
de woning is nog niet wind- en waterdicht

Slide 22 - Quiz

Nutsvoorzieningen
- Elektriciteitsvoorzieningen
- Gasvoorzieningen
- Watervoorzieningen

Slide 23 - Slide

Wat wordt bedoeld met gedoogbeleid?
A
gemeente treedt niet op tegen een bepaalde overtreding
B
gemeente controleert niet op overtredingen
C
gemeente treedt soms op tegen een bepaalde overtreding
D
illegale bouwwerken moeten gesloopt worden

Slide 24 - Quiz

Is iedere gemeente verplicht om een welstandscommissie te hebben?
A
ja
B
nee
C
weet niet

Slide 25 - Quiz

Waar denk je aan bij Duurzaam Bouwen?

Slide 26 - Mind map

Slide 27 - Video


Slide 28 - Open question

Huiswerk opdracht
Zoek tenminste 5 woorden uit een tekst uit het bouwbesluit op welke voor jou niet helemaal duidelijk zijn. Zoek de betekenis erbij en geef aan onder welk hoofdstuk het woord valt 
- Veiligheid
- Gezondheid
- Bruikbaarheid
- Energiezuinigheid en milieu.
Gebruik andere woorden/begrippen dan diegene die we tijdens de les behandeld hebben. 

Slide 29 - Slide