Basisstof 5.3 De oren

Basisstof 5.3: De oren 
1 / 25
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Basisstof 5.3: De oren 

Slide 1 - Slide

Waarnemen
Om je omgeving waar te nemen gebruik je zintuigen 
Orgaan dat reageert op prikkels
Prikkels zijn: geluid, licht, geur, aanraking, enz. 

Slide 2 - Slide

Zintuigen
In zintuigen liggen zintuigcellen aangesloten met de hersenen. 
Prikkels worden impulsen. Impulsen gaan door de zenuwen naar de hersenen. 

Slide 3 - Slide

Zintuigenstelsel
  1. Gezichtszintuig -ogen
  2. Gehoorzintuig -oren
  3. Evenwichtszintuig -oren
  4. Reukzintuig - neus
  5. Smaakzintuig - tong
  6. Warmtezintuig -huid
  7. Koudezintuig - huid
  8. Drukzintuig - huid
  9. Tastzintuig - huid

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Leerdoel voor deze les
5.3.6 Je kunt de delen van een oor benoemen met hun taak.

Bij oren denk je misschien alleen aan de oorschelpen. 
Maar een groot deel van de oren ligt in je hoofd.

Slide 6 - Slide

Buitenkant oor

Horen van geluid: trillingen van de lucht

Oorschelp: vangt geluid op
Geluid gaar verder in gehoorgang (in de schedel)

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Prikkel (geluid) --> impuls

Slide 9 - Slide

Is geluid een prikkel voor je oren?
A
Ja
B
Nee

Slide 10 - Quiz

De hersenen horen bij...
A
Het verteringsstelsel
B
Het bloedvatenstelsel
C
Het zenuwstelsel
D
Het uitscheidingsstelsel

Slide 11 - Quiz

Drukzintuigen liggen in de oren.
A
Waar
B
Niet waar

Slide 12 - Quiz

Een prikkel voor je oren is
A
geur
B
geluid
C
smaak
D
licht

Slide 13 - Quiz

Wat neem je waar met je oren?
A
Geluid
B
Beeld
C
Kou
D
Geur

Slide 14 - Quiz

Binnenkant oor

Slide 15 - Slide

Wat is de functie van oorsmeerkliertjes
A
Maken oorsmeer en houdt trommelvlies soepel
B
Houden het oor schoon
C
Versterken het geluid dat oor binnenkomt

Slide 16 - Quiz

Binnenkant oor
Trilling > gehoorgang > trommelvlies trilt > gehoorbeentjes trillen >  trilling naar slakkenhuis > slakkenhuis geeft impulsen af aan gehoorzenuw > 
gehoorzenuw vervoert 
impulsen naar de hersenen
> je hoort geluid.

Slide 17 - Slide

Doordat een impuls naar de ........ gaat hoor je geluid
A
Oren
B
Hersenen
C
Trommelvlies
D
Gehoorgang

Slide 18 - Quiz

Binnenkant oor 
De buis van Eustachius: verbindt oor met keelholte
- Door slikken of gapen gaat de buis open.
- Lucht door de buis
- Luchtdruk in oor gelijk
 aan druk buiten oor.
- Oor ‘plopt’ soms open

Slide 19 - Slide

Wanneer gaat de buis van Eustachius open
A
Wind
B
Slikken
C
Ondersteboven hangen
D
Trilling

Slide 20 - Quiz

Doordat de buis van Eustachius open gaat na gapen of slikken wordt .......
A
Je oor beter in het horen van geluiden
B
De buis van Eustachius verstopt
C
De luchtdruk in oor gelijk aan buitenlucht

Slide 21 - Quiz

Geluidsterkten

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Video

Bij welke geluidssterkte beschadigen je oren direct
A
140 dB
B
110 dB
C
90 dB
D
20 dB

Slide 24 - Quiz

Wat ga je doen?
- 5.1 Afmaken
- Beginnen 5.3 (Geen 5.2!)
- Maak de Test Jezelf van 5.1 en 5.3

- Klaar? Socrative: FPARLAK

Slide 25 - Slide