6.4 Natuurbeheer (kader)

6.4 natuurbeheer
1 / 36
next
Slide 1: Slide
Mens & NatuurMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 36 slides, with interactive quizzes, text slides and 6 videos.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

6.4 natuurbeheer

Slide 1 - Slide

Doel van de les: 
 • Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu 
 • Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 2 - Slide

Waarvoor gebruiken
wij onze omgeving ?

Slide 3 - Mind map

De mens is afhankelijk van zijn omgeving

Slide 4 - Slide

We halen energie uit het milieu

Slide 5 - Slide

We halen voedsel uit het milieu

Slide 6 - Slide

We halen grondstoffen uit het milieu

Slide 7 - Slide

We halen zuurstof uit het milieu

Slide 8 - Slide

We gebruiken de natuur voor recreatie

Slide 9 - Slide

We halen water uit het milieu

Slide 10 - Slide

Video
 • We gaan 2 videos bekijken.
 • Achteraf bespreken we deze videos.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Slide 13 - Video

Wat doen de video's met jou?

Slide 14 - Open question

Invloed van de mens
 • Door het uitputten van het milieu verdwijnen leefgebieden van dieren.
 • Diersoorten hebben weinig of geen gebied meer om te leven en worden bedreigd.  Ze kunnen zelfs uitsterven 
 • De variatie in de natuur neemt zo ook af = weinig biodiversiteit.

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Video

1

Slide 18 - Video

Slide 19 - Video

01:47
Waarom is er op andere plekken op aarde ook een andere biodiversiteit?

Slide 20 - Open question

door beïnvloeding v d omgeving
- leefgebieden worden voor planten en dieren kleiner
- verschillende soorten ecosystemen verdwijnen
- aantal soorten worden bedreigd (probl met leven/voortplanten)
- soorten sterven uit (verdwijnen)
dus: de biodiversiteit neemt af 

Slide 21 - Slide

Afname van de biodiversiteit
afname variatie soorten in natuur
oorzaak: toename bevolking, toename gebruik water, toename gebruik grond voor landbouw en huizen en wegen, toename visserij
gevolg:
uitsterven planten- en diersoorten 
te weinig voedsel en medicijnen

Slide 22 - Slide

Herintroductie
= terugbrengen van een  dier/ plantensoort in een land.
Een maatregel om de bedreigde soorten weer in aantal te laten toenemen.

Voorbeelden: Ooievaar, Bevers, otters

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Video

Natuurbeheer
 • = Maatregelen om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen. (zie blz 211)

Slide 25 - Slide

wat moet je doen
Lees Blz 208 t/m 211 goed door.
 

Maak daarna maken 6.4 :opdrachten zie planning

Daarna maak de oefenvragen die hierna komenSlide 26 - Slide

Welk soort beheer?
zaaien van bloemen langs akkers, zodat daar insecten kunnen leven
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 27 - Quiz

Welk soort beheer?
verbreden van rivieren om de kans op
overstroming te verkleinen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 28 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van wilde zwijnen om schade aan landbouwgewassen te voorkomen (als dat op een andere manier niet lukt).
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 29 - Quiz

Welk soort beheer?
sluizen op een kier zetten waardoor een
natuurlijk overgangsgebied van zeewater en
rivierwater ontstaat.
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 30 - Quiz

Welk soort beheer?
kappen van bomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 31 - Quiz

Welk soort beheer?
kappen van bomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 32 - Quiz

Welk soort beheer?
poelen graven waarin amfibieën kunnen leven.
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 33 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van zieke herten om lijden te
voorkomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 34 - Quiz

Welk soort beheer?
oevers minder steil maken zodat water- en oeverplanten beter kunnen groeien
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 35 - Quiz

Leerdoelen check
 • Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu. 
 • Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur
  beheren.

Slide 36 - Slide