2K 6.4 Natuurbeheer

6.4 natuurbeheer
1 / 27
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo kLeerjaar 2

This lesson contains 27 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

6.4 natuurbeheer

Slide 1 - Slide

Doel van de les: 
 • Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van de natuur 
 • Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur beheren.

Slide 2 - Slide

Waarvoor gebruiken
wij onze omgeving ?

Slide 3 - Mind map

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Slide

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Slide

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Nabespreking video
 • Wat is de invloed van de mens? 
 • Wat kunnen wij als mens doen ?

Slide 12 - Slide

Invloed van de mens
 • Door het uitputten van het milieu verdwijnen leefgebieden van dieren.
 • Diersoorten hebben weinig of geen gebied meer om te leven en worden bedreigd.  Ze kunnen zelfs uitsterven 
 • De variatie in de natuur neemt zo ook af = weinig biodiversiteit.

Slide 13 - Slide

Herintroductie
 • Zo proberen we dier- of plantensoorten terug te brengen in de natuur.
 • Bv. ooievaars, deze zijn nu niet meer bedreigd.

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Video

Natuurbeheer
 • Maatregelen om de natuur te behouden, te beschermen of te herstellen. Hier komen meerkeuzevragen over. 

Slide 16 - Slide

Welk soort beheer?
zaaien van bloemen langs akkers, zodat daar insecten kunnen leven
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 17 - Quiz

Welk soort beheer?
verbreden van rivieren om de kans op
overstroming te verkleinen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 18 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van wilde zwijnen om schade aan landbouwgewassen te voorkomen (als dat op een andere manier niet lukt).
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 19 - Quiz

Welk soort beheer?
sluizen op een kier zetten waardoor een
natuurlijk overgangsgebied van zeewater en
rivierwater ontstaat.
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 20 - Quiz

Welk soort beheer?
kappen van bomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 21 - Quiz

Welk soort beheer?
kappen van bomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 22 - Quiz

Welk soort beheer?
poelen graven waarin amfibieën kunnen leven.
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 23 - Quiz

Welk soort beheer?
afschot van zieke herten om lijden te
voorkomen
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 24 - Quiz

Welk soort beheer?
oevers minder steil maken zodat water- en oeverplanten beter kunnen groeien
A
Agrarisch natuurbeheer
B
Bosbeheer
C
Faunabeheer
D
Waterbeheer

Slide 25 - Quiz

Leerdoelen check
 • Je kunt manieren noemen waarop de mens afhankelijk is van het milieu. 
 • Je kunt manieren noemen waarop mensen in Nederland de natuur
  beheren.

Slide 26 - Slide

maak buiten een foto van een bedreigde planten of dierensoort

Slide 27 - Open question