Indicatie en financiering verpleeghuiszorg

1 / 18
next
Slide 1: Slide
Verpleging en verzorgingMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Hoe wordt de zorg in Nederland betaald?

Slide 2 - Open question

This item has no instructions

Slide 3 - Video

This item has no instructions

WLZ indicatie
 • Om zorg te kunnen krijgen in een verpleeghuis is een WLZ indicatie nodig
 • De Wet langdurige zorg (Wlz) is 1 januari 2015 ingevoerd 
 • De Wlz is er voor zorgvragers die de hele dag intensieve zorg of toezicht nodig hebben, bijvoorbeeld ouderen met vergevorderde dementie of zorgvragers met ernstige beperkingen.


Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Waar kan een WLZ indicatie aangevraagd worden?
A
Gemeente
B
Overheid
C
CIZ
D
Zorgverzekeraar

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

CIZ
 • Centrum indicatiestelling zorg. 
 • Indicatiestellen voor wet-langdurige zorg
 • Er wordt een zorgprofiel vastgesteld: hoe veel zorg heeft iemand nodig en welke zorg
 • Zorg wordt verleend intramuraal tenzij.....

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Hoe komt een cliënt in een verpleeghuis 
 1. Wettelijke vertegenwoordigers van de cliënt vragen een indicatie aan voor de Wet langdurige zorg (Wlz) bij het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ)
 2. CIZ checkt of iemand voldoet aan de voorwaarden voor de Wlz
 3. Gegevens moeten worden ingeleverd (zorgverzekeraar, medische gegevens, etc)
 4. Binnen 6 weken indicatiebesluit van CIZ per brief 
 5. CIZ indiceert het zorgprofiel dat het best past bij de cliënt

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

De WLZ is bedoeld voor mensen die 24 uurs zorg of verpleging nodig hebben
A
Juist
B
Onjuist

Slide 8 - Quiz

This item has no instructions

De WLZ is alleen van toepassing als cliënten in een instelling wonen
A
Juist
B
Onjuist

Slide 9 - Quiz

This item has no instructions

zorgvragers die vooral geestelijke hulp en ondersteuning nodig hebben
zorgvragers met een lichamelijke ziekte of handicap)
somatische verpleeghuizen 
psychogeriatrische verpleeghuizen 

Slide 10 - Drag question

This item has no instructions

Welke types zorg worden gegeven in een verpleeghuis?

Slide 11 - Open question

This item has no instructions

Types zorg in een verpleeghuis
 • Permanent verblijf/opname
 • Palliatieve zorg
 • Revalidatie
 • Tijdelijke opname 
 • respijtzorg
 • dagbesteding
 • Onderdeel van ketenzorg
 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ketenzorg
Ketenzorg:
Bij ketenzorg is er sprake van een sluitende keten van diagnostiek, behandeling en begeleiding.
 • Samenwerking meerdere artsen en zorgverleners   (fysiotherapeuten, diëtisten, huisarts, psycholoog, revalidatie etc.) 
 • Bij chronische aandoeningen
   (COPD, diabetes, hartfalen, CVA)
 • Huisarts/specialist is hoofdverantwoordelijk

Slide 13 - Slide

Patiënten met een chronische ziekte, zoals COPD, CVRM, diabetes, astma, ouderen, patiënten met kanker

De hoofdbehandelaar is eindverantwoordelijk; meestal is dit de huisarts of de specialist/oncoloog
Leervragen

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Wanneer is zorg complex?

Slide 15 - Open question

This item has no instructions

Wat heeft invloed op de kwaliteit van zorg

Slide 16 - Open question

This item has no instructions

Kwaliteit van zorg
 • Werken aan kwaliteit in de zorg betekent met cliënten, familie en met andere zorgprofessionals in gesprek gaan over wat goede zorg inhoudt. 
 • Er zijn verschillende meet instrumenten waarmee zorginstellingen hun kwaliteit in kaart brengen. Bijvoorbeeld vragenlijsten die onder cliënten en hun naasten worden afgenomen. 
 • Kwaliteit van zorg ontstaat pas wanneer men terugkijkt of het goede is gedaan, daarvan leert en vervolgens verbeteracties onderneemt.

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Clientenraad
Een cliëntenraad is een groep cliënten die opkomt voor de gemeenschappelijke belangen van alle cliënten in een zorginstelling. 
De belangrijkste rechten zijn:
 • Het recht op informatie
 • Adviesrecht
 • Recht op overleg
 • Recht op middelen waaronder scholing en onafhankelijke ondersteuningSlide 18 - Slide

This item has no instructions