SWPBS LES

SWPBS
Tom & Amé
1 / 22
next
Slide 1: Slide
OnderwijsassistentenMBOStudiejaar 4

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

Items in this lesson

SWPBS
Tom & Amé

Slide 1 - Slide

Inhoudsopgave
 • Inleiding
 • Filmpje 
 • Waarom is het belangrijk?
 • Kernconcepten van SWPBS
 • Opdracht 1
 • Rollen en verantwoordelijkheden
 • Doelen SWPBS
 • Filmpje
 • Casussen
 • Kleine quiz
 • Opdracht 2

Slide 2 - Slide

Inleiding
- SWPBS is een aanpak om positief gedrag te bevorderen en probleemgedrag te voorkomen op school.

- helpt om gedragsproblemen te verminderen en draagt bij aan een positief schoolklimaat waarin alle leerlingen zich veilig, ondersteund en gewaardeerd voelen. 

Slide 3 - Slide

Slide 4 - Video

Belangrijk om aantal redenen:
welzijn van leerlingen; leerlingen voelen zich gewaardeerd, gerespecteerd en geaccepteerd. Essentieel voor emotionele en sociale ontwikkeling 
bertrokkenheid bij leren; als leerlingen zich veilig en ondersteund voelen op school zijn ze meer betrokkken bij het leerproces -> gemotiveerder 
versterking van positief gedrag; positief wordt aangemoedigd en beloond -> respect, verantwoordelijkheid, samenwerking en vriendelijkheid worden gestimuleerd
preventie van probleemgedrag; duidelijke communicatie en consequent handhaven -> veilige en ordelijke schoolomgeving
inclusiviteit en diversiteit; alle leerlingen voelen zich welkom en geaccepteerd, ongeacht achtergrond, vaardigheden, identiteit

Slide 5 - Slide

Kernconcepten van SWPBS
 • Expliciet onderwijzen van gedragsverwachtingen
 • Gebruik van positieve versterkingen
 • Bieden van ondersteuning aan leerlingen die extra hulp nodig hebben

Slide 6 - Slide

Maak nu jullie eigen beloningsysteem!
 • Maak groepjes van maximaal 4 personen
 • Bedenk een eigen beloning systeem met je groepje om goed gedrag van kinderen te stimuleren.
 • Hiervoor hebben jullie 10/15 minuten de tijd

Slide 7 - Slide

Rollen en verantwoordleijkheden
Leraren:
 • Expliciet onderwijzen van gedragsverwachtingen
 • Consistente handhaving van gedragsverwachtingen
 • Gebruik van positieve versterkingen

Schoolleiders:

 • Leiderschap en visie
 • Ondersteuning van leraren
 • Gegevens gestuurde besluitvorming
Ouders:

 • Partnerschap met de school
 • Ondersteuning van thuis
 • Betrokkenheid bij besluitvorming

Studenten:

 • Leren van gedragsverwachtingen
 • Vertonen van gewenst gedrag
 • Betrokkenheid bij beloningssystemen
Leraren:

 • Expliciet onderwijzen van gedragsverwachtingen
 • Consistente handhaving van gedragsverwachtingen
 • Gebruik van positieve versterkingen

Schoolleiders:

 • Leiderschap en visie
 • Ondersteuning van leraren
 • Gegevens gestuurde besluitvorming
Rollen & verantwoordelijkheden

Slide 8 - Slide

Doelen SWPBS
 • Gedragsverwachtingen vaststellen

 • Expliciet onderwijzen van gedragsverwachtingen

 • Positieve versterking

 • Consistente handhaving van gedragsverwachtingen

 • Preventie van probleemgedrag

 • Ondersteuning op meerdere niveaus

 • Gegevens gestuurde besluitvorming

Slide 9 - Slide

Welke soort beloningssystemen zijn er?
Puntensysteem: Leerlingen verdienen punten voor gewenst gedrag, zoals deelname aan klasdiscussies, het voltooien van opdrachten of behulpzaam zijn tegenover anderen. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor beloningen, zoals stickers, kleine cadeautjes of privileges.

Token economy: Dit systeem houdt in dat leerlingen tokens verdienen voor gewenst gedrag, die ze later kunnen inwisselen voor beloningen. Tokens kunnen fysieke items zijn, zoals munten of fiches, of virtuele punten die worden bijgehouden op een kaart of in een app.

Slide 10 - Slide

Welke soort beloningssystemen zijn er?
Positieve versterking: Dit omvat het geven van directe positieve feedback aan leerlingen voor gewenst gedrag, zoals complimenten, lof of applaus van de leraar of medeleerlingen.

Beloningsborden of grafieken: Leerlingen kunnen worden beloond voor het bereiken van bepaalde mijlpalen of doelen door middel van beloningsborden of grafieken die hun voortgang bijhouden. Dit kan hen motiveren om zich in te zetten voor het behalen van hun doelen.

Privileges: Leerlingen kunnen speciale privileges verdienen voor goed gedrag, zoals extra speeltijd, de mogelijkheid om een activiteit te kiezen of een voorkeursplek in de klas.

Groepsbeloningen: In plaats van individuele beloningen kunnen groepen leerlingen worden beloond voor collectief goed gedrag. Dit kan worden gedaan door middel van groepscompetities, waarbij de hele klas een beloning verdient als ze samen een bepaald doel bereiken.

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Wat is jullie bijgebleven van het filmpje over beloningen op school?

Slide 13 - Mind map

Pauze!
10 minuten

Slide 14 - Slide

Casus:
Lucas is een leerling in groep 5 die regelmatig betrokken is bij agressieve incidenten tijdens de pauzes. Hij lijkt moeite te hebben met het beheersen van zijn emoties en reageert snel en vaak met fysiek geweld wanneer hij gefrustreerd raakt of in conflictsituaties terechtkomt. Zijn leraren maken zich zorgen over de veiligheid van andere leerlingen en willen graag manieren vinden om Lucas te helpen zijn gedrag te verbeteren.

Slide 15 - Open question

Casus:
Lara is een leerling in groep 5 die de laatste tijd steeds minder gemotiveerd lijkt te zijn voor haar schoolwerk. Ze heeft moeite met het voltooien van opdrachten, toont weinig interesse in de lesstof en lijkt gedemotiveerd tijdens de lessen. Haar leraren maken zich zorgen over haar gebrek aan betrokkenheid en willen graag manieren vinden om haar te stimuleren en haar motivatie voor school te vergroten.

Slide 16 - Open question

Wat is het uitgangspunt van SWPBS?
A
Het goede gedrag belonen
B
Het aanleren van goed gedrag
C
Positiviteit benadrukken
D
het behalen van zoveel mogelijk tokens

Slide 17 - Quiz

Waarom is SWPBS onder andere belangrijk?
A
Zodat leerlingen beter samenwerken
B
Leerlingen worden aangesproken op slecht gedrag
C
Leerlingen leren het sparen van muntjes/stickers
D
Betrokkenheid bij leerlingen

Slide 18 - Quiz

Waar staat de SWPBS voor?
A
School-Wide Positive Behavior Support
B
School With Positive Behavior Support
C
School Welcomes Positive Behavior System
D
School-Wide Positive Better System

Slide 19 - Quiz

Hoe kan SWPBS worden gebruikt om een positieve leeromgeving te handhaven, ondanks uitdagend gedrag van leerlingen.
A
Door duidelijke verwachtingen & positieve bekrachtiging
B
Door kinderen met strenge aanpak te handhaven
C
Door minder ondersteuning te bieden
D
Door onduidelijke verwachtingen & minder positieve bekrachtiging

Slide 20 - Quiz

"Wat vind je van het belonen van goed gedrag op school?"
A. Goed idee
B. Niet zeker
C. Niet effectief
D. Ook consequenties nodig
E. Geen mening

Slide 21 - Poll

Maak nu een mindmap met wat jullie hebben geleerd
Maak nu samen in groepjes een mindmap over wat jullie hebben  geleerd :)
Maak groepjes van max. 4 personen
Hiervoor hebben jullie 10 minuten de tijd

Slide 22 - Slide