Blok 4 lesweek 3 Ontwikkeling stimuleren: voelen en bewegen

PDO blok 4 les 3a en b
1 / 19
next
Slide 1: Slide
PDOMBOStudiejaar 1

This lesson contains 19 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 120 min

Items in this lesson

PDO blok 4 les 3a en b

Slide 1 - Slide

                                             Nodig bij deze les


* Leer- en werkboek: Basisboek Didactiek, Communicatie en organisatie. Hoofdstuk 4

* Telefoon om deel te nemen aan de quizvragen tijdens de les

* Eventueel pen en papier voor aantekeningen


Slide 2 - Slide

Wat wordt er in dit hoofdstuk behandeld?
4.1 Ik en de ander                                          (les 3 a/b)
4.2 Creativiteit stimuleren                          (les 4 a)

4.3 Lekker bewegen                                     (les 4 b)
4.4 iedereen is uniek  Hoef je niet te leren

Slide 3 - Slide

4.1 Ik en de ander
Wat gaan we vandaag behandelen?
- Doelen van deze les
- 4.1  
- Huiswerk

Slide 4 - Slide

4.1 Ik en de ander
                                  Doelen van deze les:
Aan het eind van de les is de opdracht 'mindmap' duidelijk en weet je wat de onderstaande begrippen inhouden:
- Sociaal-emotionele ontwikkeling
- Sensitieve-responsiviteit
- Respect voor de autonomie
- Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld

Slide 5 - Slide

4.1 Ik en de ander
               4.1 Ik en de ander
Les 3b

Slide 6 - Slide

Waar denk je aan bij
'Sociaal en emotionele ontwikkeling'?

Slide 7 - Open question

4.1 Ik en de ander
                     Sociaal-emotionele ontwikkeling

Het ontwikkelen van
- emoties, 
- het zelfbeeld, 
- temperament, 
- motivatie en de hechting van het kind spelen allemaal een rol in de sociaal-emotionele ontwikkeling.

Slide 8 - Slide

4.1 Ik en de ander
De basis voor een gezonde sociale en emotionele ontwikkeling bij kinderen ligt in de thuissituatie.
  
Denk hierbij aan:
- Krijgt het kind de waardering en liefde die het nodig heeft?
- Leert het kind om op een positieve manier met gevoelens en met andere mensen om te gaan?

Slide 9 - Slide

4.1 Ik en de ander
Jouw rol als begeleider: 
Opdracht: Lees de tekst op blz. 118/119 en schrijf voor jezelf op wat 
                    onderstaande begrippen betekenen:
- Pedagogische interactievaardigheden
- Sensitieve responsiviteit
- Begeleiden van interacties
- Praten en uitleggen
- Respect voor de autonomie
- Structureren en grenzen stellen
Je krijgt hier 8 minuten voor.


timer
8:00

Slide 10 - Slide

4.1 Ik en de ander
            Sociaal-emotionele ontwikkeling
Pedagogisch werker/OA heeft een belangrijke rol
Sensitieve responsiviteit
Begeleiden van interacties
Praten en uitleggen
Respect voor de autonomie
Structureren en grenzen stellen


Slide 11 - Slide

4.1 Ik en de ander
                                    Gerichte activiteiten
Programma’s voor sociale vaardigheidstrainingen in het onderwijs zijn o.a.:
- Kanjertraining
- Plezier op school
- Vreedzame school
- Kiva

Vraag: wie herkent één van deze trainingen vanuit de BPV?
             wie kent een andere training voor sociale vaardigheden?

Slide 12 - Slide

4.1 Ik en de ander
                         Zelfvertrouwen en positief zelfbeeld
Versterken van … denk hierbij aan:
- Voorlezen
- Trotswand, zonnetje van de dag
- Complimentenkring
- Collage
- Filosoferen

Vraag: wat doen jullie in de klas aan het stimuleren van het                            zelfvertrouwen?

Slide 13 - Slide

4.1 Ik en de ander
                   Inlevingsvermogen ontwikkelen

Stimuleren door bijvoorbeeld:
- Verhalen vertellen (Spijt van Carry Slee)
- Samen een film te bekijken
- Gastles (bijv. vluchtelingenverleden/WOII)

Slide 14 - Slide

4.1 Ik en de ander
                       Emoties herkennen en ermee omgaan

Leren herkennen van emoties door gebruik:
- Emoticons
- Verhalen vertellen
- Creatieve materialen
- Muziek

Slide 15 - Slide

Samenwerken.
Welke vaardigheden hebben
leerlingen nodig om dit te kunnen?

Slide 16 - Mind map

4.1 Ik en de ander
Vaardigheden nodig voor samenwerken zijn o.a.:

- Luisteren
- Je mening geven
- Initiatief nemen
- Volgen
- Overleggen

Slide 17 - Slide


Huiswerk voor komende week/periode:
-maak de opdrachten van 4.1 in je werkboek. 

-lees 4.2 en 4.3 ter voorbereiding op de volgende les. 
Dan herkent je brein tijdens de les de informatie en verwerk je het beter.                                                                      ~Succes~


Slide 18 - Slide

Slide 19 - Slide