Introductie en les 1

Dagelijks leven
Les 1 theorie persoonlijke zorg
1 / 18
next
Slide 1: Slide
VerzorgendeMBOStudiejaar 1

This lesson contains 18 slides, with text slides and 1 video.

Items in this lesson

Dagelijks leven
Les 1 theorie persoonlijke zorg

Slide 1 - Slide

Doel van deze les

- Ik kan toelichten wat het belang is van hygiënisch werken met betrekking tot de zorgvrager.
- Ik kan uitleggen wat mijn taken zijn ten aanzien van het veilig werken en beschermen van de zorgvrager. 
- Ik kan uitleggen hoe ik letsel bij een zorgvrager kan voorkomen. 

Slide 2 - Slide

Afspraken
- Op tijd zijn. 
- Jassen, petjes enz. 
- Eten en drinken
- Gebruik van deodorant. 
- Mobiele telefoons. 
- Respect en professionele beroepshouding. 

Slide 3 - Slide

Waar vind ik wat? 
- Per week een overzicht in ItsLearning. 


- Theorie en huiswerkopdrachten vind je in 
ThiemeMeulenhoff.

Slide 4 - Slide

Zijn er nog vragen? 

Les 1; Voorschriften voor hygiënisch werken. 
             Voorschriften voor veilig werken. 

Slide 5 - Slide

Slide 6 - Video

Belang hygiënisch werken
- Voorkomen van ziekte bij de zorgvrager. 

- Jij informeert de zorgvrager over hygiëne. 

- Besmetting door micro-organisme worden zo voorkomen. 

Slide 7 - Slide

Micro-organismen

- Bacteriën.
- Schimmels.
- Gisten.Slide 8 - Slide

Geen micro-organisme, wel ziekmakend!


- Virussen.
- Eencellige parasieten.

Slide 9 - Slide

Besmetting doormiddel
  • Direct contact
  • Indirect contact
  •  Kruisbesmetting

Is er sprake van een ontsteking dan spreekt men van kruisinfectie. 

Slide 10 - Slide

Wat is van belang?
  • Handhygiëne.
  •  Persoonlijke hygiëne.
  • Letten op de omgeving en materialen.
  • Gebruik van handschoenen.

Slide 11 - Slide

Handhygiëne

Slide 12 - Slide

Veilig werken
Als zorgverlener hebben wij de taak om zorg te dragen voor een veilige omgeving van de zorgvrager en dat van onszelf! 

Slide 13 - Slide

Voorschriften en protocollen. 
Elke zorgaanbieder heeft zich te houden aan protocollen. Zorgverleners werken dus met bepaalde protocollen. 

Per zorgvrager kan er met verschillende protocollen en voorschriften gewerkt worden. 
Slide 14 - Slide

Waar moet ik dan aan denken?
- Letsel door vallen. 
- Letsel door een klap in het gezicht of op het hoofd. 
- Letsel door uitglijden. 
- Letsel door warmte of kou. 
- Letsel door elektriciteit. 
- Letsel door schadelijke stoffen. 

Slide 15 - Slide

Opdracht
In groepjes van 4 gaan jullie een folder maken over hygiënisch werken. Het volgende staat erin;

- Wat houdt het in? 
- Waarom is het belangrijk?
- Wanneer pas ik handhygiëne toe? 


Slide 16 - Slide

Terugblik en vooruitblik 
- Wat hebben we besproken? 

- Zijn er vragen?

- Volgende week; ergonomisch werken
 
- Feedback aan de docent. 

Slide 17 - Slide

Huiswerk 
Lezen en maken; 
s.keuter@alfa-college.nl
Boek persoonlijke basiszorg n3
Hoofdstuk 4
Voorschriften voor hygiënisch werken
Voorschriften voor veilig werken
Verwerkingsopdrachten maken + begrijp je de theorie?Slide 18 - Slide