5.3 Oren en ogen

WELKOM 
 • Telefoon in de telefoonzak
 • Jassen uit
 • Boeken op tafel
timer
3:00
1 / 36
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo k, g, tLeerjaar 1

This lesson contains 36 slides, with interactive quiz, text slides and 4 videos.

Items in this lesson

WELKOM 
 • Telefoon in de telefoonzak
 • Jassen uit
 • Boeken op tafel
timer
3:00

Slide 1 - Slide

Thema 5: Waarneming en gedrag
Basisstof 3: Oren en ogen

Slide 2 - Slide

Vandaag
 • Uitleg basisstof 3 oren en ogen
 • Aan de slag
 • nabespreken

Slide 3 - Slide

Doel: 
 • Je kunt de delen van het oor benoemen met hun functie.
   
 • Je kunt de bouw en werking van het oog beschrijven.

Slide 4 - Slide

Begrippen uit de paragraaf

oorschelp - gehoorgang
trommelvlies - trommelholte - gehoorbeentjes
slakkenhuis - gehoorzenuw - buis van Eustachius
harde oogvlies - iris - hoornvlies - traanklieren - wimpers
oogspieren - glasachtig lichaam 
vaatvlies - netvlies - oogzenuw - gele vlek - blinde vlek
bijziend - verziend - holle lenzen - bolle lenzenSlide 5 - Slide

Bouw van het oor
(buitenkant)

Vangt geluiden op uit de lucht.

Geluiden zijn trillingen in de lucht.

Slide 6 - Slide

Trillingen
Geluid bestaat uit trillingen. Deze trillingen komen door de lucht heen in jouw oor. 

Slide 7 - Slide

Slide 8 - Video

Bouw van het oor (binnenkant)

Slide 9 - Slide

Slide 10 - Video

(H)oren
1. Een geluidsprikkel wordt ontvangen door de zintuigcellen in het oor.

2. In de gehoorzintuig wordt de prikkel omgezet in een impuls.

3. Het impuls wordt verzonden via je zenuwen naar de hersenen.

-> Je neemt geluid waar (waarnemen).

Slide 11 - Slide

Slide 12 - Video

Buis van Eustachius
Buisje tussen trommelholte en keelholte.

Zorgt ervoor dat de luchtdruk aan beide zijdes gelijkt blijft.

Bijvoorbeeld door slikken of gapen.

"Dicht klappen van je oren op grote hoogte, bijvoorbeeld in een vliegtuig"

Slide 13 - Slide

Ontvangen
De lucht trillingen worden ontvangen door de oorschelp, daarna het gehoorgang en komt dan de trommelvlies tegen. Die trilt mee
Lucht trillingen.
Geluid is trillingen in de lucht, deze kan onze oor ontvangen.
Versterking
De trillingen worden versterkt door de gehoorbeentjes
Omzetten
 • De gehoorbeentjes geven de trillingen door aan het slakkenhuis.
 • In het slakkenhuis zitten zintuigcellen die de trillingen omzetten in impulsen.
 • De impulsen gaan door de gehoorzenuw naar de hersenen toe.
Waarneming
Je hersenen ontvangen de impulsen en vertalen ze naar geluid.
Leerdoel
Je beschrijft hoe het oor geluidstrillingen omzet in impulsen en hoe die bij de hersenen komen.
  Je beschrijft hoe het oor geluidstrillingen omzet in impulsen en hoe die bij de hersenen komen

  Slide 14 - Slide

  Omzetten
  • De ___________geven de trillingen door aan het ___________.
  • In het slakkenhuis zitten zintuigcellen die de trillingen omzetten in impulsen.
  • De impulsen gaan door de gehoorzenuw naar de hersenen toe.
  Versterking
  De trillingen worden versterkt door de gehoorbeentjes
  Ontvangen
  De lucht trillingen worden ontvangen door de __________, daarna het _________ en komt dan de _________ tegen. Die trilt mee

  Slide 15 - Drag question

  Aan de slag
  Maak van basisstof 3:
  opdracht 

  Slide 16 - Slide

  Doel: 
  •  
  • Je kunt de bouw en werking van het oog beschrijven.

  Slide 17 - Slide

  Slide 18 - Video

  Buitenkant van het oog
  Door de pupil komt licht het oog binnen
  Achter de pupil ligt de lens: zorgt ervoor dat je scherp kunt zien

  Slide 19 - Slide

  Slide 20 - Slide

  Bouw van het oog
  De bouw van de ogen
  Het oog bestaat uit drie lagen: 
  • harde oogvlies
  • vaatvlies
  • netvlies

  Slide 21 - Slide

  Bouw van het oog: binnenkant
  Vaatvlies
  vlies met veel 
  bloedvaten

  Netvlies: zintuigcellen
  liggen hierin


  Slide 22 - Slide

  De bouw van de ogen
  In het netvlies ligt de gele vlek: hiermee kun je het scherpst zien
  Daar liggen de meeste zintuigcellen

  De plek waar de oogzenuw het oog verlaat is de blinde vlek 
  Daar zitten geen zintuigcellen

  Slide 23 - Slide

  Slide 24 - Slide

  De binnenkant van een oog
  Aan het harde oogvlies zitten oogspieren vast (zie afbeelding). De oogspieren draaien de ogen in de richting waarin je kijkt.


  Slide 25 - Slide

  De werking van het oog

  Slide 26 - Slide

  Werking oog

  Slide 27 - Slide

  Zien
  De lens kan boller en platter worden, zodat het licht precies op het netvlies valt

  Slide 28 - Slide

  Bijziend: je kan dichtbij scherp zien
  Nodig: Holle, negatieve lens in de bril

  Slide 29 - Slide

  Verziend: je kan in de verte goed zien
  Nodig: Bolle, positieve lens in de bril

  Slide 30 - Slide

  Bijziend & Verziend
  Bijziend: ziet dichtbij scherp. De lens is te bol of de oogbol is te lang
  Verziend: ziet in de verte scherp. De lens is te plat of de oogbol te kort

  Slide 31 - Slide

  Negatief & postief
  Bijziend: ziet dichtbij scherp
  • negatieve bril nodig

  Verziend: ziet in de verte scherp
  • positieve bril nodig

  Slide 32 - Slide

  Bijziend & Verziend
  Overzicht

  Slide 33 - Slide

  Pupilreflex
  Regelt de hoeveelheid licht die het oog binnen valt

  Slide 34 - Slide

  Aan de slag
  Maak van basisstof 3
  Opdracht 1 t/m 8
  Ook opdracht 4: samenvatting!

  Klaar? Maak samenhang
  Klaar? Nakijken

  Slide 35 - Slide

  Doel: 
  • Je kunt de delen van het oor benoemen met hun functie.
    
  • Je kunt de bouw en werking van het oog beschrijven.

  Slide 36 - Slide