Adjectives and Adverbs

Adjectives and Adverbs
1 / 20
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 50 min

Items in this lesson

Adjectives and Adverbs

Slide 1 - Slide

Lesson Goal
At the end of this lesson you know what adjectives and adverbs are.

Slide 2 - Slide

Grammar 9
Bijvoeglijke naamwoorden en bijwoorden

Adjectives and Adverbs

Slide 3 - Slide

Grammar 9
Een bijvoeglijk naamwoord (adjective) zegt iets over een zelfstandig naamwoord (noun).

Beyoncé is a                good             singer
                                     adjective            noun

Slide 4 - Slide

Een bijwoord (adverb) zegt iets over een werkwoord (verb)., hoe iets gebeurt

He         talked         nervously.
            verb              adverb

Slide 5 - Slide

adverb = adjective + ly

adjective:    the beautiful girl
adverb:         she sings beautifully

Slide 6 - Slide

Be careful!!

                      adjective -le             =             adverb -ly

                        terrible                                       terribly

Slide 7 - Slide

Be careful!!

    adjective:  ends with -ic (fantastic)
    adverb:       +ally (fantastically)

Slide 8 - Slide

Be careful!!

    adjective:  medeklinker +y (easy)
    adverb:       ily (easily)

Slide 9 - Slide

Be careful!!

Bij sommige werkwoorden (zintuigen) gebruik je geen bijwoord, maar een bijvoeglijk naamwoord.
to be (zijn), to seem (lijken), to feel (voelen), to smell (ruiken), 
to sound (klinken), to taste (smaken)

Het ruikt vreselijk. - It smells terrible.

Slide 10 - Slide

Be careful!!

Sommige bijvoeglijke naamwoorden hebben een heel ander bijwoord.
He is a good boy. - He studies well.

Bij sommige bijvoeglijke naamwoorden is het bijwoord hetzelfde!
Bij fast, long, fast, low
That is a fast car. - It drives fast

Slide 11 - Slide

The man drives..............
A
slow
B
slowly

Slide 12 - Quiz

Beyonce sings...................
A
beautiful
B
beautifully

Slide 13 - Quiz

They lived............ever after
A
happy
B
happily

Slide 14 - Quiz

I feel.............
A
good
B
well

Slide 15 - Quiz

Would you please come in.................
A
quiet
B
quietly

Slide 16 - Quiz

He made a................ noise
A
terrible
B
terribly

Slide 17 - Quiz

Be careful, a lion is a .............. animal
A
dangerous
B
dangerously

Slide 18 - Quiz

This food tastes really-----
A
bad
B
worse
C
badly

Slide 19 - Quiz

Lesson Goal
At the end of this lesson you know what adjectives and adverbs are.

Slide 20 - Slide