T3 Natuurwetenschappelijk onderzoek V

1. Natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Zitten volgens de plattegrond
 • Spullen op tafel
       Boek, werkboek, schrift
 • Tas van tafel
 • Lees blz. 235 t/m 236
timer
3:00
Kennen/Kunnen
 • Je kunt de 8 stappen benoemen die je zet tijdens een onderzoek
 • Je weet hoe je een verslag in elkaar moet zetten.
1 / 17
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 1

This lesson contains 17 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

1. Natuurwetenschappelijk onderzoek
 • Zitten volgens de plattegrond
 • Spullen op tafel
       Boek, werkboek, schrift
 • Tas van tafel
 • Lees blz. 235 t/m 236
timer
3:00
Kennen/Kunnen
 • Je kunt de 8 stappen benoemen die je zet tijdens een onderzoek
 • Je weet hoe je een verslag in elkaar moet zetten.

Slide 1 - Slide

Wat gaan we doen?
 • Herhalen
 • Onderzoek - hoe gaat dat?
 • Tijd voor hw
 • Afsluiten

Slide 2 - Slide

Wat heb je nodig om een goed experiment te doen?

Slide 3 - Mind map

Een experiment/practicum uitvoeren

 • Een volledig natuurwetenschappelijk onderzoek bestaat uit 8 stappen
 • Als je een verslag schrijft dan vormen deze stappen elk een eigen hoofdstuk

Slide 4 - Slide

1. Wat wil ik onderzoeken?
Onderzoeksvraag
 • Vraag die beschrijft wat je wil weten/ontdekken
Voorbeeld:
 • Wat gebeurt er als ik bladeren van een jonge plant afknip?

Slide 5 - Slide

2. Wat weet ik al?
Achtergrondinformatie
 • Tekst die beschrijft wat er al bekend is over de onderzoeksvraag.
 • Gebruik bronnen: bioboek en internet
Voorbeeld:
 • De bladeren van een plant gebruikt hij voor fotosynthese, op deze manier maakt een plant zijn voedsel

Slide 6 - Slide

3. Wat is mijn hypothese?
Hypothese
 • Wat is het verwachte antwoord op de onderzoeksvraag?
 • Waarom, onderbouw met informatie uit achtergrondinformatie
Voorbeeld
 • Ik verwacht dat de plant na het afknippen van de bladeren dood zal gaan. Aangezien ik weet dat hij deze nodig heeft om zijn eigen voedsel te maken.

Slide 7 - Slide

4. Wat heb ik nodig?
Benodigdheden
 • Lijst van alles dat nodig is om het experiment uit te voeren
Voorbeeld:
 1. 2 bekertjes gevuld met aarde
 2. 10 bonen
 3. Water
 4. Schaar

Slide 8 - Slide

5. Wat ga ik doen?
Werkwijze
 • Stap voor stap uitvoering van het experiment
 • Waarom op deze manier?
Voorbeeld:
 1. Ik pak 2 bekers en doe in elke beker 5 bonen, aarde en water
 2. Als de bonen zijn ontkiemd knip ik van beker 1 de bladeren af. Bij 2 laat ik de bladeren zitten zodat ik kan vergelijken.
 3. De komende dagen bekijk ik goed wat er met de planten gebeurt.

Slide 9 - Slide

6. Wat neem ik waar?
Resultaten
 • Wat is er gebeurd tijdens het experiment?
 • Alleen feiten!
 • Gegevens in tabel en/of grafiek
 • Foto's/filmpjes van het experiment 
Voorbeeld:
 • De stengels van de planten in beker 1 worden steeds slapper
 • De plantjes in beker 1 zijn dood gegaan na 4 dagen

Slide 10 - Slide

7. Welke conclusie kan ik trekken?
Conclusie
 • Antwoord op onderzoeksvraag
 • Verwijs naar resultaten en hypothese
Voorbeeld:
 • Een jonge plant kan niet leven zonder bladeren. 4 dagen na het afknippen ging de plant dood. Mijn hypothese klopte

Slide 11 - Slide

8. Is het experiment goed uitgevoerd?
Discussie
 • Is het experiment helemaal volgens werkwijze uitgevoerd?
 • Zijn er dingen anders gelopen/mis gegaan?
 • Welke invloed heeft dit op het experiment?
Reflectie
 • Wat vond je van je eigen werkhouding tijdens het experiment?
 • Waar ben je tevreden over?
 • Wat zou je anders doen?

Slide 12 - Slide

9. Bronvermelding


Een lijst met alle door jou gebruikte bronnen: boeken, sites, personen, etc.

Slide 13 - Slide

In welke volgorde doe je natuurwetenschappelijk onderzoek?
Onderzoeksvraag
Hypothese
Conclusie
Benodigdheden & werkwijze
Resultaten
Discussie & Reflectie
Achtergrondinformatie

Slide 14 - Drag question

Opdracht
Bedenk zelf een (simpel) experimentje dat je zou kunnen uitvoeren.
Schrijf op in je aantekeningenschrift:
 • Wat is de onderzoeksvraag?
 • Welke achtergrondinformatie ken je?
 • Wat is jouw hypothese en waarom?
 • Welke benodigdheden heb je nodig
 • Welke werkwijze kies je
timer
6:00

Slide 15 - Slide

Afsluiting
 • Je kunt de 8 stappen benoemen die je zet tijdens een onderzoek
 • Je weet hoe je een verslag in elkaar moet zetten.

Slide 16 - Slide

Opruimdienst
Vandaag zijn dit
 • Alle tafels recht
 • Stoelen aangeschoven
 • Grond vrij van afval
 • Tafels leeg

Slide 17 - Slide