5.3 (on)volledige verbranding 2021 BRN

Vragen over natuurkunde/scheikunde ?? Eind van deze les of via Teams 1-op-1
Profielkeuze:
welk profiel kies jij?
1 / 20
next
Slide 1: Mind map
ScheikundeMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 20 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

Items in this lesson

Vragen over natuurkunde/scheikunde ?? Eind van deze les of via Teams 1-op-1
Profielkeuze:
welk profiel kies jij?

Slide 1 - Mind map

Vandaag HS5 §3

volledige & onvolledige
verbranding

NASK2 (scheikunde)

Slide 2 - Slide

planning
- terugblik / huiswerk bespreken
- uitleg §5.3
- lezen §5.3
- Aan de slag met opgaven 33 t/m 48
- afsluiting

Slide 3 - Slide

Leerdoelen
- Je weet waarbij koolmonoxide (CO) ontstaat en waarom dit zo gevaarlijk is
- Je kunt het verschil tussen een onvolledige en een volledige verbranding uitleggen.

Slide 4 - Slide

Slide 5 - Video

Wat helpt ook om je te beschermen tegen koolmonoxide?
A
CV-ketel op hogere temperatuur zetten
B
Brandmelder
C
Goed ventileren
D
Geen gas gebruiken

Slide 6 - Quiz

Branddriehoek
- brandstof
- zuurstof
- ontbrandingstemperatuur

Koolmonoxide ontstaat bij verbranding die niet efficient genoeg is - te weinig zuurstof. 
(ipv CO2 heb je dan CO)
Vorige les

Slide 7 - Slide

Aardgas
Aardgas komt in Nederland vooral uit Groningen. 

Aardgas bestaat 
80% uit methaan (CH4) en 
20% uit stikstof (N). 

Slide 8 - Slide

Volledige verbranding
Hebben we geleerd in §1:
Bij een volledige verbranding van aardgas wordt CO2 en H2O gevormd.

Niet schadelijk voor de gezondheid.

Slide 9 - Slide

Vlammen
Blauwe ruisende vlam: volledige verbranding

Pauzevlam: onvolledige verbranding. 


Slide 10 - Slide

Volledige verbranding

Slide 11 - Slide

Onvolledige verbranding methaan

Slide 12 - Slide

Onvolledige verbranding
Bij onvolledige verbranding van aardgas
komt CO en H2O vrij.
Soms ook roet (=niet-verbrande koolstof)

Koolmonoxide is levensgevaarlijk (filmpje).

Slide 13 - Slide

kolendamp en roet

Slide 14 - Slide

Aan de slag!
Wat: Lezen §5.3 blz.108
opg 33 t/m 48 §5.3 digiboek
Hulp: docent, medeleerling
Tijd: 15 minuten 
Klaar?: Kijk het zelf na.

Mag je weg? Nee blijf gezellig hier. Je krijgt feedback & mag vragen stellen.
timer
15:00

Slide 15 - Slide

Hoe kun je je beschermen tegen koolmonoxide (2x)?

Slide 16 - Mind map

Bij volledige verbranding van
aardgas (CH4) komen vrij:
A
CO2 en H2O
B
CO en H2O
C
O2 en H2O
D
SO en H2O

Slide 17 - Quiz

Bij onvolledige verbranding van aardgas komen vrij:
A
water, kooldioxide en zuurstof
B
water, koolmonoxide en zuurstof
C
water, koolmonoxide en kooldioxide
D
aardoxide en gasoxide

Slide 18 - Quiz

Wat is het verschil
tussen volledige en
onvolledige verbranding?

Slide 19 - Mind map

Bijna weekend ...
ga je iets leuks doen?

Slide 20 - Mind map