8.3 Kringlopen in ecosystemen dl1

8.3 Kringlopen in ecosystemen
1 / 35
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvwoLeerjaar 4

This lesson contains 35 slides, with interactive quizzes, text slides and 1 video.

time-iconLesson duration is: 60 min

Items in this lesson

8.3 Kringlopen in ecosystemen

Slide 1 - Slide

Eutrofiëring

Slide 2 - Slide

heide
heide na eutrofiering

Slide 3 - Slide

EUTROFIËRING ONTSTAAT DOOR
A
teveel voedingsstoffen
B
te weinig voedingsstoffen
C
teveel dieren in het water
D
alledrie antwoorden zijn goed

Slide 4 - Quiz

Een ander woord voor eutrofiëring is
A
Waterbloei
B
Algenbloei
C
Overbemesting
D
Vermesting

Slide 5 - Quiz

Gevolg eutrofiëring
Oorzaak eutrofiëring

Slide 6 - Drag question

Wat is een oplossing voor eutrofiëring?
A
Algeneters aan het water toevoegen
B
Maaien
C
Snoeken in het water brengen
D
Forellen in het water brengen

Slide 7 - Quiz

Slide 8 - Link

Koolstofkringloop
Bij de koolstofkringloop kijk je alleen naar het atoom koolstof ==> dus de C
Slide 9 - Slide

De koolstofkringloop gaat over het doorgeven van het element koolstof (C)

Koolstof zit onder andere in koolstofdioxide (CO2) en glucose (C6H12O6)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Video

Even herhalen
Producent, consument of reducent?

Beantwoord de volgende dia's

Slide 12 - Slide

Een rups is een
A
producent
B
consument
C
reducent

Slide 13 - Quiz

De boom maakt door fotosynthese
A
anorganische stoffen
B
uitsluitend organische stoffen
C
zowel organische als anorganische stoffen

Slide 14 - Quiz

Geef voorbeelden van organische stoffen met een C als element
(organische stoffen bevatten C en H)

Slide 15 - Open question

In de koolstofkringloop worden door veel organismen stoffen verbrand. Welke organismen in de koolstofkringloop hebben verbranding=dissimilatie?
A
planten
B
dieren
C
dieren en schimmels
D
zowel planten, dieren als schimmels

Slide 16 - Quiz

Koolstofkringloop

Slide 17 - Slide

Wat is de kleinst mogelijke koolstofkringloop?

Slide 18 - Open question

koolstofkringloop

Slide 19 - Slide

Welke rol spelen de reducenten in de koolstofkringloop?

Slide 20 - Open question

Opdracht
Vergelijk de  vorige overzichtsdia met BINAS 93F
Probeer alle pijlen terug te vinden: Volg ze goed.
Lastig? Bekijk de uitleg film hieronder!


Slide 21 - Slide

Welke kleuren hebben de producenten, consumenten en reducenten in Binas?

Slide 22 - Open question

Beschrijf de kortst mogelijke route + namen van processen en stoffen van een koolstofkringloop met een boom en rups

Slide 23 - Open question

natuurlijk en versterkt broeikaseffect

Natuurlijk broeikaseffect

-Op temperatuur houden van de aarde door weerkaatsing in de atmosfeer

-broeikasgassen: waterdamp en koolstofdioxideVersterkt broeikaseffect

1. Toename broeikasgassen
- koolstofdioxide
- methaan (veelteelt, moerassen)
- waterdamp

2. Stijging temperatuur : 1, 7 in NL


Slide 24 - Slide

Het versterkt broeikaseffect verandert het klimaat

Slide 25 - Slide

Juist/Onjuist
Het broeikaseffect wordt veroorzaakt door ... (meerdere antwoorden mogelijk)
A
CO2
B
C6H12O6
C
N2
D
CH4

Slide 26 - Quiz

Een beetje scheikunde
In water reageert CO2:
CO2 + H2O wordt HCO3- en H+

H+ zorgt voor verzuring van het water
HCO3- kan reageren met calcium en vormt kalk (harde schelpen bijvoorbeeld) 

Slide 27 - Slide

Welk van de volgende uitspraken over het broeikaseffect is/zijn waar
A
broeikaseffect is nodig om leven te laten ontstaan op een planeet
B
versterkt broeikaseffect ontstaat door koolstofdioxide
C
het broeikaseffect bestaat helemaal niet
D
verbranden van fossiele brandstoffen zorgt voor versterkt broeikaseffect

Slide 28 - Quiz

 Oefenen met de koolstofkringloop

Slide 29 - Slide

Eten van energierijk plantaardig voedsel

Dissimilatie door dieren

Afbreken van dode dieren door schimmels en bacteriën
Vorming van fossiele brandstoffen

Dissimilatie door schimmels en bacteriën

Fotosynthese

(Voortgezette) assimilatie door planten

Verbranding van fossiele brandstoffen

Afbreken van dode planten door schimmels en bacteriën
Sleep de nummers naar de juiste zin in de tabel:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Slide 30 - Drag question

Is de CO2 afgifte door de lichamen van alle mensen samen per jaar kleiner dan, ongeveer gelijk aan of groter dan het CO2 verbruik van alle producenten samen in de koolstofkringloop?

Slide 31 - Open question

Slide 32 - Slide

Miljoenen jaren geleden werden koolstofatomen geassimileerd en daarna vastgelegd in fossiele brandstoffen. Een koolstofatoom uit een fossiele brandstof kan zich nu in een eiwitmolecuul in jouw lichaam bevinden.
Neem de afbeelding op de vorige pagina over en geef de kortste route aan - vanaf het compartiment van de organismen die koolstof assimileren, tot aan het compartiment dat jouw lichaam weergeeft waarlangs het koolstofatoom in jouw lichaam terecht kan zijn gekomen.

Slide 33 - Open question

Uit metingen blijkt dat het CO2 gehalte in de dampkring in de laatste 150 jaar met ongeveer 25% is toegenomen (van 0.028% tot 0.036%). De absolute toename van CO2 (ongeveer 500 miljard ton) is geringer dan de geschatte totale CO2 produktie bij verbranding van fossiele brandstoffen in die 150 jaar.

Blijkbaar is de hoeveelheid CO2 die per dag uit de dampkring verdwijnt, ook gestegen. Bekijk Binas 93F, door welke twee processen verdwijnt CO2 uit de dampkring?

Slide 34 - Open question

Leg uit waardoor de CO2 uitstoot bij verbranding van fossiele brandstoffen een oorzaak is van de stijging van het gemiddelde CO2 gehalte van de dampkring.

Slide 35 - Open question