Introduction lesson 2B (2HK) #1

1 / 13
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolhavoLeerjaar 2

This lesson contains 13 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Today's goals
- I know the rules of the English class

- I know what is in the year planner

- I can introduce myself in English

- I can use the present simple (tegenwoordigetijd) correctly in sentences
At the end of class:

Slide 2 - Slide

Agenda
- Lesson goals (2 mins)
- Welcome to English
- Classroom rules
- Year planner
- Introductions
- Getting started


Slide 3 - Slide

Welcome to English
Mrs. van Duffelen-Lahoud
Magister e-mail - jede@zaam.nl
Lokaal BNC02
Aanwezig ma t/m do
Steunles Engels donderdag 14.30 - 15.15 in BNC02

Slide 4 - Slide

Regels van de Engels klas
Alle schoolregels gelden in deze klas

We hebben respect voor elkaar en ons docent
We zijn stil als ons docent / een mede leerling aan het woord is
Huiswerk is aangegeven in Magister
We gaan netjes om met onze spullen
We houden de klas netjes
Heb je een vraag - steek je hand in de lucht
Neem een altijd een leesboek mee naar de les


timer
3:00

Slide 5 - Slide

Regels van de Engels klas
Let op de tijd en de kleur  
Rood = STIL
Oranje = Je mag stilletjes praten alleen als je docent niet aan het woord is
Groen = Je mag rustig en zachtjes praten met je klasgenoot en samenwerken aan een opdracht


timer
3:00

Slide 6 - Slide

Year planner (jaarplanning)
In elke periode krijg je een aantal toetsen:
  1. Hoofdstuk 1 t/m 5 van Stepping Stones
  2. Solo presentatie
  3. Mondeling
  4. Twee leesboeken met open boek toetsen aansluitend
  5. Twee onregelmatig werkwoorden toetsen
  6. Luistertoets
  7. Formeel brief

Slide 7 - Slide

Introduce yourself
Je gaat jezelf snel voorstellen in het Engels
Bijvoorbeeld, naam, leeftijd, waar je woont, hobbies enzo.

My name is........
I am .... years old.
I live in .......
My hobbies are ....

Slide 8 - Slide

Werkboek - wordt zo uitgedeeld
Bewaar deze boeken goed.
Na de les, zet meteen deel B in je kluis.
De werkboek neem je altijd mee naar de les.
Schrijf je naam en klas op je boek.

Slide 9 - Slide

In class work

Complete exercises 4 & 5 on page 17-18
(maak oefeningen 4 & 5 op bladzijde 17-18)

Finished? Complete ex. 1 & 2 on p. 14-15
(Ben je klaar? Maak ook oef. 1 & 2 on p. 14-15)

Slide 10 - Slide

SHIT!
I drink
You drink
He drinks
She drinks
It drinks
We drink
They drink
You drink

Slide 11 - Slide

Goals achieved?
- I know the rules of the English class

- I know what is in the year planner

- I can introduce myself in English

- I can use the present simple (tegenwoordigetijd) correctly in sentences


At the end of class:

Slide 12 - Slide

Slide 13 - Slide