Introduction lesson 1T/H #1

1 / 11
next
Slide 1: Slide
EngelsMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 1

This lesson contains 11 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Today's goals
1.  I know the rules of the English class (Ik ken  de regels van de Engels klas)
2. I know what is in the year planner
(Ik begrijp de jaarplanner)
3. I can introduce myself in English
(Ik kan mijzelf voorstellen)
4. I know how my workbook works
(Ik weet hoe mijn werkbook werkt)

Slide 2 - Slide

Agenda
- Welcome to English
- Classroom rules
- Year planner
- Introductions
- How my workbook works

Slide 3 - Slide

Welcome to English
Mevr. Gyamfi
Magister email: sagi@zaam.nl
Lokaal: BNC07
Aanwezig: dinsdag & woensdag (gaat veranderen)

Slide 4 - Slide

Regels
Alle schoolregels gelden in deze klas
We hebben respect voor elkaar en de docent
We zijn stil als de docent / een mede leerling aan het woord is
Huiswerk is aangegeven in Magister
Let op de tijd
We houden de klas netjes
Heb je een vraag - steek je hand in de lucht
Neem  altijd een leesboek mee naar de les

Slide 5 - Slide

Year Planner (Jaarplanner)
In elke periode krijg je een aantal toetsen:
1. Hoofdstuk 0 t/m 5 van Stepping Stones
2.  Solopresentatie
3. Groepspresentatie
4. Twee leesboeken met een open boek toets
5. Onregelmatig werkwoorden
6. Luistertoets

Slide 6 - Slide

Introduce yourself
Je gaat jezelf snel voorstellen.

Zo doe je dat ik het Engels:
My name is...........
I am ..... years old.
I live in .................

Slide 7 - Slide

Werkbook
(Wordt zo uitgedeeld)

Bewaar deze boek goed.
De werkboek neem je altijd mee naar de les.
Schrijf je naam op je boek.
Let op de instructie van waar je alles in de boek kan vinden.

Slide 8 - Slide

In class work
Complete exercises 1, 2, 3 & 4 on page 10 - 11
(maak oefeningen 1, 2, 3, en 4 op bladzijde 10 - 11)


Finished? Complete ex. 7 on p.13
(Ben je klaar? Maak ook ex. 7 op p.13)

Slide 9 - Slide

Goals achieved?
- I know the rules of the English class
(ik ken de regels van de Engels klas)
- I know what is in the year planner
(ik begrijp de jaarplanner en welke toetsen ik ga maken)
- I can introduce myself in English
(ik kan mijzelf voorstellen)
- I know how my workbook works
(ik weet hoe mijn werkboek werkt)

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide