3.2 De Chinese Republiek

VAN KEIZERRIJK NAAR REPUBLIEK, OP WEG NAAR EEN VOLKSREPUBLIEK 1912 - 1934
1 / 40
next
Slide 1: Slide
GeschiedenisMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 40 slides, with interactive quiz, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

VAN KEIZERRIJK NAAR REPUBLIEK, OP WEG NAAR EEN VOLKSREPUBLIEK 1912 - 1934

Slide 1 - Slide

Onderwerpen deze les:
1. Sun Yat-sen en de Drie Volksbeginselen
2. poging tot democratisering
3. De periode van de Warlords
4. De 4 mei beweging

 • KA's:
 • De opkomst van emancipatiebewegingen
 • De opkomst van politiek-maatschappelijke stromingen: liberalisme, nationalisme, socialisme, confessionalisme en feminisme

Slide 2 - Slide

Slide 3 - Slide

Het einde van het keizerrijk (1912)
Gebieden in handen Europese landen en Japan
Warlords zijn machtig, geen centraal gezag.
dood
'de tuinman'
'The last emperor'

Slide 4 - Slide

Sun Yat-sen wint eerste verkiezingen met de partij: Kwo Mintang
Yaun Shikai: eerste president
Sun Yat-sen roept Republiek China uit
Sun Yat-sen vlucht naar Japan
WO I
Yuan Shikai dood
China valt uit elkaar
WARLORDS!
1911
1912
1913
1914
1915
1916

Slide 5 - Slide

De Drie Volksbeginselen

visie op richting China
1. Nationalisme
2. Democratie
3. Socialisme:  industrialisatie

Roept Republiek China uit (1912)

Slide 6 - Slide

Drie Volksbeginselen
1. Nationalisme moest leiden tot het terugdringen van buitenlandse invloeden in China
2. Bevolking moest via verkiezingen invloed krijgen in de politiek, waardoor China democratischer zou worden
3. De welvaart van het hele volk moest worden bevorderd (industrialisatie was de sleutel tot welvaartsgroei, maar iedereen in gelijke mate van profiteren)

Slide 7 - Slide

Beantwoord hier opdracht 4 uit je boek (p. 94)
over het in de praktijk brengen van de drie volksbeginselen.
timer
10:00

Slide 8 - Open question

 • Ondanks verkiezingswinst voor nationalisten bleef Shikai leider van China
 • Na zijn dood werd Sun Yatsen leider, maar China viel verder uiteen
 • Verschillende warlords probeerden met eigen leger machtsgebieden te vergroten
 •  Warlord: lokale heerser die zijn macht baseert op militair geweld en onderdrukking

Slide 9 - Slide

1916 -1928: tijd van de warlords

Slide 10 - Slide

China en de eerste wereldoorlog
 • China koos de kant van de geallieerden in ruil voor de Duitse gebieden in China
 • Japan bezette Duitse gebieden in China
 • Japan behield deze gebieden na de oorlog met instemming geallieerden

Slide 11 - Slide

de 4 mei beweging
Nationalistisch:


1919
 • Tegen het westen maar geïnspireerd door  westerse ideeën; gelijkheid en nationalisme
 • Vereenvoudigde de Chinese taal: onderwijs werd toegankelijk, massa bereikbaar

 • Brede diverse volksbeweging

Slide 12 - Slide

Overzicht gebeurtenissen 
 • China hoopt op westerse steun voor democratisering/nationalisme
 •  28 juni 1919: Vrede van Versailles kent gebieden toe aan Japan. 'China verraden'. 
 • In plaats van op het westen, richtten Chinezen zich op communistisch Rusland
 • 23 juli 1921: Oprichting Chinese Communistische Partij
 • In 1922 steunt de Sovjet-Unie zowel de KMT als CCP
 • 1923: CCP en KMT werken (verplicht) samen tegen de warlords. 

Slide 13 - Slide

Waardoor ontstond de Volksrepubliek China? 

Slide 14 - Slide

Communisme in China
Communisme is aantrekkelijk:
 • duidelijk omschreven gesloten wereldbeeld
  (veel overeenkomsten confucianisme 
 • tegen westers modern-imperialisme  
 • succesvol in agrarisch Rusland
  (China ook overwegend agrarisch)   
 • 1921: oprichting Chinese Communistische Partij

Slide 15 - Slide

Hendricus Sneevliet (links naast Lenin) was één van de medeoprichters van de CCP. 

Slide 16 - Slide

 • samenwerking op aandringen Sovjet Unie
Nationalisme
Kwo Mintang (KMT)
Communisme
Communistische Partij China (CCP)
Het verenigd Front - 1923

Slide 17 - Slide

De strategie van het Verenigd Front 
'Zo veel mogelijk bondgenoten bij elkaar te houden om zo de gezamenlijke vijand te verslaan'. Deze tactiek maakt onderscheid tussen aartsvijanden, zoals Japan en mindere vijanden zoals nationalisten of China's nationale minderheden met hun drang naar onafhankelijkheid. Met die mindere vijanden konden tijdelijke bondgenootschappen aangegaan worden om zo samen de grotere vijand te verslaan. Het einddoel blijft echter de absolute, ondeelbare overwinning van de Partij.'

Slide 18 - Slide

Samenwerking verzuurt snel 
Nationalisme
Kwo Mintang (KMT)
Communisme
Communistische Partij China 
1925
dood

Slide 19 - Slide

1926 - Veldtocht naar het Noorden van Verenigd Front

Slide 20 - Slide

Zuiveringscampagne Chiang Kaishek  1927 - Witte terreur
'De Japanners zijn een ziekte van de huid. De communisten vormen een ziekte van het hart'
 • Burgeroorlog duurde, met één onderbreking, van 1927-1949

Slide 21 - Slide

Decennium van Nanking 1927-1937
1. De industrialisering nam een grote sprong;
2. Er werden meer scholen en universiteiten gesticht;
3. De spoorwegen werden enorm uitgebreid;
4. Er werden banken opgericht en er werd één munteenheid ingevoerd;
5. De meeste buitenlandse mogendheden stonden veel van hun invloedssferen en exclusieve handelsrechten weer af;

1928: Peking veroverd, bloeiperiode KMT
Er brak  bloeiperiode aan voor China.
Eénpartijstaat, dictatuur Chaing Kaishek

Slide 22 - Slide

Decennium van Nanking 1927-1937
 • De industrialisering nam een grote sprong;
 • Er werden meer scholen en universiteiten gesticht;
 • De spoorwegen werden enorm uitgebreid;
 • Er werden banken opgericht en er werd één munteenheid ingevoerd;
 • De meeste buitenlandse mogendheden stonden veel van hun invloedssferen en exclusieve handelsrechten weer af;

1928: Peking veroverd, bloeiperiode KMT
Er brak  bloeiperiode aan voor China. Nanking bleef hoofdstad
 • Eénpartijstaat, dictatuur Chiang Kaishek

Slide 23 - Slide

Maken opdr. 18 en 19

Slide 24 - Slide

De Lange Mars, de Chinees-Japanse oorlog en de Burgeroorlog

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide

Slide 29 - Slide

De rol van moderne propaganda- en communicatiemiddelen en vormen van massaorganisatie

Slide 30 - Slide

2de!

Slide 31 - Slide

Slide 32 - Slide

Slide 33 - Slide

Slide 34 - Slide

Slide 35 - Slide

Slide 36 - Slide

Slide 37 - Slide

Slide 38 - Video

Slide 39 - Slide

Slide 40 - Video