Marketing LJ 1 P3-WK 3

BOL lj 1 - P3 WK 3 
Marketingplanningsproces
1 / 25
next
Slide 1: Slide
Praktische economieMBOStudiejaar 1

This lesson contains 25 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 30 min

Items in this lesson

BOL lj 1 - P3 WK 3 
Marketingplanningsproces

Slide 1 - Slide

Evaluatie
Implementatie
Strategie bepalen
SWOT-analyse
Interne en externe analyse
Doelstelling beschrijven
Missie en Visie
1
2
3
4
5
6
7

Slide 2 - Drag question

Marketingplanningsproces
1. Missie & Visie
Waar wil je als bedrijf naar toe, je lange termijn visie. Ook wel mission statement genoemd
2. Doelstellingen omschrijven
Wat wil je concreet doen met je bedrijf.
Wat is je core business/business definition.
En wat wil je daarmee bereiken? (winst, groei, continuïteit)
3. Externe en interne analyse
-Analyse van de markt, de omgeving van het bedrijf
-Analyse van het eigen bedrijf.
4. SWOT
Overzicht van de kansen en bedreigingen (extern) en de sterkten en zwaktes (intern).
5. Strategie bepalen
Welke strategie ga je toepassen om je doel te bereiken (hoe?)
6. Implementatie
Invulling van de marketingmix en dat uitvoeren (actieplannen maken, financiële onderbouwingen opstellen)
7. Evaluatie
Hoe is het gegaan, wat ging goed, wat kan beter?

Slide 3 - Slide

Wat is de missie?
A
waar je voor gaat?
B
waar je voor staat?
C
Heden
D
toekomst

Slide 4 - Quiz

Wat is de Visie?
A
Waar je voor staat
B
Waar je voor gaat.
C
Toekomst
D
Heden

Slide 5 - Quiz

Operationele doelstelling
Tactische doelstelling
Strategische doelstelling
 - lange termijn (5 jaar en langer) 
- Op directieniveau
- middellange termijn (1 tot 5 jaar)
- Op middenkaderniveau
- Korter dan een jaar

- Op personeelsniveau

Slide 6 - Drag question

Smart doelstelling

Slide 7 - Slide

Externe omgeving
Onbeheersbaar
Het land
Externe omgeving 
Onbeheersbaar
De branche
Interne omgeving
beheersbaar
Jouw bedrijf

Micro omgeving
Meso omgeving
Macro omgeving

Slide 8 - Drag question

Wat onderzoek je in de micro omgeving?

Slide 9 - Mind map

Wat onderzoek je in de Meso omgeving?

Slide 10 - Mind map

Waar staan de letters DESTEP voor in de Macro omgeving?

Slide 11 - Open question

Meso-Omgeving
ABCD-Analyse:

Waar moet je als bedrijf rekening mee houden:
• Afnemers: wie zijn je klanten, ontwikkelingen in de vraag naar je product, veranderingen in behoeftes, trends in consumentengedrag etc.
• Branche ontwikkelingen
• Concurrenten
• Distributiepunten: indien je werkt met wederverkoop
• Leveranciers: veranderingen op de inkoopmarkt

Slide 12 - Slide

Afnemers
- Wat voor soort product verkoop ik (convenience/shoppig/specialty)?
- hoeveel vraag is er naar mijn product?

Slide 13 - Slide

UPO (Uitgebreid probleem oplossend koopgedrag)
BPO (beperkt probleem oplossend koopgedrag
RAG (Routinematig aankoopgedrag) 

Convenience Goods
Shopping goods
Specialty goods

Slide 14 - Drag question

B2B
Straight
Modified
new Task

Slide 15 - Slide

reden van de vraag naar een product: 

Slide 16 - Slide

Vraagsoorten extra!
• Finale vraag: vraag van klanten die eindgebruiker zijn van een product. Vraag naar producten door eindgebruikers of eindverbruikers.
  

• Afgeleide vraag: De vraag naar een industrieel product waarvan de omvang afhankelijk is van de vraag naar een bepaald product door consumenten (grondstoffen/halffabricaten)

Slide 17 - Slide

DESTEP

Slide 18 - Slide

SWOT
Interne analyse:
intern onderzoek doen binnen je bedrijf
Strengths & Weaknesses

Externe analyse:
informatie verzamelen over de markt
Opportunities & Threats

Slide 19 - Slide

Stap 5 strategie bepalen
3 strategieën:
- Positionering
- Groeistrategie van Ansoff
- Segmentatiestrategie

Slide 20 - Slide

Positionering
• Positionering is het door een organisatie bewust scheppen van een bepaalde relatieve positie van een merk of een product in de perceptie van de afnemer ten opzichte van de concurrentie.

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Huidige markt
Voor het bedrijf nieuwe markt
Huidig product
Voor het bedrijf nieuw product
Groeimatrix van Ansoff

Slide 24 - Slide

Groeimatrix van Ansoff

Slide 25 - Slide