ACTIVITEIT 2 OP REIS DOOR DE TIJD (LISA)

ACTIVITEIT 2 
OP REIS DOOR DE TIJD
activiteit 2
Op reis door de tijd
1 / 41
next
Slide 1: Slide
WoLager onderwijs

This lesson contains 41 slides, with interactive quizzes, text slides and 2 videos.

time-iconLesson duration is: 100 min

Items in this lesson

ACTIVITEIT 2 
OP REIS DOOR DE TIJD
activiteit 2
Op reis door de tijd

Slide 1 - Slide

3 delen, 3 lessen
DEEL 1

Hoe de tijd meten?
enkele tijdsbegrippen

Slide 2 - Slide

ZONDER CHROMEBOOK
Tijd kan je meten.

Welke meetinstrumenten kennen jullie?

Slide 3 - Slide

in groepjes in kladschrift noteren + nadien overlopen
(zandloper, horloge, stopwatch, klok, smartphone, ...)

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Slide 5 - Slide

Verdeel de klas in twee groepen. De leerlingen van de eerste groep zitten
een minuut stil, de leerlingen van de tweede groep krijgen elk een
bladzijde uit de krant en duiden daarop zo veel mogelijk korte woorden of
getallen aan (in, het, zei, 5 …).
Zet een timer op één minuut, zodra de leerlingen starten.
De leerlingen steken hun hand op als ze denken dat de minuut voorbij is
Hoe wist je dat de minuut om was? 

Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Hoe wist je dat de minuut om was? 
Wat is het verschil tussen een minuut stilzitten en een minuut bezig zijn?

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

(bijlage 1: gelamineerde kaartjes)
Elke lln. krijgt een kaartje. Daag de
leerlingen uit om zo snel en stil mogelijk in een rij te gaan staan van
kortste naar langste tijd.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

(p. 7)

Slide 11 - Slide

jaar = 365 dagen
schrikkeljaar= 366 dagen

bespreken + korte studeertijd + rad
Hoe hebben ze vroeger de tijd gemeten?

Slide 12 - Slide

Vertel de leerlingen dat mensen de tijd altijd hebben gemeten. Vroeger
keken ze naar het ritme van de natuur: de afwisseling van dag en nacht,
de cyclus van de maan en de opeenvolging van de seizoenen. Daarna
vonden ze verschillende meetinstrumenten uit. 

Slide 13 - Video

This item has no instructions

Maak tijd voor de tijd

Slide 14 - Slide

voorkennis?
p. 6-7
gele fluo: naam
roze fluo: periode

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

DEEL 2
De eeuwenband ontdekken

Slide 16 - Slide

EERST ZONDER, DAN MET CHROMEBOOK
TIJDLIJN
Jaren - belangrijke gebeurtenissen

Slide 17 - Slide

We kunnen de tijd met veel instrumenten meten en verdelen in kortere of
langere periodes, van seconden naar minuten, naar uren, naar dagen … 
EEUWENBAND

We bouwen hem buiten samen op

Slide 18 - Slide

zie document drive
bewegend leren: op de speelplaats
op speelplaats

krijt
- met krijt een eeuwenband opbouwen
- startjaar 1
- beginjaar/eindjaar
- v.C. n.C.

- papieren eeuwenband
: iedereen krijgt een strook
• in de juiste volgorde gaan staan
• luisteropdrachten: als het over hun eeuw gaat 2 sprongen naar voor en eeuw roepen
o Welke eeuw begint met het jaar 1201? 13de
o Ik kom na de 15de eeuw. 16de
o Welke eeuw eindigt met het jaar 2000? 20ste
o Uit welke eeuw komt het jaartal 1689? 17de
o Wat is onze eeuw? 21ste
o Welke eeuw eindigt met 1800? 18de
o Wanneer is Christus geboren? 1ste eeuw
o In welke eeuw zit het jaar 921? 10 de
o In welke eeuw zit het jaar 1101? 12 de
o Welke eeuw begint met het jaar 501? 6de eeuw

- doe opdrachten per 2 op de krijteeuwenband


TRUCJES EEUWENBAND
1 ste eeuw:

2de eeuw:

3de eeuw:

4de eeuw:Slide 19 - Slide

begin en eindjaar noteren --> trucjes ontdekken

lijm = we plakken het getal van de eeuw vast

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

TRUCJES EEUWENBAND
20ste eeuw

10de eeuw:

6de eeuw v. Chr:

21ste eeuw:Slide 21 - Slide

This item has no instructions


De derde eeuw begint in het jaar...
A
201
B
301
C
401
D
102

Slide 22 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer start de 5de eeuw?
A
201
B
401
C
500
D
501

Slide 23 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer eindigt de 8ste eeuw?
A
800
B
900
C
801
D
701

Slide 24 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer start de 9de eeuw?

Slide 25 - Open question

This item has no instructions

Wanneer start de 13de eeuw?
A
1001
B
1201
C
1301
D
3101

Slide 26 - Quiz

This item has no instructions

Wanneer eindigt de 17de eeuw?

Slide 27 - Open question

This item has no instructions

Wanneer begint en eindigt de 20ste eeuw?
A
2001 - 2100
B
1901 - 2000
C
1900 - 2000
D
1901 - 2001

Slide 28 - Quiz

This item has no instructions

TRUCJES EEUWENBAND
Geef een jaartal uit de eeuw
5de eeuw:

9de eeuw:

1ste eeuw:

4de eeuw v.Chr:Slide 29 - Slide

Een getal tussen begin en eindjaar
Geef een jaartal uit de 4de eeuw

Slide 30 - Mind map

This item has no instructions

Welk jaartal ligt NIET in de 6de eeuw
A
600
B
516
C
501
D
678

Slide 31 - Quiz

This item has no instructions

Geef een jaartal uit de 21ste eeuw

Slide 32 - Mind map

This item has no instructions

Welk jaartal ligt NIET in de 18de eeuw
A
1801
B
1767
C
1700
D
1800

Slide 33 - Quiz

This item has no instructions

Geef een jaartal uit de 15de eeuw

Slide 34 - Mind map

This item has no instructions

TRUCJES EEUWENBAND
476

1287

2021

700Slide 35 - Slide

Naar welk honderdtal op weg
Of
H+1
In welke eeuw leven wij nu?

Slide 36 - Open question

This item has no instructions

In welke eeuw ligt het jaartal
735?

Slide 37 - Open question

This item has no instructions

804
2100
1167
1760
1501
590
916
2028

Slide 38 - Drag question

This item has no instructions

Naar welke eeuw zou jij graag reizen?
5de eeuw voor Christus(Prehistorie)
2de eeuw (Romeinen)
9de eeuw(Vikingen)
15de eeuw (ridders)
19de eeuw (fabrieken)
30ste eeuw (Toekomst)

Slide 39 - Poll

This item has no instructions

DEEL 3
Werken met de eeuwenband

Slide 40 - Slide

EERST ZONDER, DAN MET CHROMEBOOK

Slide 41 - Slide

This item has no instructions