VE-6 Les 1

1 / 14
next
Slide 1: Slide
VerzekeringVocational Education

This lesson contains 14 slides, with text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Slide 1 - Slide

Stof VE-6
Hoofdstuk 5: Schaderegeling II

Hoofdstuk 6: Premieberekening I

Hoofdstuk 7: 
Premieberekening II

Slide 2 - Slide

Lesplan VE-6
Week
Stof
Opdracht
1
Hoofdstuk 5
opgave 5.1 en 5.2
2
Hoofdstuk 5
opgave 5.3 en 5.4
3
Hoofdstuk 5
opgave 5.5
4
Hoofdstuk 6
opgave 6.1 en 6.2
5
Hoofdstuk 6
opgave 6.3 t/m 6.6
6
Hoofdstuk 7
opgave 7.1 t/m 7.3

Slide 3 - Slide

Hoofdstuk 5
Schaderegeling II

Slide 4 - Slide

Inleiding
Kleine schade kunnen soms in onderling overleg tussen verzekeraar en verzekerde worden afgewikkeld.  
Is de schade belangrijk of is voor de vaststelling van de schade bepaald deskundigheid vereist, de schade wordt vastgesteld door deskundigen (schade-experts of taxateurs), aangewezen door de verzekeraar.

Kunnen de twee deskundigen niet tot een overstemming komen, dan benoemen zij in onderling overleg een derde expert (superexpert) teneinde het schadebedrag definitief vast te stellen.

Slide 5 - Slide

5.1 Berekening schade
De tussentijd van de dag van de brand en de opname van de schade kan de verzekerde zijn taken echter voorgezet hebben, waarmee de deskundigen bij het bepalen van de schade rekening moeten houden.

Gevraagd: bereken de grootte van de schade

Slide 6 - Slide

Voorbeeld 1
Gegevens:
Op 10 november brand een pakhuis                         goederenvoorraad aanwezig was van 100.000kg.
Op 13 november schade opgenomen                      aanwezige voorraad bedroeg toen 90.000kg.


Tussen 10 en 13 november werd de taken in het pakhuis voortgezet:
Ingekocht en ontvangen: hoeveelheid 50.000kg
Verkocht en afgeleverd: hoeveelheid 20.000kg

De markt waarde op de dag van de brand was Afl. 0,60 per ½ kg.

Gevraagd: bereken de grootte van de schade

Slide 7 - Slide

Uitwerking I

Slide 8 - Slide

Opdracht
Maak 
opgave 5.1
op blz. 40

Slide 9 - Slide

Winstmarge

Slide 10 - Slide

Slide 11 - Slide

Voorbeeld 2
Op 17 november brand in pakhuis                waarde v/d aanwezige goederen voor brand Afl. 53210,-
Op 21 november schade opgenomen        waarde aanwezige onbeschadigde voorraad Afl. 29411,-
                                                                                      En de waarde van de beschadigde restanten Afl. 428,-


Van 17-21 november werd:
Ingekocht en ontvangen Afl. 12649,-
Retour gezonden Afl. 138,-
Verkocht en afgeleverd tegen verkoopprijs Afl. 8472,-
Winstopslag 20% van de inkoopprijs


Gevraagd: bereken de grootte van de schade

Slide 12 - Slide

Uitwerking:
Samen maken gedurende de les

Slide 13 - Slide

Opdracht
Maak 
opgave 5.2 
op blz. 40

Slide 14 - Slide