Bi T3 Th5 Bs2 Zenuw(cellen)

Zenuwcellen en zenuwen
1 / 29
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolvmbo tLeerjaar 3

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Zenuwcellen en zenuwen

Slide 1 - Slide

Na deze les kun je...
Een zenuwcel van een zenuw onderscheiden
3 typen zenuwcellen noemen met hun kenmerken
3 typen zenuwen met hun kenmerken onderscheiden


Slide 2 - Slide

Doel van een zenuwcel = impulsen doorgeven

Er zijn 3 typen zintuigcellen, ieder met een eigen richting van de impulsen

Slide 3 - Slide

Zenuw
Hersenstam
Ruggenmerg
Omgeving
Zintuig
Zenuw
Hersenen
Prikkels
Impulsen
Spier of klier
Impulsen
Impulsen

Slide 4 - Slide

Impulsen doorgeven
 • Van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel  
 •           -Gevoelszenuwcel
 • Binnen het centrale zenuwstelsel
 •           -Schakelcel
 • Van het centrale zenuwstelsel naar een spier of klier
 •           -Bewegingszenuwcel

Slide 5 - Slide

Impulsen doorgeven
 • Van zintuigen naar het centrale zenuwstelsel  
 •           -Gevoelszenuwcel

Slide 6 - Slide

Hersenstam
Ruggenmerg
Zintuig
Zenuwcel
Hersenen
Impulsen
Gevoelszenuwcel

Slide 7 - Slide

Gevoelszenuwcel
 • Impulsen van zintuig naar CZ
 • Cellichaam vlakbij CZ
 • Eén lange uitloper naar cellichaam tóe
Aantekening

Slide 8 - Slide

Impulsen doorgeven


 • Binnen het centrale zenuwstelsel
 •           -Schakelcel
 •  

Slide 9 - Slide

Hersenstam
Ruggenmerg
Hersenen
Impulsen
Schakelcel

Slide 10 - Slide

Schakelcel
 • Impulsen binnen het CZ
 • Hele cel in het CZ
 • Vele korte uitlopers
Aantekening

Slide 11 - Slide

Impulsen doorgeven
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Van het centrale zenuwstelsel naar een spier of klier
 •           -Bewegingszenuwcel

Slide 12 - Slide

Bewegingszenuwcel
Ruggenmerg
Hersenen
Spier of klier
Hersenstam

Slide 13 - Slide

Bewegingszenuwcel
 • Impulsen van het CZ naar spier of klier
 • Cellichaam in het CZ
 • Eén lange uitloper van het cellichaam áf
Aantekening

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Slide 16 - Slide

De schildklier is geactiveerd door een impuls, via wat voor zenuwcel zal die impuls zijn gebracht?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 17 - Quiz

Een impuls gaat van het oor richting de hersenen. Via welke zenuwcel zal deze impuls als eerste gaan?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 18 - Quiz

Het cellichaam van een zenuwcel ligt buiten het centrale zenuwstelsel (CZ). Wat voor type cel is dit?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 19 - Quiz

Halverwege het ruggenmerg is een impuls al 3x van de ene naar de andere zenuwcel gegaan, wat voor type cellen zullen dat zijn?
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 20 - Quiz

Licht valt op het netvlies van het oog. De zintuigcellen in het oog sturen daarom een impuls naar de hersenen. Hoeveel typen zenuwcellen zijn minimaal gebruikt voor deze impuls?
A
0
B
1
C
2
D
3

Slide 21 - Quiz

Welke zenuwcel heeft een cellichaam in het CZ, maar heeft ook een lange uitloper daarbuiten
A
Gevoelszenuwcel
B
Schakelcel
C
Bewegingszenuwcel

Slide 22 - Quiz

Na deze les kun je...
Een zenuwcel van een zenuw onderscheiden
3 typen zenuwcellen noemen met hun kenmerken
3 typen zenuwen met hun kenmerken onderscheiden


Slide 23 - Slide

Zenuw = een bundel uitlopers van zenuwcellen
Aantekening

Slide 24 - Slide

Bouw van een zenuw
Om iedere zenuwcel uitloper zit een isolerend laagje: zorgt voor snelheid en isolatie
Om een zenuw zit een beschermlaagje van bindweefsel
Aantekening

Slide 25 - Slide

Zenuw
Hersenstam
Ruggenmerg
Zenuw
Hersenen
       Zenuw
Zintuigen en spieren/klieren in je hoofd

Slide 26 - Slide

3 typen zenuwen
Gevoelszenuw: met alleen uitlopers van gevoelszenuwcellen

Bewegingszenuw: met alleen uitlopers van bewegingszenuwcellen

Gemengde zenuw: met uitlopers van én gevoelszenuwcellen én bewegingszenuwcellen

Slide 27 - Slide

Na deze les kun je...
Een zenuwcel van een zenuw onderscheiden
3 typen zenuwcellen noemen met hun kenmerken
3 typen zenuwen noemen met hun kenmerken


Slide 28 - Slide

Zelfstandig opdrachten maken
Blz. 9 van je b-werkboek
Opdr. 6 t/m 12

Plusopdracht: 14

Slide 29 - Slide