Biologie T1 BS 4 hv

Ik kan vertellen wat een metamorfose is
Ik kan de levenscyclus van een koolwitje en een kikker be
Ik kunt verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
Je kunt de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken
blz 33 en 34 
theorie doornemen.

Biologie hv
 sept
Werkboek bladzijde 35 t/m 38 


Leerdoelen behaald?
1 / 22
next
Slide 1: Slide
BiologieMiddelbare schoolhavo, vwoLeerjaar 1

This lesson contains 22 slides, with interactive quizzes and text slides.

time-iconLesson duration is: 45 min

Items in this lesson

Ik kan vertellen wat een metamorfose is
Ik kan de levenscyclus van een koolwitje en een kikker be
Ik kunt verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
Je kunt de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken
blz 33 en 34 
theorie doornemen.

Biologie hv
 sept
Werkboek bladzijde 35 t/m 38 


Leerdoelen behaald?

Slide 1 - Slide

wat weet je nog van de vorige les?

Slide 2 - Mind map

Leerdoelen H1.4
  • Je kan de verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
  • Je kan de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 3 - Slide

Ontwikkeling bij mensen
3 typen ontwikkeling:
  1. Lichamelijke ontwikkeling: veranderingen in je lichaam
  2. Motorische ontwikkeling: leren van bewegingen
  3. Geestelijke ontwikkeling: ontwikkeling van verstand, gevoelsleven en persoonlijkheid


Slide 4 - Slide

LICHAMELIJKE ONTWIKKELING 
Veranderingen in de bouw van je lichaam

Slide 5 - Slide

Wat wordt er bedoeld met de lichamelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam
C
De ontwikkeling van je eigen ik en het omgaan met anderen
D
De ontwikkeling van je contacten

Slide 6 - Quiz

Motorische ontwikkeling
Je leert bepaalde bewegingen

Slide 7 - Slide

Geestelijke ontwikkeling
Het verstand, het gevoelsleven en de 
persoonlijkheid ontwikkelen zich.

Slide 8 - Slide

Wat wordt er bedoeld met de geestelijke ontwikkeling?
A
De ontwikkeling van de hersenen
B
De ontwikkeling van het lichaam en de motoriek
C
De ontwikkeling van je eigen ik en de omgang met anderen
D
De ontwikkeling van je motoriek

Slide 9 - Quiz

Noem de 3 typen ontwikkeling van de mens:

Slide 10 - Open question

De levensfasen van een mens

Slide 11 - Slide

Levensfasen mens

Slide 12 - Slide

baby (0 tot 1,5 jaar)

Slide 13 - Slide

Peuter (1,5 tot 4 jaar)

Slide 14 - Slide

Kleuter (4 tot 6 jaar)

Slide 15 - Slide

schoolkind (6 tot 12 jaar)

Slide 16 - Slide

Puber (12 tot 16 jaar)

Slide 17 - Slide

Adolescent (16 tot 21 jaar)

Slide 18 - Slide

volwassene (21 tot 67 jaar)

Slide 19 - Slide

Bejaarde (boven 67 jaar)

Slide 20 - Slide

Geef een voorbeeld van lichamelijke ontwikkeling bij een mens

Slide 21 - Open question

Evaluatie Leerdoelen 1.4
  • Je kan de verschillende typen ontwikkeling bij de mens beschrijven
  • Je kan de levensfasen van de mens noemen met de leeftijden en kenmerken

Slide 22 - Slide