Atelier 21 nov 2022

Atelier 21 november 2022
1 / 16
next
Slide 1: Slide
Atelier 14-11BeroepsopleidingHBOStudiejaar 2

This lesson contains 16 slides, with text slides and 3 videos.

time-iconLesson duration is: 210 min

Items in this lesson

Atelier 21 november 2022

Slide 1 - Slide

This item has no instructions

Agenda 21 november
check-in
uitleg over eindproducten/eindgesprek
toetsformulieren doornemen
Kennisvergroting mbt ziektebeeld dementie
Zelfstandig aan de slag
Vaststellen agenda volgende week
Afsluiting

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Ouderenzorg-dementie

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Dementie

De achteruitgang van het denkvermogen en verandering van het gedrag 

Een combinatie van symptomen:

Hersenen kunnen informatie niet goed verwerken

Slide 4 - Slide

This item has no instructions

Meest voorkomende vormen van dementie

 • Ziekte van Alzheimer
 • Vasculaire dementie
 • Frontotemporale dementie
 • Dementie met Lewy BodiesSlide 5 - Slide

This item has no instructions

stadia van dementie
stadium 1 – beginnende dementie: minimale veranderingen;

stadium 2 – matig ernstige dementie: zorgvrager is vergeetachtig, verliest zelfvertrouwen en heeft besef van achteruitgang, haalt heden en verleden soms door elkaar;
stadium 3 – ernstige dementie: de zorgvrager leeft steeds meer in het verleden, is vaak een jongere versie van zichzelf, heeft in toenemende mate moeite zich verbaal te uiten, is volledig afhankelijk van anderen;
stadium 4 – ernstige dementie: interactie met de omgeving is beperkt, zorgvrager kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks en ligt een foetushouding (als een pasgeboren baby).


Slide 6 - Slide

This item has no instructions

Ziekteverloop en symptomen
1. Bedreigde ik -beginnende dementie
Beginnend- vergeetachtig voor omgeving nog niet altijd zichtbaar 
2. De verdwaalde ik - matige ernstige dementie
Matig- meer complexere taken, overzicht houden bijv financiën, 'verdwaaldgevoel' 
3. De verborgen ik - ernstige dementie
Ernstig- orientatieproblemen, herkent
bijv mensen niet meer, tijdsbesef 
4. De verzonken ik - ernstige dementie
Taalproblemen en volledige afhankelijkheid 

Slide 7 - Slide

 Bedreigde ik = beginnende dementie
Verdwaalde ik = matig ernstige dementie
Verborgen ik = ernstige dementie (volledig afhankelijk)
Verzonken ik = (cliënt kan niet meer lopen, spreekt nauwelijks, ligt vaak in foetushouding als pasgeboren baby)

Zie thema 4.13 PBSD

Slide 8 - Video

This item has no instructions

Ziekte van alzheimer: 
Symptomen 
 1. nieuwe informatie onthouden 
 2. Informatie onthouden
 3. Desoriëntatie in tijd 
 4. afasie -taal gebruiken en begrijpen
 5. agnosie -voorwerpen/geluiden herkennen
 6. apraxie-handelingen (in juiste volgorde) uitvoeren
 7. beoordelingsvermogen. 
 8. Gedragsverandering 

Slide 9 - Slide

 1. het onthouden van wat er net gezien of gehoord is. 
 2.  die langere tijd in het geheugen zat
 3. Onthouden waar hij is, of welke dag, welke maand of welk jaar het is.
 4. taal gebruiken en begrijpen
 5. voorwerpen en geluiden herkennen en weten waar ze voor zijn
 6. handelingen uitvoeren of in de juiste volgorde uitvoeren
 7. nadenken over situaties en deze beoordelen.
 8. Een ander symptoom van de ziekte van Alzheimer is dat iemand zich ook anders kan gaan gedragen. Zijn karakter verandert. Hij wordt bijvoorbeeld onrustig, achterdochtig of agressief. Of hij wordt juist lusteloos. Zijn stemming kan snel omslaan.

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Slide 11 - Video

This item has no instructions

Slide 12 - Video

This item has no instructions

Communicatie/Attitude
Persoonsgerichte zorg is belangrijk 
                            verschil  persoonsversterkende en -ondermijnende interacties   persoonsversterkende interacties zijn: geruststellen, kalmeren, inspelen op behoefte van verlies van controle, tederheid tonen, ontspannen tempo, respecteren, accepteren, vieren, erkennen, oprechtheid, bevestigen van gevoelens, iemand helpen zijn vaardigheden te gebruiken, niet te veel of te weinig overnemen, samenwerken, iemand bij naam noemen, gevoel geven dat iemand erbij hoort, samen plezier maken.

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Communicatie/Attitude
Persoonsondermijnende interacties zijn: intimidatie, negeren, te hoog tempo, kinderlijke benadering, kleineren, etiketteren, beschuldigen, misleiden, niet erkennen, ontkrachten, opleggen, ontwrichten of verstoren waarmee iemand bezig is, iemand als object behandelen, verbanning, negeren, bespotten, stigmatiseren.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Slide 15 - Link

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions