Romantiek en Realisme: Les 9: HO 5: Het Einde van de Eeuw

Einde van de 19e eeuw
1 / 28
next
Slide 1: Slide
TekenenMiddelbare schoolvwoLeerjaar 6

This lesson contains 28 slides, with text slides.

Items in this lesson

Einde van de 19e eeuw

Slide 1 - Slide

fin du siècle / belle époque
Twee gevoelens overheersen aan het einde van de eeuw
  • Melancholie: het einde van een tijdperk
  • Feestelijks-positief: een laatste uitbarsting van levenslust
'Het einde van de eeuw'
prachtig tijdperk

Slide 2 - Slide

Maatschappelijke ontwikkelingen

Slide 3 - Slide

Art Nouveau / Jugendstil
Art Nouveau of Jugendstil is een decoratieve stijl in de toegepaste kunst en de architectuur.

Kenmerkend zijn:
-organische vormen, in combinatie met vloeiende lijnen
- vaak totaalkunst: interieur, meubilering en stoffering, allemaal in dezelfde stijl vaak door dezelfde persoon ontworpen

Slide 4 - Slide

Jugendstil Bouwkunst

Slide 5 - Slide

Antoni Gaudi 1852-1926
  • Belangrijkste architect van Barcelona
  • Maakt zijn eigen variant op de Art Nouveau
  • Kenmerkend is gebruik van mozaïek 
  • Natuur is inspiratiebron / organische vormen
  • La Sagrada Familia, begonnen in 1882, is nog steeds niet af

Slide 6 - Slide

eigen variant op Art Nouveaustijl.

Geinspireerd op oude Moorse bouwstijlen

Inspiratie natuur

excentrieke exterieur
kronkelende balkonhekken
meubels,
grotachtige binnenruimten

--

totaalkunst

Slide 7 - Slide

Art Nouveau / Jugendstil
De jugendstil is de laatste decoratieve stijl. In de volgende jaren krijgt geleidelijk het modernisme de overhand en dat wijst iedere vorm van decoratie af omdat het niet functioneel is.
Slide 8 - Slide

Ook in de vormgeving meubels
en affiches is de sierlijke lijn van Art Nouveau terug te vinden.
Jugendstil toegepaste kunst

Slide 9 - Slide

Symbolisme: spiritualiteit en verbeeldingskracht. Literaire inspiratiebronnen. Vormgeving beïnvloed door Art Nouveau.
Femme Fatale (zoals hier Salomé) is populair.

  
Post impressionisme: nieuwe, persoonlijke blik op de werkelijkheid, volgend op impressionisme. Pointillisme, Cézanne, Gauguin en Van Gogh. 
Minder vluchtig dan impressionisme
Beeldende Kunst: Symbolisme of Postimpressionisme

Slide 10 - Slide

Symbolisme
Het symbolisme is de stroming die het beste de tijdsgeest van de 'fin de siecle' tot uitdrukking brengt. 
Kunst is voor de symbolisten in 1e instantie een emotionele ervaring.
Het gaat er niet om hoe iets gezien wordt maar hoe iets gevoeld wordt en daarom veranderen ze wat ze zien in symbolen.
Zoeken naar betekenis achter de waarneming.
Geispireerd: literaire thema's, de femme fatal
Sterk verwant met jugendstil.
Voornamelijk schilderstroming

p. 66

Slide 11 - Slide

De schilders van het symbolisme wijzen het realisme en het naturalisme af. 
Verbeeldingskracht, spiritualiteit, mystiek en intuïtie kwamen centraal te staan. 
Er was sprake van een sterke hang naar het verleden en een gerichtheid op het onderbewuste, het esoterische en het onverklaarbare. 
Symbolisten wilden niet afstandelijk observeren, ze zochten vooral naar het bijzondere, het fantastische.
Arnold Böcklin, Die Toteninsel, 1883

Slide 12 - Slide

De Postimpressionisten
Een aantal kunstenaars, min of meer beinvloed door het impressionisme, gaat volledig zijn eigen weg. Ze werken zonder opdrachtgever en trekken zich weinig tot niets aan van de vraag van de kunstmarkt. Zij bewandelen de paden die toonaangevend zijn voor de overgang naar de twintigste eeuw. We noemen ze de 'postimpressionisten' omdat ze vanuit het impressionisme hun kunst verder ontwikkelen.

Onder de VIER postimpressionisten verstaan we:
Seurat,
Cezanne,
Gauguin
van Gogh

Slide 13 - Slide

Slide 14 - Slide

Slide 15 - Slide

Pointilisme

Slide 16 - Slide

Slide 17 - Slide

Slide 18 - Slide

Onderzoek naar structuur en ordening

Slide 19 - Slide

Slide 20 - Slide

Symbolist
Invloed Japanse 
prentkunst

Slide 21 - Slide

Slide 22 - Slide

Slide 23 - Slide

Slide 24 - Slide

Expressionisme

Slide 25 - Slide

Slide 26 - Slide

Slide 27 - Slide

Slide 28 - Slide