I&S Unit 2 - Week 4: Centrum-periferie (Deel 2)

Startklaar
       
       Pak je laptop voor je
       Start je laptop op
       Log in op www.lessonup.app 
      Open je schrift
       Stop je telefoon in je tas of in je jas
      
timer
5:00
1 / 29
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolhavoLeerjaar 1

This lesson contains 29 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

Startklaar
       
       Pak je laptop voor je
       Start je laptop op
       Log in op www.lessonup.app 
      Open je schrift
       Stop je telefoon in je tas of in je jas
      
timer
5:00

Slide 1 - Slide

Opstelling klas:
- tweetallen 
- 1 drietal 
Titel Unit
Welkom bij 
Individuals & Societies

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Programma
 1. Terugblik vorige lessen 
 2. Opdracht in duo's: kaart maken met statistiek 
 3. Opdracht nabespreken
 4. Samen afsluiten 

Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Wat zijn de 5 dimensies van AK?
(tip: kijk in je schrift!)

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Bij welke aardrijkskundige dimensie hoort GODSDIENST?
A
Sociaal-cultureel
B
Economisch
C
Politiek
D
Demografisch

Slide 5 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke aardrijkskundige dimensie horen GRONDSTOFFEN?
A
Sociaal-cultureel
B
Fysisch
C
Economisch
D
Demografisch

Slide 6 - Quiz

This item has no instructions

Bij welke aardrijkskundige dimensie hoort INKOMEN?
A
Sociaal-cultureel
B
Economisch
C
Politiek
D
Demografisch

Slide 7 - Quiz

This item has no instructions

Wat is het verschil tussen centrumlanden, semi-perifere landen en perifere landen?

Slide 8 - Open question

This item has no instructions

Lesdoelen van vandaag
Aan het einde van deze les:
 • kan je het verschil uitleggen tussen centrum, semi-periferie en periferie
 • kan je een indeling van de wereld maken in centrum, semi-p en periferie aan de hand van statistiek 

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

Terugblik: Het wereldsysteem
Wereldsysteem = systeem van verdeling van landen in drie groepen op basis van economische en politieke macht. 


Centrumland
De rijke landen in de wereld.  Het centrum beheerst de wereldhandel.
Semi-perifeer land
Niet arm, maar ook niet rijk. Ze zijn sterk gegroeid door de opkomst van de industrie. Fabrieken uit de centrumlanden willen zich er graag vestigen, omdat de lonen er laag zijn. 
Perifeer land
landen met een laag inkomen. Ze zijn afhankelijk van andere landen, hebben geen goede technologie en produceren niet veel. 

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Het wereldsysteem laat het wereldwijde systeem van economische verbondenheid en afhankelijkheid zien!
wie is de baas? / wie heeft meer macht?

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Het wereldsysteem is ontstaan in de koloniale tijd, 
maar het staat niet vast! 
De indeling verandert met de tijd. Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Een voorbeeld: De afwas
Burkina Faso
Inkomen is 24 euro per maand
Vietnam
Inkomen 230 Euro per maand
Oostenrijk
1
2
3

Slide 13 - Slide

Welk land hoort bij centrum?
Welk land periferie?
welk land semi-periferie?
Opdracht vorige les: 
 • maak zelf een wereldkaart 
 • welke landen denk jij dat  centrum/ semi-p/ periferie zijn?

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Hoe heb je landen in het wereldsysteem geplaatst? 
Hoe heb je een keuze gemaakt? 
Waar heb je naar gekeken?

Slide 15 - Slide

This item has no instructions

Slide 16 - Slide

This item has no instructions

Hoe plaats je landen in het wereldsysteem? 

 • Gebruikt landen indicatoren vanuit verschillende AK-dimensies

Slide 17 - Slide

This item has no instructions

Voorbeeld landen indicatoren per dimensie
 • sociaal-culturele dimensie (taal, godsdienst)
 • demografische dimensie (inwonersaantal, geboortecijfer)
 • politieke dimensie (politieke systeem, dictator, koning)
 • economische dimensie (gemiddelde inkomen)
 • fysische dimensie (natuur)
Kan je elke dimensie gebruiken om landen in het wereldsysteem te plaatsen?

Slide 18 - Slide

This item has no instructions

Het wereldsysteem
Wereldsysteem = systeem van verdeling van landen in drie groepen op basis van economische en politieke macht. 


Dus niet landen indicatoren uit 
alle aardrijkskundige dimensies!

Slide 19 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 1:
Wereldkaart op basis van statistiek

 • Aantal landen indelen 
 • Kaart inkleuren
 • 3 verschillende kleuren nodig 
 • google maps op je laptop
 • Gebruik statistiek!  
Werk in tweetal (je mag zachtjes overleggen)

Slide 20 - Slide

This item has no instructions

Beginnen samen
BNP


Analfabetisme
Corruptie
Nederland
Turkije
Kenia
Bij welke dimensies horen deze indicatoren?

Slide 21 - Slide

This item has no instructions

Beginnen samen
BNP


Levensverwachting
Corruptie
Nederland
55.979
81.7
8
Turkije
31.003
76
86
Kenia
4.474
61.4
124
Statistiek vergelijken
ranking:  nummer 1 = minste corruptie
Hoe oud worden mensen gemiddeld?
Gemiddelde inkomen pp in dollars

Slide 22 - Slide

This item has no instructions

Beginnen samen
BNP


Levensverwachting
Corruptie
Nederland
55.979
81.7
8
Turkije
31.003
76
86
Kenia
4.474
61.4
124
Hoe gaan we deze landen indelen? Maak een stappenplan!
ranking:  nummer 1 = minste corruptie
Hoe oud worden mensen gemiddeld?
Gemiddelde inkomen pp in dollars

Slide 23 - Slide

This item has no instructions

Opdracht 1:
Wereldkaart op basis van statistiek

 • Aantal landen indelen 
 • Kaart inkleuren
 • 3 verschillende kleuren nodig 
 • google maps op je laptop
 • Gebruik statistiek in de tabel!  
Werk in tweetal (je mag zachtjes overleggen)

Slide 24 - Slide

This item has no instructions

Slide 25 - Slide

This item has no instructions

Slide 26 - Slide

This item has no instructions

Wat was een verrassing voor jou?

Slide 27 - Slide

This item has no instructions

Lesdoelen van vandaag checken
Aan het einde van deze les:
 • kan je het verschil uitleggen tussen centrum, semi-periferie en periferie
 • kan je een indeling van de wereld maken in centrum, semi-p en periferie aan de hand van statistiek 

Slide 28 - Slide

This item has no instructions

Heeft iemand nog een vraag?

Slide 29 - Slide

This item has no instructions