2.1 1e contouren wereldsysteem

2.1 Wereldsysteem

1 / 15
next
Slide 1: Slide
AardrijkskundeMiddelbare schoolvwoLeerjaar 5

This lesson contains 15 slides, with interactive quizzes and text slides.

Items in this lesson

2.1 Wereldsysteem

Slide 1 - Slide

Slave trade gif
Lesdoel(en)
Aan het einde van de les kan je:
uitleggen wat globalisering is en hoe het totstand is gekomen;

de wereld indelen volgens het centrum-periferie model;

Slide 2 - Slide

This item has no instructions

Het wereldsysteem
Samenhangend geheel van landen met hun onderlinge politieke, culturele en economische relaties, bestaande uit centrumlanden, perifere en semi-perifere gebieden.
Slide 3 - Slide

This item has no instructions

Noem kenmerken van centrumlanden vanuit verschillende dimensies

Slide 4 - Open question

This item has no instructions

Noem kenmerken van perifere landen vanuit verschillende dimensies

Slide 5 - Open question

This item has no instructions

Noem kenmerken van semi-perifere landen vanuit verschillende dimensies

Slide 6 - Open question

This item has no instructions

Het grote plaatje

Slide 7 - Slide

This item has no instructions

Centrum-periferiemodel
Centrum
Land in een hoogontwikkelde rijke regio van het wereldsysteem, waarin de economische en politieke macht is geconcentreerd. Heet ook wel kernland.
Semiperiferie
Regio die qua economische en politieke macht een middenpositie inneemt tussen centrum en periferie. Wordt gekenmerkt door een behoorlijke industrialisatiegraad en een behoorlijke afzet van de productie in de kernregio’s van het wereldsysteem.
Periferie
Regio in het wereldsysteem waar de economische activiteiten sterk zijn afgestemd op de belangen van de kernlanden. Er is een lage productiviteit en een laag inkomen per inwoner, een eenzijdige economische structuur en een fragmentarische ontwikkeling.

Slide 8 - Slide

This item has no instructions

Slide 9 - Slide

This item has no instructions

centrum-periferie

Slide 10 - Slide

This item has no instructions

Oude internationale arbeidsverdeling:
Periferie
/kolonie:                 
 • Levert grondstoffen (aan kolonisator) en diende als exploitatiekolonie 

Centrum
 • Hier kwam de industrie op gang (industrialisatie)
 • Verwerkten grondstoffen tot (eind)producten
 • Verkochten en vervoerden de producten (marketing en distributie)

Slide 11 - Slide

This item has no instructions

Nieuwe internationale arbeidsverdeling:
Periferie:                 
 • Levert grondstoffen aan semi-periferie/centrum voor de productie van goederen
 • Hebben last van ruilvoetverslechtering/negatieve handelsbalans
Semi-periferie:                 
 • Verwerkt grondstoffen tot halffabricaten/eindproducten
 • Landen waar de industrie (nu pas) opkomt (industrialisatie)
 • Nemen ook simpele dienstverlenende taken over (verschil tussen verschillende semi-perifere landen )
Centrum:                 
 • Research and Development (kennisniveau is hoog)
 • Marketing and Distribution (koopkracht is hoog) 
 • Concurrentie tussen centrumlanden -> positie behouden
 • Innovatie 

Slide 12 - Slide

This item has no instructions

Ruilvoet
 • Ruilvoetverslechtering

Slide 13 - Slide

This item has no instructions

Zero Sum Economy?
Groei van de centrumregio's ten koste van de periferie;                                          
hegemoniale staat
Staat die met economische, financiële, politieke en militaire middelen een dominerende (overheersende en beslissende) rol speelt in het wereldsysteem.
Imperialisme
Proces waarbij landen hun macht in andere delen van de wereld willen uitbreiden door gebieden te veroveren en te controleren.
Modern imperialisme
Het verschil tussen het imperialisme en modern imperialisme was dat bij het imperialisme waren ze vooral uit op meer koloniën, meer land. Bij het modern imperialisme wilden ze vooral winst maken.
dekolonisatie
Het staatkundig soeverein worden van een vroegere kolonie.
europeanisering
Overname van Europese waarden en normen, maar ook van politieke en economische elementen, in andere cultuurgebieden.
amerikansering
Overname van Amerikaanse waarden en normen, maar ook van politieke en economische elementen, in andere cultuurgebieden.
multinationale onderneming
Onderneming met vestigingen in landen verspreid over de hele wereld.

Slide 14 - Slide

This item has no instructions

Global Shift

     1700 - 1950                                        1965 - 2015

Slide 15 - Slide

This item has no instructions